član - l'articolo

početna

talijanska abeceda

imenice

zamjenice

pridjevi

prilozi

prijedlozi

brojevi

veznici

glagoli

vremena

načini

 


Talijanski jezik ima dva roda: muški (il genere maschile) i ženski (il genere famminile). Postoje neodređeni, određeni i partitivni član.

Neodređeni član - l'articolo indeterminativo - upotrebljava se za označavanje osobe ili predmeta koje ne želimo pobliže odrediti (una strada - neka/jedna ulica). Množina neodređenog člana ne postoji, iako kao množinu ovog člana možemo smatrati partitivni član (un quadro/dei quadri) ili neodređene pridjeve (uno strumento/alcuni strumenti).

MUŠKI ROD ŽENSKI ROD
un ispred imenice koja počinje suglasnikom ispred imenice koja počinje samoglasnikom un muro, un amico una ispred imenice koja počinje suglasnikom una strada, una pesca
uno ispred imenice koja počinje sa Z, PS, X, GN, S + suglasnik uno stato,  uno zio un' ispred imenice koja počinje samoglasnikom un'ora, un'amica

Određeni član - l'articolo determinativo - upotrebljava se za pobliže označavanje imenice (određenog ili tačno poznatog bića ili predmeta).

 

JEDNINA

MNOŽINA

muški rod il ispred imenice koja počinje suglasnikom il ragazzo, il professore i i ragazzi, i professori
l' ispred imenice koja počinje samoglasnikom l'amico
gli gli amici, gli studenti, gli zaini
lo ispred imenice koja počinje sa Z, PS, X, GN, S + suglasnik lo studente, lo zaino
ženski rod la ispred imenice koja počinje suglasnikom la finestra, la pesca le le finestre, le pesche, le amiche, le ore
l' ispred imenice koja počinje samoglasnikom l'amica, l'ora

 

 UPOTREBA ČLANA

  1. Ispred vlastitih imena i imena gradova nikada ne stavljamo član, osim ako ispred tih imena stoji pridjev. Luca parte per Milano. Luca parte per la nebbiosa Milano. Imena nekih gradova u sebi već sadrže član. La Spezia, L'Avana, Il Cairo

  2. Ženska prezimena upotrebljavaju se sa članom. La Deledda, La Loren    Član možemo upotrijebiti i ispred muških prezimena ako se radi o vrlo poznatim osobama iz prošlosti.    Il Petrarca, l'Ariosto

  3. Ispred prezimena u množini upotrebljavamo član za označavanje porodice. I Maldini, Gli Zonta

  4. Imena planina, rijeka, kontinenata, država , pokrajina, jezera, velikih ostrva upotrebljavaju se uvijek sa članom. gli Apenini, il Po, L'Europa, la Lombardia, il Garda, la Sardegna

  5. Ispred pokaznih pridjeva (questo,-a,-i,-e, quello,-a,-i,-e) nikada ne upotrebljavamo član. Questa citta e bella. Quella rivista e interessante.

  6. Iza pridjeva tutto,-i,-a,-e uvijek stavljamo član. tutto il giorno, turri i libri

  

Partitivni član - l'articolo partitivo         

Objekt koji označava neodređenu količinu i neodređeni broj stvari ili osoba uz sebe nema neodređeni ni određeni član, već se može izraziti partitivnim članom (del, dello, della, dei, degli, delle).

Partitivni član upotrebljavamo u potvrdnim i upitnim rečenicama, nikada u odričnim.                             comprare pane: (+) Compro del pane. (?) Compro del pane? (-) Non compro pane.           

Partitivni član ne upotrebljavamo:          

  1. kada je količina određena pridjevom Compro molto/poco pane.

  2. kada je količina određena brojem ili mjerom, jer tada uvijek koristimo prijedlog di: un chilo di pane, un bicchiere di vino

  3. u frazama kao: avere fame, avere sete, avere sonno, avere caldo.