abc Tutorials:
  Operativni sistemi
   abc Windows 7
   abc Windows XP
   abc Operativni sistemi
  Microsoft Office
   abc Word 2010
   abc Word 2007
   abc Word 2003
   abc Excel 2010
   abc Excel 2007
   abc Excel 2003
   abc Power Point 2010
   abc Power Point 2003
   abc Access 2010
   abc Access 2007
   abc Expression Web
   abc Front Page 2003
  Računari i Internet
   abc Brojni sistemi
   abc Osnove računara
   abc Računarski sistemi
   abc Internet osnove
   abc HTML5 i CSS3
   abc HTML
   abc Jasc Animation Shop
   abc Flash
   abc Movie Maker
   abc Računarska grafika
  Algoritmi i programski jezici
   abc Algoritmi
   abc BASIC
   abc Turbo Pascal
   abc Dev-Pascal
   abc Python
   abc C
   abc C++
   abc Java
   abc Matlab
   abc Matlab 2
   abc Asembler
  Provjera znanja
   abc Quiz-Test

Priručnici:
   MatchCAD
   MatchCAD 2001
   Corel Draw X6
   CSS

Tutorials in English
   abc Word 2010
   abc Excel 2010
   abc Excel 2003
   abc PowerPoint 2010

Učenjenje kroz igru /LEARNING THROUGH GAMES/

abc Programski jezik C++
Autori: Ekipa Znanje.org i saradnici
Stručni saradnik: Željko Grbić

 1.   NOVO NA NAŠEM SAJTU
 2.     Linijska strukura - Rješenje zadataka u više programskih jezika
 3.     IF THEN ELSE - Rješenje zadataka u više programskih jezika
 4.     FOR - petlja - Rješenje zadataka u više programskih jezika
 5.     REPEAT - DO-WHILE petlja - Rješenje zadataka u više programskih jezika


 6.   TEORIJSKA PRIPREMA
 7.     Deklarisanje konstante /CONST/ i broj PI
 8.     Tipovi podataka /DATA TYPES/
 9.     Cjelobrojno dijeljenje i modul broja
 10.     Izdvajanje cifara
 11.     Slučajan broj /RANDOM/ - funkcija rand()

 12.   CODE BLOCKS
 13.     Kreiranje novog projekta /CREATE A NEW PROJECT/
 14.     Kompajliranje i izvpđenje /BUILD & RUN/

 15.   LINIJSKA STRUKTURA
 16.     Linijska struktura - Algoritmi i C++ programi
 17.     Linijska struktura - Rješenja u programskim jezicima C++ i BASIC
 18.     Linijska struktura - Rješenja u programskim jezicima C++ i Turbo Pascal
 19.     Linijska struktura - Rješenja u programskim jezicima C++ i Python
 20.     Linijska struktura - Rješenja u programskim jezicima C++ i C
 21.     Linijska struktura - Rješenja u programskim jezicima C++ i Java
 22.     Linijska struktura - C++ program - Riješeni zadacii
 23.     Linijska struktura - C++ programi - Frejm /FRAMES/
 24.     Linijska struktura - Zadaci bez rješenja u C++


 25.   RAZGRANATA STRUKTURA - IF THEN/IF THEN ELSE
 26.     IF THEN/IF THEN ELSE naredba
 27.     Razgranata struktura - Algoritmi i C++ programi
 28.     Razgranata struktura - Rješenja u programskim jezicima C++ i BASIC
 29.     Razgranata struktura - Rješenja u programskim jezicima C++ i Turbo Pascal
 30.     Razgranata struktura - Rješenja u programskim jezicima C++ i Python
 31.     Razgranata struktura - Rješenja u programskim jezicima C i C++
 32.     Razgranata struktura - Rješenja u programskim jezicima C++ i Java
 33.     Razgranata struktura - IF /IF ELSE - C++ programi (izbor zradataka)
 34.     Razgranata struktura - IF /IF ELSE - C++ programi - Riješeni zadacii
 35.     Razgranata struktura - C++ programi - Frejm /FRAMES/
 36.     Razgranata struktura - IF THEN/IF THEN ELSE - Zadaci bez rješenja u C++

