abc Tutorials:
  Operativni sistemi
   abc Windows 7
   abc Windows XP
   abc Operativni sistemi
  Microsoft Office
   abc Word 2010
   abc Word 2007
   abc Word 2003
   abc Excel 2010
   abc Excel 2007
   abc Excel 2003
   abc Power Point 2010
   abc Power Point 2003
   abc Access 2010
   abc Access 2007
   abc Expression Web
   abc Front Page 2003
  Računari i Internet
   abc Brojni sistemi
   abc Osnove računara
   abc Računarski sistemi
   abc Internet osnove
   abc HTML5 i CSS3
   abc HTML
   abc Jasc Animation Shop
   abc Flash
   abc Movie Maker
   abc Računarska grafika
  Algoritmi i programski jezici
   abc Algoritmi
   abc BASIC
   abc Turbo Pascal
   abc Dev-Pascal
   abc Python
   abc C
   abc C++
   abc Java
   abc Matlab
   abc Matlab 2
   abc Asembler
  Provjera znanja
   abc Quiz-Test

Priručnici:
   MatchCAD
   MatchCAD 2001
   Corel Draw X6
   CSS

Tutorials in English
   abc Word 2010
   abc Excel 2010
   abc Excel 2003
   abc PowerPoint 2010

Učenjenje kroz igru /LEARNING THROUGH GAMES/

abc Programski jezik C++
Autori: Ekipa Znanje.org i saradnici
Stručni saradnik: Željko Grbić

 1.   NOVO NA NAŠEM SAJTU
 2.     Linijska strukura - Rješenje zadataka u više programskih jezika
 3.     IF THEN ELSE - Rješenje zadataka u više programskih jezika
 4.     FOR - petlja - Rješenje zadataka u više programskih jezika
 5.     REPEAT - DO-WHILE petlja - Rješenje zadataka u više programskih jezika


 6.   TEORIJSKA PRIPREMA
 7.     Deklarisanje konstante /CONST/ i broj PI
 8.     Tipovi podataka /DATA TYPES/
 9.     Cjelobrojno dijeljenje i modul broja
 10.     Izdvajanje cifara
 11.     Slučajan broj /RANDOM/ - funkcija rand()

 12.   CODE BLOCKS
 13.     Kreiranje novog projekta /CREATE A NEW PROJECT/
 14.     Kompajliranje i izvpđenje /BUILD & RUN/

 15.   LINIJSKA STRUKTURA
 16.   Linijska struktura - Izlaz
 17.     Linijska struktura - Izlaz - Algoritmi i C++ programi
 18.     Linijska struktura - Izlaz - Frejm /FRAMES/
 19.     Linijska struktura - Izlaz - Riješeni i neriješeni zadaci
 20.       Pitalice, QUIZ/Test modul
 21.   Linijska struktura - Obrada i izlaz
 22.     Linijska struktura - Obrada i izlaz - Algoritmi i C++ programi
 23.     Linijska struktura - Obrada i izlaz - Frejm /FRAMES/
 24.     Linijska struktura - Obrada i izlaz - Riješeni i neriješeni zadaci
 25.       Pitalice, QUIZ/Test modul
 26.   Linijska struktura - Ulaza, obrada i izlaz
 27.     Linijska struktura - Algoritmi i C++ programi
 28.     Linijska struktura - Rješenja u programskim jezicima C++ i BASIC
 29.     Linijska struktura - Rješenja u programskim jezicima C++ i Turbo Pascal
 30.     Linijska struktura - Rješenja u programskim jezicima C++ i Python
 31.     Linijska struktura - Rješenja u programskim jezicima C++ i C
 32.     Linijska struktura - Rješenja u programskim jezicima C++ i Java
 33.     Linijska struktura - C++ program - Riješeni zadaci
 34.     Linijska struktura - C++ programi - Frejm /FRAMES/
 35.     Linijska struktura - Zadaci bez rješenja u C++


