Dijalog prozor /DIALOG BOX/
Dijelovi dijalog prozora

Dijalog prozor /DIALOG BOX/ se otvara kad računar treba dodatne informacije od korisnika. Dijelovi dijalog prozora /DIALOG BOX/ su prikazani na slici 1.


Slika 1. Dijelovi prozora. Slika je mapirana    (animacija >>>)


Slika 2. Dijelovi prozora. Slika je mapirana    (animacija >>>)Slika 3. Dijelovi prozora. Slika je mapirana  

Naslov dijalog prozora
Page Setup Naslov dijalog prozora /TITLE/ je ime dijalog prozora.
Naslovna linija dijalog prozora

Naslovna linija dijalog prozora /TITLE BAR/ koristi se za premještanje dijalog prozora.

Padajuća lista
Padajuća lista ili liste fiksnog sadržaja /DROP-DOWN LIST BOX/
Prekidač
Aktivan Prekidač /CHECK BOX/. Grupa prekidаča /CHECK BOX/ može da bude grupisana. Unutar grupa /CHECK BOX/ dozvoljava da u jednom trenutku može biti aktivan: ni jedan, jedan, više njih ili svi >>>.
Neaktivan
Opciono dugme
  Aktivan Opciono dugme /OPTION BUTTON/. Samo jedno od opcionih dugmadi u grupi može biti aktivno >>>.
  Neaktivan
Numeričko polje
Numeričko polje /NUMERIC FIELD/.sadrži brojnu vrijednost >>>.
Komandno dugme
Komandno dugme /COMMAND BUTTON>>>.
Pregled
Pregled /PREVIEW/. Pregled dokumenta ili dijela dokumenta
Stranica dugme
Dugme stranice dijalog prozora - TAB. Kad u dijalog prozoru ima mnogo sadržaja i da se olakša izbor dijalog prozor je podjeljen na stranice /TAB/. Izbor stranice se izvodi klikom na dugme na vrhu stranice /TAB>>>.
CLOSE dugme
CLOSE dugme Zatvaranje dijalog prozora (kao i prozora).
Dugme pomoći
 
Lista /LIST/

Spisak elemenata koje bira korisnik je lista >>>.

   
Skrol-traka /SCROLL BARS/  

Kad se u listi ili padajućoj listi ne mogu prikazati svi elementi listi pojavljuje se sSkrol-traka /SCROLL BARS/

Dijalog prozor    Index