 37.     SWITCH/CASE naredba
 38.     SWITCH/CASE naredba - Rješenja u programskim jezicima C++ i Pascal
 39.     SWITCH/CASE naredba - Rješenja u programskim jezicima C++ i Java
 40.     SWITCH/CASE naredba - C++ programi
 41.     SWITCH/CASE naredba - Zadaci bez rješenja u C++


 42.   CIKLIČNA STRUKTURA
 43.     FOR petlja
 44.     FOR petlja - Algoritmi, BASIC i C++ programi
 45.     FOR petlja - Algoritmi, Pascal i C++ programi
 46.     FOR petlja - Algoritmi i C++ program
 47.     FOR petlja - Rješenja u programskim jezicima C++ i BASIC
 48.     FOR petlja - Rješenja u programskim jezicima C++ i Turbo Pascal
 49.     FOR petlja - Rješenja u programskim jezicima C++ i Python
 50.     FOR petlja - Rješenja u programskim jezicima C++ i C
 51.     FOR petlja - Rješenja u programskim jezicima C++ i Java
 52.     Tri petlje u istim prozoru - FOR, WHILE i DO WHILE petlja
 53.     FOR petlja - C++ programi - Izbor zadataka
 54.     FOR petlja - C++ programi - Riješeni zadaci
 55.     FOR petlja - C++ programi - Frejm /FRAMES/
 56.     Zadaci bez rješenja za FOR petlju - riješeni sa WHILE ili DO WHILE petljom
 57.     FOR petlja - Zadaci bez rješenja u C++
 58.     FOR petlja /FOR LOOP/ 6x - rješenja u 6 različitih okruženja

 59.     FOR petlja u petlji
 60.     FOR petlja u petlji - C++ programi - Frejm /FRAMES/
 61.     FOR petlja u petlji - Zadaci bez rješenja u C++


 62.     WHILE petlja
 63.     WHILE petlja - Algoritmi, BASIC i C++ programi
 64.     WHILE petlja - Algoritmi, Pascal i C++ programi
 65.     WHILE petlja - Rješenja u programskim jezicima C++ i BASIC
 66.     WHILE petlja - Rješenja u programskim jezicima C++ i Turbo Pascal
 67.     WHILE petlja - Rješenja u programskim jezicima C++ i C
 68.     WHILE petlja - Rješenja u programskim jezicima C++ i Java
 69.     Tri petlje u istim prozoru - FOR, WHILE i DO WHILE petlja
 70.     WHILE petlja - C++ programi - Riješeni zadaci
 71.     WHILE petlja - Riješeni zadaci - C++ programi - Frejm /FRAMES/
 72.     Zadaci bez rješenja za WHILE petlju - riješeni sa FOR ili DO WHILE petljom
 73.     WHILE petlja - Zadaci bez rješenja u C++

 74.     DO WHILE - REPEAT petlja
 75.     DO WHILE petlja - Algoritmi, BASIC i C++ programi
 76.     DO WHILE petlja - Algoritmi, Pascal i C++ programi
 77.     DO WHILE petlja - Rješenja u programskim jezicima C++ i BASIC
 78.     DO WHILE petlja - Rješenja u programskim jezicima C++ i Pascal
 79.     DO-WHILE petlja - Rješenja u programskim jezicima C++ i C
 80.     DO WHILE petlja - Rješenja u programskim jezicima C++ i Java
 81.     Tri petlje u istim prozoru - FOR, WHILE i DO WHILE petlja
 82.     DO WHILE petlja - C++ programi - Riješeni zadaci
 83.     DO WHILE petlja - Riješeni zadaci - C++ programi - Frejm /FRAMES/
 84.     Zadaci bez rješenja za DO WHILE petlju - riješeni sa FOR ili WHILE petljom
 85.     DO WHILE petlja - Zadaci bez rješenja u C++

 86.     Ciklična struktura - kombinovani zadaci
 87.     Ciklična strukura - kombinovani zadaci - Zadaci bez rješenja u C++


 88.   Dvocifreni i trocifreni brojevi
 89.     Dvocifreni i trocifreni brojevi - Frejm /FRAMES/
 90.     Dvocifreni i trocifreni brojevi - Zadaci bez rješenja u programskom jeziku Python-u


