Programski jezik Turbo Pascal
Razgranta strukura - CASE naredba

1 Napisati program za ispis uspjeha, prema slijedećoj tabeli:
Turbo Pascal
2 Napisati program za ispis dana u sedmici, prema slijedećoj tabeli:
Turbo Pascal
4 Sa tastature se upisuju jedan od brojeva 1, 2, 3, 4. Za očitani broj ispisati tekstualno koji je broj. Turbo Pascal
7 Napisati program za ispis osobina zadanog kvadranta, prema slijedećoj tabeli:
Turbo Pascal
8 Napisati program za upis ocjena i ispis uspjeha.
Turbo Pascal
9 Napisati program za ispis uspjeha a za ostale vrijednosti ispisati greska. Vidi slijedeću tabelu:
Turbo Pascal
10 Napisati program za ispis broja dana u mjesecu, prema slijedećoj tabeli:
Turbo Pascal
11 Napisati program za ispis broja dana u mjesecu, prema slijedećoj tabeli (Rješenje sa provjerom prestupnosti godina djeljivih sa 100):
Turbo Pascal
12 Napisati program za ispis uspjeha, prema slijedećoj tabeli:
Turbo Pascal
13 Napisati program koji za upisani samoglasnik (veliko slovo) ispisuje redni broj samoglasnika u abecedi, prema slijedećoj tabeli:
Turbo Pascal
14 Napisati program koji za upisani samoglasnik ispisuje redni broj samoglasnika u abecedi, prema slijedećoj tabeli:
Turbo Pascal
15 Napisati program koji odredjuje da li je zadani znak veliko ili malo slovo ili cifra, prema slijedećoj tabeli:
Turbo Pascal
16 Napisati program koji odredjuje da li je zadani znak slovo, cifra ili specijalna znak, prema slijedećoj tabeli:
Turbo Pascal
17 Napisati program za izračunavanje y na osnovu vrijednosti k:
Turbo Pascal
19 Napisati program za izračunavanje y na osnovu vrijednosti x:
Turbo Pascal
20 Napisati program za izračunavanje y na osnovu vrijednosti k:
Turbo Pascal
22 Napisati program koji za upisani samoglasnik uveća brojač odgovarajućeg samoglasnika.
Turbo Pascal
31 Koristeći naredbu CASE/SWITCH izračunati recipročnu vrijednost učitanog broja. Turbo Pascal
33 Učitati dva broja i jedno slovo koje predstavlja izbor aritmetičke operacije.
s - sabiranje
o - oduzimanje
m - množenje
d - dijeljenje.
Turbo Pascal
34 Napisati program za simulaciju rada sabiranja i oduzimanja. Turbo Pascal
35 Napisati program za simulaciju rada kalkulatora, prema slijedećoj tabeli:
Turbo Pascal
43 Napisati program za ispis manjeg od dva učitana broja (koristiti naredbu CASE/SWITCH). Turbo Pascal
44 Napisati program za ispis većeg od dva učitana broja (koristiti naredbu CASE/SWITCH). Turbo Pascal

    abc Algoritmi    abc BASIC    abc Turbo Pascal    abc C++    abc Java    abc C    abc Python    abc Dev-Pascal    Index