načini - i modi

početna

talijanska abeceda

član

imenice

zamjenice

pridjevi

prilozi

prijedlozi

brojevi

veznici

glagoli

vremena

 


INDIKATIV - L'INDICATIVO

Indikativ je glagolski način kojim izražavamo stvarnost, sigurnost i objektivnost.

KONJUNKTIV - IL CONGIUNTIVO

Konjunktivom izražavamo mogućnost, želju, mišljenje, stav, strah, sumnju, nesigurnost. Uvodimo ga:

  1. glagolima koji izražavaju navedena stanja + veznik che (sperare, credere, avere paura, volere, dubitare, preferire...L'allenatore vuole che giochiate meglio.

  2. nakon bezličnih glagola i izraza + veznik che (bisogna che, pare che, č meglio che...Č necessario che loro comprino una macchina nuova.

  3. nakon veznika sebbene, benché, anche se, affinché  Partiamo prima che cominci a nevicare.

  4. nakon neodređenih zamjenica i pridjeva chiunque, comunque, dovunque  Dovunque tu vada, ti seguirň.

KONDICIONAL - IL CONDIZIONALE

Kondicional je način kojim izražavamo neizvjesnot, uvjetovanost, nerelalnost.

  1. Kondicional sadašnji - izražavane želje, nesigurne tvrdnje i uljudnog obraćanja (Vi inviterei a mangiare con noi.); u pogodbenim rečenicama (u sadašnjosti): Se potessi, partirei per Napoli.     

  2. Kondicional prošli - označavanje buduće radnje u prošlosti (Sapevamo che sareste tornati.);u pogodbenim rečenicama (u prošlosti): Se Baggio avesse dato il goal, gli "Azzurri" avrebbero vinto.

IMPERATIV - L'IMPERATIVO

Osim zapovijesti, imperativom se može izraziti i molba, savjet, poziv (u sadašnjosti). Imperativ u budućnosti izražavamo futurom.  Tornate fino a mezzanote!  Gianni, non guardare la TV, studiaScusi, signore, che ora sono?

GERUND - IL GERUNDIO

  1. Gerund sadašnji - odgovaraglagolskom prilogu sadašnjem u našem jeziku, a najčešće se koristi uz glagol stare za označavanje radnji koje se događaju upravo u ovom trenutku  Di che cosa state parlando?

  2. Gerund prošli - odgovara glagolskom prilogu prošlom u našem jeziku.  Avendo studiato č stato promosso.