 91.   NIZ
 92.     Niz /ARRAY/ - Izdvajanje, suma, proizvod i prebrojavanje - Rješenja u programskim jezicima C++ i BASIC
 93.     Niz /ARRAY/ - Izdvajanje, suma, proizvod i prebrojavanje - Rješenja u programskim jezicima C++ i Pascal
 94.     Niz /ARRAY/ - Izdvajanje, suma, proizvod i prebrojavanje - Rješenja u programskim jezicima C++ i C
 95.     Niz /ARRAY/ - Izdvajanje, suma, proizvod i prebrojavanje - Rješenja u programskim jezicima C++ i Java
 96.     Niz /ARRAY/ - Izdvajanje, suma, proizvod i prebrojavanje - Riješeni zadaci
 97.     Niz /ARRAY/ - Izdvajanje, suma, proizvod i prebrojavanje - C++ programi - Frejm /FRAMES/
 98.     Niz /ARRAY/ - Izdvajanje, suma, proizvod i prebrojavanje - Zadaci bez rješenja u C++

 99.     Niz /ARRAY/ - Maksimum, minimum - Rješenja u programskim jezicima C++ i Pascal
 100.     Niz /ARRAY/ - Maksimum, minimum - Rješenja u programskim jezicima C++ i C
 101.     Niz /ARRAY/ - Maksimum, minimum - Riješeni zadaci
 102.     Niz /ARRAY/ - Maksimum, minimum - C++ programi - Frejm /FRAMES/
 103.     Niz /ARRAY/ - Maksimum, minimum - Zadaci bez rješenja u C++

 104.     Niz /ARRAY/ - Sortiranje - Zadaci bez rješenja u C++

 105.     Niz /ARRAY/ - Formiranje niza - Rješenja u programskim jezicima C++ i C
 106.     Niz /ARRAY/ - Formiranje niza - Zadaci bez rješenja u C++


 107.   DVODIMENZIONALNI NIZ - MATRICA I VIŠEDIMENZIONALNI NIZ /ARRAY/
 108.     Dvodimenzionalni niz ili matrica /MATRIX/ - Rješenja u programskim jezicima C++ i Pascal
 109.     Dvodimenzionalni niz ili matrica /MATRIX/ - Rješenja u programskim jezicima C++ i Java
 110.     Dvodimenzionalni niz ili matrica /MATRIX/ - C++ programi - Frejm /FRAMES/
 111.     Dvodimenzionalni niz ili matrica /MATRIX/ - Zadaci bez rješenja u C++


 112.   String
 113.     String 1 - Rješenja u programskim jezicima C++ i C
 114.     String - C++ programi - Frejm /FRAMES/
 115.     String - Zadaci bez rješenja u C++


 116.   Funkcije - Rekurzija /FUNCTIONS - RECURSION/
 117.     Funkcije - Rekurzija /FUNCTIONS - RECURSION/ - Rješenja u programskim jezicima C i C++
 118.     Funkcije - Rekurzija /FUNCTIONS - RECURSION/ - Frejm /FRAMES/
 119.     Funkcije - Rekurzija /FUNCTIONS - RECURSION/ - Zadaci bez rješenja u C++
 120.     Funkcije - Rekurzija - Daljnji rad /FUNCTIONS - RECURSION - NEXT/


 121.   RIJEŠENI ZADACI
 122.     Riješeni zadaci 1 - Rješenja u programskim jezicima C++ i C
 123.     Riješeni zadaci 1 - Rješenja u programskim jezicima C++ i Java
 124.     Riješeni zadaci 1 - C++ programi - Frejm /FRAMES/
 125.     Riješeni zadaci
 126.     Riješeni zadaci 1 - Zadaci bez rješenja u C++

 127.     Riješeni zadaci 2 - Rješenja u programskim jezicima C++ i C
 128.     Riješeni zadaci 2 - Frejm /FRAMES/
 129.     Riješeni zadaci 2


 130.   Objektno orijentisano programiranje
 131.     Objektno orijentisano programiranje - Uvod - Uporedni zadaci
 132.     Objektno orijentisano programiranje - Konstruktor /CONSTRUCTOR/

 133. Prilozi saradnika /ATTACHMENTS/
 134.     Dijelovi memorije /MEMORY PARTS/
 135.     Git
 136.