abc Tutorials:
  Operativni sistemi
   abc Windows 7
   abc Windows XP
   abc Operativni sistemi
  Microsoft Office
   abc Word 2010
   abc Word 2007
   abc Word 2003
   abc Excel 2010
   abc Excel 2007
   abc Excel 2003
   abc Power Point 2010
   abc Power Point 2003
   abc Access 2010
   abc Access 2007
   abc Expression Web
   abc Front Page 2003
  Računari i Internet
   abc Brojni sistemi
   abc Osnove računara
   abc Računarski sistemi
   abc Internet osnove
   abc HTML5 i CSS3
   abc HTML
   abc Jasc Animation Shop
   abc Flash
   abc Movie Maker
   abc Računarska grafika
  Algoritmi i programski jezici
   abc Algoritmi
   abc BASIC
   abc Turbo Pascal
   abc Dev-Pascal
   abc Python
   abc C
   abc C++
   abc Java
   abc Matlab
   abc Matlab 2
   abc Asembler
  Provjera znanja
   abc Quiz-Test

Priručnici:
   MatchCAD
   MatchCAD 2001
   Corel Draw X6
   CSS

Tutorials in English
   abc Word 2010
   abc Excel 2010
   abc Excel 2003
   abc PowerPoint 2010

Učenjenje kroz igru /LEARNING THROUGH GAMES/

C++
Autori: Ekipa Znanje.org i saradnici
Stručni saradnik: Željko Grbić

 1.   NOVO NA NAŠEM SAJTU
 2.     Linijska strukura - Rješenje zadataka u više programskih jezika
 3.     IF THEN ELSE - Rješenje zadataka u više programskih jezika
 4.     FOR - petlja - Rješenje zadataka u više programskih jezika
 5.     REPEAT - DO-WHILE petlja - Rješenje zadataka u više programskih jezika


 6.   TEORIJSKA PRIPREMA
 7.     Deklarisanje konstante /CONST/ i broj PI
 8.     Tipovi podataka /DATA TYPES/
 9.     Slučajan broj /RANDOM/ - funkcija rand()

 10.   CODE BLOCKS
 11.     Kreiranje novog projekta /CREATE A NEW PROJECT/
 12.     Kompajliranje i izvpđenje /BUILD & RUN/

 13.   LINIJSKA STRUKTURA
 14.     Linijska struktura - Algoritmi i C++ programi
 15.     Linijska struktura - Rješenja u programskim jezicima C++ i BASIC
 16.     Linijska struktura - Rješenja u programskim jezicima C++ i Turbo Pascal
 17.     Linijska struktura - Rješenja u programskim jezicima C++ i Python
 18.     Linijska struktura - Rješenja u programskim jezicima C++ i C
 19.     Linijska struktura - Rješenja u programskim jezicima C++ i Java
 20.     Linijska struktura - C++ program - Riješeni zadacii
 21.     Linijska struktura - C++ programi - Frejm /FRAMES/
 22.     Linijska struktura - Zadaci bez rješenja u C++


 23.   RAZGRANATA STRUKTURA - IF THEN/IF THEN ELSE
 24.     IF THEN/IF THEN ELSE naredba
 25.     Razgranata struktura - Algoritmi i C++ programi
 26.     Razgranata struktura - Rješenja u programskim jezicima C++ i BASIC
 27.     Razgranata struktura - Rješenja u programskim jezicima C++ i Turbo Pascal
 28.     Razgranata struktura - Rješenja u programskim jezicima C++ i Python
 29.     Razgranata struktura - Rješenja u programskim jezicima C i C++
 30.     Razgranata struktura - Rješenja u programskim jezicima C++ i Java
 31.     Razgranata struktura - IF /IF ELSE - C++ programi (izbor zradataka)
 32.     Razgranata struktura - IF /IF ELSE - C++ programi - Riješeni zadacii
 33.     Razgranata struktura - C++ programi - Frejm /FRAMES/
 34.     Razgranata struktura - IF THEN/IF THEN ELSE - Zadaci bez rješenja u C++