 36.   RAZGRANATA STRUKTURA - IF THEN/IF THEN ELSE
 37.     IF THEN/IF THEN ELSE naredba
 38.     Razgranata struktura - Algoritmi i C++ programi
 39.     Razgranata struktura - Rješenja u programskim jezicima C++ i BASIC
 40.     Razgranata struktura - Rješenja u programskim jezicima C++ i Turbo Pascal
 41.     Razgranata struktura - Rješenja u programskim jezicima C++ i Python
 42.     Razgranata struktura - Rješenja u programskim jezicima C i C++
 43.     Razgranata struktura - Rješenja u programskim jezicima C++ i Java
 44.     Razgranata struktura - IF THEN ELSE - C++ programi (izbor zradataka)
 45.     Razgranata struktura - IF THEN ELSE - C++ programi - Riješeni zadaci
 46.     Razgranata struktura - IF THEN ELSE - C++ programi - Frejm /FRAMES/
 47.     Razgranata struktura - IF THEN ELSE - Zadaci bez rješenja u C++
 48.     Razgranata struktura - IF THEN ELSE - Riješeni i neriješeni zadaci

 49.     SWITCH/CASE naredba
 50.     SWITCH/CASE naredba - Rješenja u programskim jezicima C++ i Pascal
 51.     SWITCH/CASE naredba - Rješenja u programskim jezicima C++ i C
 52.     SWITCH/CASE naredba - Rješenja u programskim jezicima C++ i Java
 53.     SWITCH/CASE naredba - C++ programi - Riješeni zadaci
 54.     SWITCH/CASE naredba - C++ programi - Frejm /FRAMES/
 55.     SWITCH/CASE naredba - Zadaci bez rješenja u C++


 56.   CIKLIČNA STRUKTURA
 57.     FOR petlja
 58.     FOR petlja - Algoritmi, BASIC i C++ programi
 59.     FOR petlja - Algoritmi, Pascal i C++ programi
 60.     FOR petlja - Algoritmi i C++ program
 61.     FOR petlja - Rješenja u programskim jezicima C++ i BASIC
 62.     FOR petlja - Rješenja u programskim jezicima C++ i Turbo Pascal
 63.     FOR petlja - Rješenja u programskim jezicima C++ i Python
 64.     FOR petlja - Rješenja u programskim jezicima C++ i C
 65.     FOR petlja - Rješenja u programskim jezicima C++ i Java
 66.     Tri petlje u istim prozoru - FOR, WHILE i DO WHILE petlja
 67.     FOR petlja - C++ programi - Izbor zadataka
 68.     FOR petlja - C++ programi - Riješeni zadaci
 69.     FOR petlja - C++ programi - Frejm /FRAMES/
 70.     FOR petlja - C++ programi - Tabela: Ispis, suma, proizvod, prebroj i aritmetička sredina - Frejm /FRAMES/
 71.     Zadaci bez rješenja za FOR petlju - riješeni sa WHILE ili DO WHILE petljom
 72.     FOR petlja - Zadaci bez rješenja u C++
 73.     FOR petlja /FOR LOOP/ 6x - rješenja u 6 različitih okruženja

 74.     FOR petlja u petlji
 75.     FOR petlja u petlji - C++ programi - Frejm /FRAMES/
 76.     FOR petlja u petlji - Zadaci bez rješenja u C++


 77.     WHILE petlja
 78.     WHILE petlja - Algoritmi, BASIC i C++ programi
 79.     WHILE petlja - Algoritmi, Pascal i C++ programi
 80.     WHILE petlja - Rješenja u programskim jezicima C++ i BASIC
 81.     WHILE petlja - Rješenja u programskim jezicima C++ i Turbo Pascal
 82.     WHILE petlja - Rješenja u programskim jezicima C++ i C
 83.     WHILE petlja - Rješenja u programskim jezicima C++ i Java
 84.     Tri petlje u istim prozoru - FOR, WHILE i DO WHILE petlja
 85.     WHILE petlja - C++ programi - Riješeni zadaci
 86.     WHILE petlja - Riješeni zadaci - C++ programi - Frejm /FRAMES/
 87.     Zadaci bez rješenja za WHILE petlju - riješeni sa FOR ili DO WHILE petljom
 88.     WHILE petlja - Zadaci bez rješenja u C++

