Programski jezik PASCAL - riješeni primjeri i zadaci
Organizacija i odlike sajta "abc PASCAL" - Teorijska priprema

Teorijska priprema služi sistemskom razumijevanju načina rješavanja zadataka.

abc Algoritmi - Teorijska priprema, postupak:

 1. abc PASCAL sajt.
 2. Izabrati sadžaj sa oznakom:
  Teorijska priprema
 3. Kraj.


Linkovi /RELATED LINKS/ - Teorijska priprema:
 1. TEORIJSKA PRIPREMA
 2.     Izlaz WRITE(LN) - teorijska priprema
 3.     Izaračunavanje u naredbi ispisa WRITE(LN) - teorijska priprema
 4.     Konstantna vrijednost u Pascalu - teorijska priprema
 5.     Ulaz i izlaz READ(LN) i WRITE(LN) - teorijska priprema

 6.   RAZGRANATA STRUKTURA
 7.     IF THEN naredba - teorijska priprema
 8.     IF THEN ELSE naredba - teorijska priprema
 9.     CASE naredba - teorijska priprema

 10.   CIKLIČNA STRUKTURA
 11.   FOR petlja
 12.     FOR petlja - teorijska priprema
 13.   WHILE petlja
 14.     WHILE petlja - teorijska priprema
 15.   REPEAT petlja
 16.     REPEAT petlja - teorijska priprema


 17.   NIZ /ARRAY/
 18.     Niz /ARRAY/ - teorijska priprema


 19.   DVODIMENZIONALNI NIZ - MATRICA I VIŠEDIMENZIONALNI NIZ
 20.     Dvodimenzionalni niz ili matrica - teorijska priprema


Organizacija sajta     Index