pridjevi - gli aggettivi

početna

talijanska abeceda

član

imenice

zamjenice

prilozi

prijedlozi

brojevi

veznici

glagoli

vremena

načini

 


Pridjev pobliže označava imenicu s kojom se slaže u rodu i broju. Koristimo ga kao atribut (l'automobile veloce) te kao dio imenskog predikata (l'automobile e veloce). pridjevi mogu stajati ispred i iza imenice. Kada im prethodi prilog, pridjevi uvijek moraju stajati iza imenice (Carla e una ragazza molto diligente). opisni pridjevi koji završavaju na -o slažu se s imenicama muškog roda te u množini imaju završetak -i (alto - alti). Uz imenice ženskog roda slažu se pridjevi na -a čija množina ima završetak -e. (alta - alte).

Opisni pridjevi na -e mogu ići uz imenice muškog i ženskog roda te je njihov nastavak u množini -i (veloce - veloci).

Pridjevi na -co, -go ponašaju se kao i imenice s tim završetkom (stanco - stanchi, lungo - lunghi).

Pridjevi koji označavaju boje izvedene iz naziva cvijeća, voća i minerala, u množini ostaju nepromijenjeni (viola, marrone).

Pridjeve možemo koristiti kao imenice u jednini i množini ako ispred njih stavimo član (il giovane, i ricchi).

 

KOMPARACIJA PRIDJEVA

  TVORBA PRIMJER ZNAČENJE
POZITIV   Luca e magro.  
KOMPARATIV      
uvećavanja piů + pozitiv + di

piů + pozitiv + che

Luca e piů magro di Lorenzo.

L'appartamento e piů comodo che bello.

piů..di / više..od

piů..che / više..nego

umanjivanja meno + pozitiv + di

meno + pozitiv + che

Lorenzo e meno magro di Luca.

A Roma fa meno caldo che a Napoli.

meno..di / manje..od

meno..che / manje..nego

jednakosti (tanto) pozitiv quanto

(cosě) pozitiv come

Firenze e (tanto) bella quanto Siena.

la Ferrari e (cosě) bella come costosa.

(tanto)..quanto / toliko..koliko

(cosě)..come / tako..kao

SUPERLATIV      
apsolutni pozitiv + issimo, -a, -i, -e Il romanzo e bellissimo. Roman je vrlo lijep.
relativni određeni član + komparativ Questo e il piů bel romanzo, ili, Questo e il romanzo piů bello.

Il vino Chianti e il vino piů famoso della Toscana.

Ovo je najljepša knjiga.

Vino Chianti je najpoznatije vino iz Toscane.