 89.     DO WHILE - REPEAT petlja
 90.     DO WHILE petlja - Algoritmi, BASIC i C++ programi
 91.     DO WHILE petlja - Algoritmi, Pascal i C++ programi
 92.     DO WHILE petlja - Rješenja u programskim jezicima C++ i BASIC
 93.     DO WHILE petlja - Rješenja u programskim jezicima C++ i Pascal
 94.     DO-WHILE petlja - Rješenja u programskim jezicima C++ i C
 95.     DO WHILE petlja - Rješenja u programskim jezicima C++ i Java
 96.     Tri petlje u istim prozoru - FOR, WHILE i DO WHILE petlja
 97.     DO WHILE petlja - C++ programi - Riješeni zadaci
 98.     DO WHILE petlja - Riješeni zadaci - C++ programi - Frejm /FRAMES/
 99.     Zadaci bez rješenja za DO WHILE petlju - riješeni sa FOR ili WHILE petljom
 100.     DO WHILE petlja - Zadaci bez rješenja u C++


 101.    Ciklična struktura - Dvocifreni i trocifreni brojevi
 102.     Ciklična strukura - Dvocifreni i trocifreni brojevi - Rješenja u programskim jezicima C++ i BASIC
 103.     Ciklična strukura - Dvocifreni i trocifreni brojevi - Rješenja u programskim jezicima C++ i C
 104.     Dvocifreni i trocifreni brojevi - Riješeni zadaci
 105.     Dvocifreni i trocifreni brojevi - Frejm /FRAMES/
 106.     Dvocifreni i trocifreni brojevi - Zadaci bez rješenja u programskom jeziku C++

 107.    Ciklična struktura - kombinovani zadaci
 108.     Ciklična strukura - kombinovani zadaci - Rješenja u programskim jezicima C++ i C
 109.     Ciklična strukura - kombinovani zadaci - Rješenja u programskim jezicima C++ i Java
 110.     Ciklična strukura - kombinovani zadaci - Riješeni zadaci
 111.     Ciklična strukura - kombinovani zadaci - Frejm /FRAMES/
 112.     Ciklična strukura - kombinovani zadaci - Zadaci bez rješenja u C++


 113.  NIZ
 114.     Niz /ARRAY/ - Izdvajanje, suma, proizvod i prebrojavanje - Rješenja u programskim jezicima C++ i BASIC
 115.     Niz /ARRAY/ - Izdvajanje, suma, proizvod i prebrojavanje - Rješenja u programskim jezicima C++ i Pascal
 116.     Niz /ARRAY/ - Izdvajanje, suma, proizvod i prebrojavanje - Rješenja u programskim jezicima C++ i C
 117.     Niz /ARRAY/ - Izdvajanje, suma, proizvod i prebrojavanje - Rješenja u programskim jezicima C++ i Java
 118.     Niz /ARRAY/ - Izdvajanje, suma, proizvod i prebrojavanje - Riješeni zadaci
 119.     Niz /ARRAY/ - Izdvajanje, suma, proizvod i prebrojavanje - C++ programi - Frejm /FRAMES/
 120.     Niz /ARRAY/ - Izdvajanje, suma, proizvod i prebrojavanje - Zadaci bez rješenja u C++
 121.     Niz /ARRAY/ - Izdvajanje, suma, proizvod i prebrojavanje - - Riješeni i neriješeni zadaci

