abc Tutorials:
  Operativni sistemi
   abc Windows 7
   abc Windows XP
   abc Operativni sistemi
  Microsoft Office
   abc Word 2010
   abc Word 2007
   abc Word 2003
   abc Excel 2010
   abc Excel 2007
   abc Excel 2003
   abc Power Point 2010
   abc Power Point 2003
   abc Access 2010
   abc Access 2007
   abc Expression Web
   abc Front Page 2003
  Računari i Internet
   abc Brojni sistemi
   abc Osnove računara
   abc Računarski sistemi
   abc Internet osnove
   abc HTML5 i CSS3
   abc HTML
   abc Jasc Animation Shop
   abc Flash
   abc Movie Maker
   abc Računarska grafika
  Algoritmi i programski jezici
   abc Algoritmi
   abc BASIC
   abc Turbo Pascal
   abc Dev-Pascal
   abc Python
   abc C
   abc C++
   abc Java
   abc Matlab
   abc Matlab 2
   abc Asembler
  Provjera znanja
   abc Quiz-Test

Priručnici:
   MatchCAD
   MatchCAD 2001
   Corel Draw X6
   CSS

Tutorials in English
   abc Word 2010
   abc Excel 2010
   abc Excel 2003
   abc PowerPoint 2010

Učenjenje kroz igru /LEARNING THROUGH GAMES/

C++
Autori: Ekipa Znanje.org i saradnici
Stručni saradnik: Željko Grbić

 1.   NOVO NA NAŠEM SAJTU
 2.     Linijska strukura - Rješenje zadataka u više programskih jezika
 3.     IF THEN ELSE - Rješenje zadataka u više programskih jezika
 4.     FOR - petlja - Rješenje zadataka u više programskih jezika
 5.     REPEAT - DO-WHILE petlja - Rješenje zadataka u više programskih jezika


 6.   TEORIJSKA PRIPREMA
 7.     Deklarisanje konstante /CONST/ i broj PI
 8.     Tipovi podataka /DATA TYPES/
 9.     Cjelobrojno dijeljenje i modul broja
 10.     Slučajan broj /RANDOM/ - funkcija rand()

 11.   CODE BLOCKS
 12.     Kreiranje novog projekta /CREATE A NEW PROJECT/
 13.     Kompajliranje i izvpđenje /BUILD & RUN/

 14.   LINIJSKA STRUKTURA
 15.     Linijska struktura - Algoritmi i C++ programi
 16.     Linijska struktura - Rješenja u programskim jezicima C++ i BASIC
 17.     Linijska struktura - Rješenja u programskim jezicima C++ i Turbo Pascal
 18.     Linijska struktura - Rješenja u programskim jezicima C++ i Python
 19.     Linijska struktura - Rješenja u programskim jezicima C++ i C
 20.     Linijska struktura - Rješenja u programskim jezicima C++ i Java
 21.     Linijska struktura - C++ program - Riješeni zadacii
 22.     Linijska struktura - C++ programi - Frejm /FRAMES/
 23.     Linijska struktura - Zadaci bez rješenja u C++


 24.   RAZGRANATA STRUKTURA - IF THEN/IF THEN ELSE
 25.     IF THEN/IF THEN ELSE naredba
 26.     Razgranata struktura - Algoritmi i C++ programi
 27.     Razgranata struktura - Rješenja u programskim jezicima C++ i BASIC
 28.     Razgranata struktura - Rješenja u programskim jezicima C++ i Turbo Pascal
 29.     Razgranata struktura - Rješenja u programskim jezicima C++ i Python
 30.     Razgranata struktura - Rješenja u programskim jezicima C i C++
 31.     Razgranata struktura - Rješenja u programskim jezicima C++ i Java
 32.     Razgranata struktura - IF /IF ELSE - C++ programi (izbor zradataka)
 33.     Razgranata struktura - IF /IF ELSE - C++ programi - Riješeni zadacii
 34.     Razgranata struktura - C++ programi - Frejm /FRAMES/
 35.     Razgranata struktura - IF THEN/IF THEN ELSE - Zadaci bez rješenja u C++

