ZAMJENICE - I PRONOMI 

početna

talijanska abeceda

član

imenice

pridjevi

prilozi

prijedlozi

brojevi

veznici

glagoli

vremena

načini

 


LIČNE ZAMJENICE - I PRONOMI PERSONALI

subjektni oblici (nominativ) naglašeni objektni oblici (akuzativ) nenaglašeni objektni oblici (akuzativ) nenaglašeni objektni oblici (dativ)
io(ja) me(mene) mi(me) mi(mi)
tu(ti) te(tebe) ti(te) ti(ti)
lui(on) lui(njega) lo(ga) gli(mu)
lei(ona) lei(nju) la(je) le(joj)
noi( mi) noi(nas) ci(nas) ci(nam)
voi(vi) voi(vas) vi(vas) vi(vam)
loro(oni) loro(njih) li, le(njih) loro(im)

 

POVRATNA ZAMJENICA - IL PRONOME PERSONALE RIFLESSIVO

Povratna zamjenica u talijanskom jeziku mijenja se prema licu i broju.

  • Naglašeni oblici (me, te, sé, noi, voi, seNon sono contento con te. Pensano sempre a . Pridjev stesso, -a, -i, -e (sebe) pojačava povratnu zamjenicu. Pensano sempre a sé stessi.
  • Nenaglašeni oblici (mi, ti, si, ci, vi, siMi sveglio alle otto. Le bambine si vestono da sole.

 

ODNOSNE ZAMJENICE - I PRONOMI RELATIVI

Odnosne zamjenice osim zamjenjivanja imenica imaju i funkciju povezivanja dviju rečenica. Postoje dva oblika ove zamjenice:

- kraći ili nepromjenjivi (che, cui, chi) - koriste se češće

- duži ili promjenjivi (il/la quale, i/le quali

che - koristi se kao subjekt te kao objekt u akuzativu.  La ragazza che suona e mia sorella. I libri che cerchi sono sul tavolo.

cui - koristi se s prijedlozima in, di, a, da, con, per za izražavanje genitiva, dativa i akuzativa.  Questo e la citta in cui sono nato. L'amica da cui ho ricevuto la lettera e italiana.

chi - nepromjenjivi oblik  Chi studia impara?

il/la quale, i/le quali - koristi se kao subjekt te kao objekt u akuzativu, a s prijedlogom ispred njih u ostalim funkcijama.  La ragazza la quale suona e mia sorella. Questa e la citta nella quale sono nato.