prilozi - gli avverbi

početna

talijanska abeceda

član

imenice

zamjenice

pridjevi

prijedlozi

brojevi

veznici

glagoli

vremena

načini

 


Prilozi pobli×e označavaju glagole, pridjeve ili priloge. Mogu biti:

  1. jednostavni (semplici): mai, forse, bene, dove...

  2. slo×eni (composti): dappertutto, infatti, almeno...

  3. izvedeni (derivati): velocemente, attentamente...

Osim priloga talijanski jezik ima i priloÜke izraze: poco fa, all'improvviso...

TVORBA PRILOGA

Izvedene priloge tvorimo od pridjeva.

pridjev na - tvorba priloga prilog
-o     allegro ×enski rod pridjeva + -mente allegramente
-e     forte pridjev + -mente fortemente
-re    regolare r + -mente regolarmente
-le    utile l + -mente utilmente

 KOMPARACIJA PRILOGA

Kao i pridjeve, većinu priloga kompariramo, i to uglavnom priloge načina (fortemente, pi¨ fortemente, fortissimamente), vremena (presto, pi¨ presto, prestissimo), mjesta (vicino, pi¨ vicino, vicinissimo).

Nepravilna komparacija:

pozitiv komparativ superlativ
bene (dobro) meglio ottimamente, benissimo
male (slabo) peggio pessimamente, malissimo
poco (malo) meno pochissimo
molto (mnogo) pi¨ moltissimo

Mjesto priloga u rečenici: u pravilu prilozi stoje iza glagola (Carlo guida velocemente) ili ispred pridjeva (Sei una persona molto interessante).