IMENICE - I NOMI

početna

talijanska abeceda

član

zamjenice

pridjevi

prilozi

prijedlozi

brojevi

veznici

glagoli

vremena

načini

 

Najveći broj imenica muškog roda završava na -o  il medico, l'avvocato (izuzetak: la foto, la mano). Množina ovih imenica završava na -i  i medici, gli avvocati.

Imenice ženskg roda se najčešće završavaju na -a  la camera, l'amica (izuzetak: il cinema, il problema). Množina ovih imenica završava na -e  le camere, le amiche.

Imenice muškog i ženskog roda u jednini se mogu završavati na -e  il pesce, la legge. Množina ovih imenica završava na -i  i pesci, le leggi.

NAPOMENA: imenice stranog porijekla (lo sport, il film), skraćene forme imenica (la foto, l'auto) te imenice sa naglaskom na zadnjem slogu (la cittŕ, la facoltŕ) u množini ostaju nepromijenjene.