Programski jezik PASCAL - riješeni primjeri i zadaci
elektronski priručnik
Željko Grbić i grupa saradnika

 

TEORIJESKA PRIPREMA
O programskom jeziku Pascal
Znakovi Programskom jeziku Pascal
Blok /BLOCK/
Sintaksni dijagram
O Pascalu i Turbo Pascalu
Struktura programa i elementi u Pascal-u
Tipovi podataka u Pascal-u /PASCAL DATA TYPES/

LINIJSKA STRUKTURA

RAZGRANATA STRUKTURA

CIKLIČNA STRUKTURA

POTPROGRAMI

NIZ /ARRAY/

Index