 35.     SWITCH/CASE naredba
 36.     SWITCH/CASE naredba - Rješenja u programskim jezicima C++ i Pascal
 37.     SWITCH/CASE naredba - Rješenja u programskim jezicima C++ i Java
 38.     SWITCH/CASE naredba - C++ programi
 39.     SWITCH/CASE naredba - Zadaci bez rješenja u C++


 40.   CIKLIČNA STRUKTURA
 41.     FOR petlja
 42.     FOR petlja - Algoritmi, BASIC i C++ programi
 43.     FOR petlja - Algoritmi, Pascal i C++ programi
 44.     FOR petlja - Algoritmi i C++ program
 45.     FOR petlja - Rješenja u programskim jezicima C++ i BASIC
 46.     FOR petlja - Rješenja u programskim jezicima C++ i Turbo Pascal
 47.     FOR petlja - Rješenja u programskim jezicima C++ i Python
 48.     FOR petlja - Rješenja u programskim jezicima C++ i C
 49.     FOR petlja - Rješenja u programskim jezicima C++ i Java
 50.     Tri petlje u istim prozoru - FOR, WHILE i DO WHILE petlja
 51.     FOR petlja - C++ programi - Izbor zadataka
 52.     FOR petlja - C++ programi - Riješeni zadaci
 53.     FOR petlja - C++ programi - Frejm /FRAMES/
 54.     Zadaci bez rješenja za FOR petlju - riješeni sa WHILE ili DO WHILE petljom
 55.     FOR petlja - Zadaci bez rješenja u C++
 56.     FOR petlja /FOR LOOP/ 6x - rješenja u 6 različitih okruženja

 57.     FOR petlja u petlji
 58.     FOR petlja u petlji - C++ programi - Frejm /FRAMES/
 59.     FOR petlja u petlji - Zadaci bez rješenja u C++


 60.     WHILE petlja
 61.     WHILE petlja - Algoritmi, BASIC i C++ programi
 62.     WHILE petlja - Algoritmi, Pascal i C++ programi
 63.     WHILE petlja - Rješenja u programskim jezicima C++ i BASIC
 64.     WHILE petlja - Rješenja u programskim jezicima C++ i Turbo Pascal
 65.     WHILE petlja - Rješenja u programskim jezicima C++ i C
 66.     WHILE petlja - Rješenja u programskim jezicima C++ i Java
 67.     Tri petlje u istim prozoru - FOR, WHILE i DO WHILE petlja
 68.     WHILE petlja - C++ programi - Riješeni zadaci
 69.     WHILE petlja - Riješeni zadaci - C++ programi - Frejm /FRAMES/
 70.     Zadaci bez rješenja za WHILE petlju - riješeni sa FOR ili DO WHILE petljom
 71.     WHILE petlja - Zadaci bez rješenja u C++

 72.     DO WHILE - REPEAT petlja
 73.     DO WHILE petlja - Algoritmi, BASIC i C++ programi
 74.     DO WHILE petlja - Algoritmi, Pascal i C++ programi
 75.     DO WHILE petlja - Rješenja u programskim jezicima C++ i BASIC
 76.     DO WHILE petlja - Rješenja u programskim jezicima C++ i Pascal
 77.     DO-WHILE petlja - Rješenja u programskim jezicima C++ i C
 78.     DO WHILE petlja - Rješenja u programskim jezicima C++ i Java
 79.     Tri petlje u istim prozoru - FOR, WHILE i DO WHILE petlja
 80.     DO WHILE petlja - C++ programi - Riješeni zadaci
 81.     DO WHILE petlja - Riješeni zadaci - C++ programi - Frejm /FRAMES/
 82.     Zadaci bez rješenja za DO WHILE petlju - riješeni sa FOR ili WHILE petljom
 83.     DO WHILE petlja - Zadaci bez rješenja u C++

 84.     Ciklična struktura - kombinovani zadaci
 85.     Ciklična strukura - kombinovani zadaci - Zadaci bez rješenja u C++