 36.     SWITCH/CASE naredba
 37.     SWITCH/CASE naredba - Rješenja u programskim jezicima C++ i Pascal
 38.     SWITCH/CASE naredba - Rješenja u programskim jezicima C++ i Java
 39.     SWITCH/CASE naredba - C++ programi
 40.     SWITCH/CASE naredba - Zadaci bez rješenja u C++


 41.   CIKLIČNA STRUKTURA
 42.     FOR petlja
 43.     FOR petlja - Algoritmi, BASIC i C++ programi
 44.     FOR petlja - Algoritmi, Pascal i C++ programi
 45.     FOR petlja - Algoritmi i C++ program
 46.     FOR petlja - Rješenja u programskim jezicima C++ i BASIC
 47.     FOR petlja - Rješenja u programskim jezicima C++ i Turbo Pascal
 48.     FOR petlja - Rješenja u programskim jezicima C++ i Python
 49.     FOR petlja - Rješenja u programskim jezicima C++ i C
 50.     FOR petlja - Rješenja u programskim jezicima C++ i Java
 51.     Tri petlje u istim prozoru - FOR, WHILE i DO WHILE petlja
 52.     FOR petlja - C++ programi - Izbor zadataka
 53.     FOR petlja - C++ programi - Riješeni zadaci
 54.     FOR petlja - C++ programi - Frejm /FRAMES/
 55.     Zadaci bez rješenja za FOR petlju - riješeni sa WHILE ili DO WHILE petljom
 56.     FOR petlja - Zadaci bez rješenja u C++
 57.     FOR petlja /FOR LOOP/ 6x - rješenja u 6 različitih okruženja

 58.     FOR petlja u petlji
 59.     FOR petlja u petlji - C++ programi - Frejm /FRAMES/
 60.     FOR petlja u petlji - Zadaci bez rješenja u C++


 61.     WHILE petlja
 62.     WHILE petlja - Algoritmi, BASIC i C++ programi
 63.     WHILE petlja - Algoritmi, Pascal i C++ programi
 64.     WHILE petlja - Rješenja u programskim jezicima C++ i BASIC
 65.     WHILE petlja - Rješenja u programskim jezicima C++ i Turbo Pascal
 66.     WHILE petlja - Rješenja u programskim jezicima C++ i C
 67.     WHILE petlja - Rješenja u programskim jezicima C++ i Java
 68.     Tri petlje u istim prozoru - FOR, WHILE i DO WHILE petlja
 69.     WHILE petlja - C++ programi - Riješeni zadaci
 70.     WHILE petlja - Riješeni zadaci - C++ programi - Frejm /FRAMES/
 71.     Zadaci bez rješenja za WHILE petlju - riješeni sa FOR ili DO WHILE petljom
 72.     WHILE petlja - Zadaci bez rješenja u C++

 73.     DO WHILE - REPEAT petlja
 74.     DO WHILE petlja - Algoritmi, BASIC i C++ programi
 75.     DO WHILE petlja - Algoritmi, Pascal i C++ programi
 76.     DO WHILE petlja - Rješenja u programskim jezicima C++ i BASIC
 77.     DO WHILE petlja - Rješenja u programskim jezicima C++ i Pascal
 78.     DO-WHILE petlja - Rješenja u programskim jezicima C++ i C
 79.     DO WHILE petlja - Rješenja u programskim jezicima C++ i Java
 80.     Tri petlje u istim prozoru - FOR, WHILE i DO WHILE petlja
 81.     DO WHILE petlja - C++ programi - Riješeni zadaci
 82.     DO WHILE petlja - Riješeni zadaci - C++ programi - Frejm /FRAMES/
 83.     Zadaci bez rješenja za DO WHILE petlju - riješeni sa FOR ili WHILE petljom
 84.     DO WHILE petlja - Zadaci bez rješenja u C++

 85.     Ciklična struktura - kombinovani zadaci
 86.     Ciklična strukura - kombinovani zadaci - Zadaci bez rješenja u C++


