abc Filozofija - Njemačka idealistička filozofija - Kant, Fihte, Šeling i Hegel
QUIZ - TEST

Programski je obezbjeđena ravnomjerna raspodjela izbora broja pitanja iz pojedinih oblasti (baza 80 pitanja). Novim startanjem mijenjaju se izabrana pitanja iz baze.
Podjelom na 4 dijela korisnicima je olakšano praćenje napredovanja usvajanja gradiva ovog abc tutorijala. Kvizovi i testovi po dijelovima sadrže samo pitanja iz navedenog dijela.

Opis kviza i testova:
    - QUIZ sa slikama (15 pitanja) - za svako pitanje ima i animacije ili slike kao asocijacija za tačan odgovor. Poslije izbora odgovora na pitanje i dugmeta OK na ekranu se prikazuje izvještaj o ispravnosti izabranog odgovora. Link OPIS, koji se nalazi ispod animacije/slike u kvizu, je link na Web stranicu sa objašnjenjem odgovora za dato pitanje.
    - QUIZ bez slika (15 pitanja) - animacija ili slika se pojavljuje samo ako je sastavni dio pitanja. Poslije izbora odgovora na pitanje i dugmeta OK na ekranu se prikazuje izvještaj o ispravnosti izabranog odgovora. Link OPIS, koji se nalazi ispod animacije/slike u kvizu, je link na Web stranicu sa objašnjenjem odgovora za dato pitanje.
    - Pripremni TEST sa slikama (15 pitanja) - za svako pitanje ima i animacije ili slike kao asocijacija za tačan odgovor. Na kraju testa se pojavljuje izvještaj o uspješnosti i lista neispravnih odgovora sa linkom OPIS na Web stranicu sa objašnjenjem ispravnog odgovora.
    - Pripremni TEST bez slika (15 pitanja) - animacija ili slika se pojavljuje samo ako je sastavni dio pitanja. Na kraju testa se pojavljuje izvještaj o uspješnosti i lista neispravnih odgovora sa linkom OPIS na Web stranicu sa objašnjenjem ispravnog odgovora.
    - TEST po dijelovima (20 pitanja) - za ove testove su samo pitanja iz navedenog dijela. Uz ponuđena pitanja samo po potrebi ima i animacija ili slika kao sastavni dio pitanja. Na kraju je izvještaj o uspješnosti i lista neispravnih odgovora sa linkovima na opise.
    - TEST (20 pitanja) - na kraju testa se ispisuje broj tačnih i netačnih odgovora. Nije predviđeno da se u ovom testu koristi vraćanje na prethodno pitanje /BACK/ opcija. Test sadrži zaštite od neautorizovane izmjene broja bodova i vremena. Ispis trajanja testa u različitim bojama je dopunski indikator proteklog vremena (3, 5 i 7 minuta).

FILOZOFIJA
   Određenje filozofije .ppt
   abc Filozofija - Uvod i antička filozofija
   Kosmološko razdoblje
   Antropološko razdoblje (.ppt)
   abc Filozofija - Srednjovjekovna filozofija
   abc Filozofija - Njemačka idealistička filozofija
   abc Filozofija - Kant .ppt
   abc Filozofija - Fihte .ppt
   abc Filozofija - Šeling-Filozofija prirode .ppt
   abc Filozofija - Hegel .ppt
   Pregled XIX vijeka i Marks
   Ogist Kont .ppt
   Filozofska terminologija

abc Tutorials:
   Operativni sistemi
   abc Windows 7
   abc Windows XP
   abc Operativni sistemi
   Microsoft Office
   abc Word 2010
   abc Word 2007
   abc Word 2003
   abc Excel 2010
   abc Excel 2007
   abc Excel 2003
   abc Power Point 2010
   abc Power Point 2003
   abc Access 2010
   abc Access 2007
   abc Expression Web
   abc Front Page 2003
   Računari i Internet
   abc Osnove računara
   abc Internet osnove
   abc HTML5
   abc HTML
   abc Jasc Animation Shop
   abc Flash
   abc Movie Maker
   Algoritmi i programski jezici
   abc Algoritmi
   abc BASIC
   abc Turbo Pascal
   abc Dev-Pascal
   abc C
   abc C++
   abc Java
   abc Python
   Provjera znanja
   abc Quiz-Test

Priručnici:
   MatchCAD
   MatchCAD 2001
   Corel Draw X6
   CSS

Tutorials in English
   abc Word 2010
   abc Excel 2003
   abc Excel 2010
   abc PowerPoint 2010

Učenjenje kroz igru /LEARNING THROUGH GAMES/

QUIZ - PRIPREMA - TEST

  Kant lekcije
 1. abc Filozofija - Njemačka idealistička filozofija - Quiz sa slikama 1. dio
 2. abc Filozofija - Njemačka idealistička filozofija - Quiz bez slika 1. dio
 3. abc Filozofija - Njemačka idealistička filozofija - Pripremni test sa slikama 1. dio
 4. abc Filozofija - Njemačka idealistička filozofija - Pripremni test bez slika 1. dio
 5. abc Filozofija - Njemačka idealistička filozofija - Test 1. dio

 6. Fihte, Šeling i Hegel lekcije
 7. abc Filozofija - Njemačka idealistička filozofija - Quiz sa slikama 2. dio
 8. abc Filozofija - Njemačka idealistička filozofija - Quiz bez slikama 2. dio
 9. abc Filozofija - Njemačka idealistička filozofija - Pripremni test sa slikama 2. dio
 10. abc Filozofija - Njemačka idealistička filozofija - Pripremni test bez slika 2. dio
 11. abc Filozofija - Njemačka idealistička filozofija - Test 2. dio

 12. Sve lekcije
 13. abc Filozofija - Njemačka idealistička filozofija - Quiz sa slikama - Sva poglavlja
 14. abc Filozofija - Njemačka idealistička filozofija - Quiz bez slikama - Sva poglavlja
 15. abc Filozofija - Njemačka idealistička filozofija - Pripremni test svih poglavlja - sa slikama
 16. abc Filozofija - Njemačka idealistička filozofija - Pripremni test svih poglavlja - sva poglavlja

 17. abc Filozofija - Njemačka idealistička filozofija - test

 

 

 

 

Index