7.3   CASE
Primjeri i zadaci

 

Tekst zadatka

Rješenje

1

Napisati program za ispis uspjeha, prema slijedećoj tabeli:

.html

2

Napisati program za ispis dana u sedmici, prema slijedećoj tabeli:

.html

3

Napisati program za ispis osobina zadanog kvadranta, prema slijedećoj tabeli:

.html

4

Napisati program za upis ocjena i ispis uspjeha.

.html

5

Napisati program za ispis uspjeha a za ostale vrijednosti ispisati greska. Vidi slijedeću tabelu:

.html

6

Koristeći naredbu CASE izračunati recipročnu vrijednost učitanog broja.

.html

7

Napisati program koji za upisani samoglasnik (veliko slovo) ispisuje redni broj samoglasnika u abecedi, prema slijedećoj tabeli:

.html

8

Napisati program koji za upisani samoglasnik ispisuje redni broj samoglasnika u abecedi, prema slijedećoj tabeli:

.html

9

Napisati program koji odredjuje da li je zadani znak veliko ili malo slovo ili cifra, prema slijedećoj tabeli:

.html

10

Napisati program koji odredjuje da li je zadani znak slovo, cifra ili specijalna znak, prema slijedećoj tabeli:

.html

11

Napisati program koji za upisani samoglasnik uveća brojač odgovarajućeg samoglasnika.

.html

12

Napisati program za ispis uspjeha, prema slijedećoj tabeli:

.html

13

Napisati program za simulaciju rada sabiranja i oduzimanja.

.html

14

Napisati program za simulaciju rada kalkulatora, prema slijedećoj tabeli:

.html

15

Napisati program za ispis broja dana u mjesecu, prema slijedećoj tabeli:

.html

16

Napisati program za ispis broja dana u mjesecu, prema slijedećoj tabeli (Rješenje sa provjerom prestupnosti godina djeljivih sa 100):

.html

17

Napisati program za izračunavanje y na osnvou vrijednosti k:

.html

18

Napisati program za izračunavanje y na osnvou vrijednosti x:

.html

19

Napisati program za izračunavanje y na osnvou vrijednosti k:

.html

20

Napisati program za ispis manjeg od dva učitana broja (koristiti naredbu CASE).

.html

21

Napisati program za ispis većeg od dva učitana broja (koristiti naredbu CASE).

.html

Razgranata struktura     Index