 122.     Niz /ARRAY/ - Maksimum, minimum - Rješenja u programskim jezicima C++ i Dev-Pascal
 123.     Niz /ARRAY/ - Maksimum, minimum - Rješenja u programskim jezicima C++ i C
 124.     Niz /ARRAY/ - Maksimum, minimum - Riješeni zadaci
 125.     Niz /ARRAY/ - Maksimum, minimum - C++ programi - Frejm /FRAMES/
 126.     Niz /ARRAY/ - Maksimum, minimum - Zadaci bez rješenja u C++

 127.     Niz /ARRAY/ - Sortiranje - Zadaci bez rješenja u C++

 128.     Niz /ARRAY/ - Formiranje niza - Rješenja u programskim jezicima C++ i C
 129.     Niz /ARRAY/ - Formiranje niza - C++ programi - Frejm /FRAMES/
 130.     Niz /ARRAY/ - Formiranje niza - Zadaci bez rješenja u C++


 131.   DVODIMENZIONALNI NIZ - MATRICA I VIŠEDIMENZIONALNI NIZ /ARRAY/
 132.     Dvodimenzionalni niz ili matrica /MATRIX/ - Rješenja u programskim jezicima C++ i Pascal
 133.     Dvodimenzionalni niz ili matrica /MATRIX/ - Rješenja u programskim jezicima C++ i Java
 134.     Dvodimenzionalni niz ili matrica /MATRIX/ - C++ programi - Frejm /FRAMES/
 135.     Dvodimenzionalni niz ili matrica /MATRIX/ - Zadaci bez rješenja u C++


 136.   String
 137.     String 1 - Rješenja u programskim jezicima C++ i C
 138.     String - C++ programi - Frejm /FRAMES/
 139.     String - Zadaci bez rješenja u C++


 140.   Funkcije /FUNCTIONS/
 141.     Funkcije /FUNCTIONS/ - Rješenja u programskim jezicima C++ i C
 142.     Funkcije /FUNCTIONS/ - Riješeni zadaci
 143.     Funkcije /FUNCTIONS/ - Frejm /FRAMES/
 144.     Funkcije /FUNCTIONS - Zadaci bez rješenja u C++ (Turbo Pascal)
 145.     Funkcije /FUNCTIONS - Zadaci bez rješenja u C++ (Dev-Pascal)
 146.     Funkcije /FUNCTIONS/ - Riješeni i neriješeni zadaci


 147.   Funkcije - Rekurzija /FUNCTIONS - RECURSION/
 148.     Funkcije - Rekurzija /FUNCTIONS - RECURSION/ - Rješenja u programskim jezicima C i C++
 149.     Funkcije - Rekurzija /FUNCTIONS - RECURSION/ - Frejm /FRAMES/
 150.     Funkcije - Rekurzija /FUNCTIONS - RECURSION/ - Zadaci bez rješenja u C++
 151.     Funkcije - Rekurzija - Daljnji rad /FUNCTIONS - RECURSION - NEXT/


 152.   RIJEŠENI ZADACI
 153.     Riješeni zadaci 1 - Rješenja u programskim jezicima C++ i C
 154.     Riješeni zadaci 1 - Rješenja u programskim jezicima C++ i Java
 155.     Riješeni zadaci 1 - C++ programi - Frejm /FRAMES/
 156.     Riješeni zadaci
 157.     Riješeni zadaci 1 - Zadaci bez rješenja u C++

 158.     Riješeni zadaci 2 - Rješenja u programskim jezicima C++ i C
 159.     Riješeni zadaci 2 - Frejm /FRAMES/
 160.     Riješeni zadaci 2


 161.   Objektno orijentisano programiranje
 162.     Objektno orijentisano programiranje - Uvod - Uporedni zadaci
 163.     Objektno orijentisano programiranje - Konstruktor /CONSTRUCTOR/

 164. Prilozi saradnika /ATTACHMENTS/
 165.     Dijelovi memorije /MEMORY PARTS/
 166.     Git
 167.