 86.   NIZ
 87.     Niz /ARRAY/ - Izdvajanje, suma, proizvod i prebrojavanje - Rješenja u programskim jezicima C++ i BASIC
 88.     Niz /ARRAY/ - Izdvajanje, suma, proizvod i prebrojavanje - Rješenja u programskim jezicima C++ i Pascal
 89.     Niz /ARRAY/ - Izdvajanje, suma, proizvod i prebrojavanje - Rješenja u programskim jezicima C++ i C
 90.     Niz /ARRAY/ - Izdvajanje, suma, proizvod i prebrojavanje - Rješenja u programskim jezicima C++ i Java
 91.     Niz /ARRAY/ - Izdvajanje, suma, proizvod i prebrojavanje - Riješeni zadaci
 92.     Niz /ARRAY/ - Izdvajanje, suma, proizvod i prebrojavanje - C++ programi - Frejm /FRAMES/
 93.     Niz /ARRAY/ - Izdvajanje, suma, proizvod i prebrojavanje - Zadaci bez rješenja u C++

 94.     Niz /ARRAY/ - Maksimum, minimum - Rješenja u programskim jezicima C++ i Pascal
 95.     Niz /ARRAY/ - Maksimum, minimum - Rješenja u programskim jezicima C++ i C
 96.     Niz /ARRAY/ - Maksimum, minimum - Riješeni zadaci
 97.     Niz /ARRAY/ - Maksimum, minimum - C++ programi - Frejm /FRAMES/
 98.     Niz /ARRAY/ - Maksimum, minimum - Zadaci bez rješenja u C++

 99.     Niz /ARRAY/ - Sortiranje - Zadaci bez rješenja u C++

 100.     Niz /ARRAY/ - Formiranje niza - Rješenja u programskim jezicima C++ i C
 101.     Niz /ARRAY/ - Formiranje niza - Zadaci bez rješenja u C++


 102.   DVODIMENZIONALNI NIZ - MATRICA I VIŠEDIMENZIONALNI NIZ /ARRAY/
 103.     Dvodimenzionalni niz ili matrica /MATRIX/ - Rješenja u programskim jezicima C++ i Pascal
 104.     Dvodimenzionalni niz ili matrica /MATRIX/ - Rješenja u programskim jezicima C++ i Java
 105.     Dvodimenzionalni niz ili matrica /MATRIX/ - C++ programi - Frejm /FRAMES/
 106.     Dvodimenzionalni niz ili matrica /MATRIX/ - Zadaci bez rješenja u C++


 107.   String
 108.     String 1 - Rješenja u programskim jezicima C++ i C
 109.     String - C++ programi - Frejm /FRAMES/
 110.     String - Zadaci bez rješenja u C++


 111.   Funkcije - Rekurzija /FUNCTIONS - RECURSION/
 112.     Funkcije - Rekurzija /FUNCTIONS - RECURSION/ - Rješenja u programskim jezicima C i C++
 113.     Funkcije - Rekurzija /FUNCTIONS - RECURSION/ - Frejm /FRAMES/
 114.     Funkcije - Rekurzija /FUNCTIONS - RECURSION/ - Zadaci bez rješenja u C++
 115.     Funkcije - Rekurzija - Daljnji rad /FUNCTIONS - RECURSION - NEXT/


 116.   RIJEŠENI ZADACI
 117.     Riješeni zadaci 1 - Rješenja u programskim jezicima C++ i C
 118.     Riješeni zadaci 1 - Rješenja u programskim jezicima C++ i Java
 119.     Riješeni zadaci 1 - C++ programi - Frejm /FRAMES/
 120.     Riješeni zadaci
 121.     Riješeni zadaci 1 - Zadaci bez rješenja u C++

 122.     Riješeni zadaci 2 - Rješenja u programskim jezicima C++ i C
 123.     Riješeni zadaci 2 - Frejm /FRAMES/
 124.     Riješeni zadaci 2


 125.   Objektno orijentisano programiranje
 126.     Objektno orijentisano programiranje - Uvod - Uporedni zadaci

 127. Prilozi saradnika /ATTACHMENTS/
 128.     Dijelovi memorije /MEMORY PARTS/
 129.     Git
 130.