 87.   NIZ
 88.     Niz /ARRAY/ - Izdvajanje, suma, proizvod i prebrojavanje - Rješenja u programskim jezicima C++ i BASIC
 89.     Niz /ARRAY/ - Izdvajanje, suma, proizvod i prebrojavanje - Rješenja u programskim jezicima C++ i Pascal
 90.     Niz /ARRAY/ - Izdvajanje, suma, proizvod i prebrojavanje - Rješenja u programskim jezicima C++ i C
 91.     Niz /ARRAY/ - Izdvajanje, suma, proizvod i prebrojavanje - Rješenja u programskim jezicima C++ i Java
 92.     Niz /ARRAY/ - Izdvajanje, suma, proizvod i prebrojavanje - Riješeni zadaci
 93.     Niz /ARRAY/ - Izdvajanje, suma, proizvod i prebrojavanje - C++ programi - Frejm /FRAMES/
 94.     Niz /ARRAY/ - Izdvajanje, suma, proizvod i prebrojavanje - Zadaci bez rješenja u C++

 95.     Niz /ARRAY/ - Maksimum, minimum - Rješenja u programskim jezicima C++ i Pascal
 96.     Niz /ARRAY/ - Maksimum, minimum - Rješenja u programskim jezicima C++ i C
 97.     Niz /ARRAY/ - Maksimum, minimum - Riješeni zadaci
 98.     Niz /ARRAY/ - Maksimum, minimum - C++ programi - Frejm /FRAMES/
 99.     Niz /ARRAY/ - Maksimum, minimum - Zadaci bez rješenja u C++

 100.     Niz /ARRAY/ - Sortiranje - Zadaci bez rješenja u C++

 101.     Niz /ARRAY/ - Formiranje niza - Rješenja u programskim jezicima C++ i C
 102.     Niz /ARRAY/ - Formiranje niza - Zadaci bez rješenja u C++


 103.   DVODIMENZIONALNI NIZ - MATRICA I VIŠEDIMENZIONALNI NIZ /ARRAY/
 104.     Dvodimenzionalni niz ili matrica /MATRIX/ - Rješenja u programskim jezicima C++ i Pascal
 105.     Dvodimenzionalni niz ili matrica /MATRIX/ - Rješenja u programskim jezicima C++ i Java
 106.     Dvodimenzionalni niz ili matrica /MATRIX/ - C++ programi - Frejm /FRAMES/
 107.     Dvodimenzionalni niz ili matrica /MATRIX/ - Zadaci bez rješenja u C++


 108.   String
 109.     String 1 - Rješenja u programskim jezicima C++ i C
 110.     String - C++ programi - Frejm /FRAMES/
 111.     String - Zadaci bez rješenja u C++


 112.   Funkcije - Rekurzija /FUNCTIONS - RECURSION/
 113.     Funkcije - Rekurzija /FUNCTIONS - RECURSION/ - Rješenja u programskim jezicima C i C++
 114.     Funkcije - Rekurzija /FUNCTIONS - RECURSION/ - Frejm /FRAMES/
 115.     Funkcije - Rekurzija /FUNCTIONS - RECURSION/ - Zadaci bez rješenja u C++
 116.     Funkcije - Rekurzija - Daljnji rad /FUNCTIONS - RECURSION - NEXT/


 117.   RIJEŠENI ZADACI
 118.     Riješeni zadaci 1 - Rješenja u programskim jezicima C++ i C
 119.     Riješeni zadaci 1 - Rješenja u programskim jezicima C++ i Java
 120.     Riješeni zadaci 1 - C++ programi - Frejm /FRAMES/
 121.     Riješeni zadaci
 122.     Riješeni zadaci 1 - Zadaci bez rješenja u C++

 123.     Riješeni zadaci 2 - Rješenja u programskim jezicima C++ i C
 124.     Riješeni zadaci 2 - Frejm /FRAMES/
 125.     Riješeni zadaci 2


 126.   Objektno orijentisano programiranje
 127.     Objektno orijentisano programiranje - Uvod - Uporedni zadaci

 128. Prilozi saradnika /ATTACHMENTS/
 129.     Dijelovi memorije /MEMORY PARTS/
 130.     Git
 131.