FOR petlja - C++ programi

R. br.Zadaci Program u programskom jeziku C++
1Ispisati prirodne brojeve od 1 do 5. C++
2Ispisati prirodne brojeve od 3 do 8 unazad. C++
3Ispisati prirodne brojeve od 1 do n. C++
4Ispisati prirodne brojeve od k do n. C++
5Suma prvih 5 prirodnih brojeva. C++
6Suma prvih n prirodnih brojeva. C++
7Suma prirodnih brojeva od k do n. C++
8Suma neparnih prirodnih brojeva od 1 do n. C++
9Suma parnih prirodnih brojeva od 1 do n. C++
10Proizvod prvih 5 prirodnih brojeva. C++
11Proizvod prirodnih od 1 do n. C++
12Proizvod prirodnih od k do n. C++
13Prebrojati parne od 1 do n. C++
14Prebrojati djeljive sa 3 u intervalu od 1 do n. C++
15Prebrojati neparne od 1 do n. C++
16Aritmetička sredina neparnih prirodnih brojeva od 1 do n. C++
21Izračunati i ispisati sumu prvih 5 prirodnih brojeva.C++
22Saberi prirodne brojeve do 100.C++
23Saberi parne prirodne brojeve do 100.C++
24Izračunati i ispisati sumu prvih n prirodnih brojeva.C++
25Izračunati i ispisati sumu prirodnih brojeva od k do n.C++
26Izračunati i ispisati sumu kvadrata prvih n prirodnih brojeva.C++
27Izračunati i ispisati sumu kvadrata prirodnih brojeva od k do n.C++
28Napisati program za ispis sume reciprocnih vrijednosti prvih n prirodnih brojeva (harmonijski niz: 1 + 1/2 + 1/3 + ... + 1/n)C++
29Izračunati i ispisati sumu reciprocnih vrijednosti prirodnih brojeva od k do n.C++
30Napisati program za izračunavanje sume niza:
1 - 1/2 + 1/3 -+ ... -+ 1/n
C++
31Napisati program za ispis sume neparnih brojeva od 1 do n.C++
32Izračunati sumu parnih prirodnih brojeva u intervalu od 1 do n.C++
42Napisati program za izračunavanje proizvoda od 1 do 5.C++
45Napisati program za ispis proizvoda brojeva od 1 do n.C++
51Naći proizvod prirodnih brojeva u intervalu od k do n.C++
59Napisati program za prebrojavanje parnih brojeva od 1 do n.C++
60Napisati program za prebrojavanje djeljivih sa 3 prirodne brojeve od 1do n.C++
73Napisati program za ispis aritmetičke sredine neparnih prirodnih brojeva do n.C++
98Napisati program koji će za učitanu vrijednost k izračunati vrijednost izraza i ispisatiC++
99Napisati program koji će za učitanu vrijednost N izračunati vrijednost izraza i ispisatiC++
103Napisati program koji će za učitanu vrijednost N i zračunati vrijednost sume faktorijela parnih brojeva do N (S = 2! + 4! + 6! + … + N! ).C++
104Napisati program koji će za učitanu vrijednost N i zračunati vrijednost sume faktorijela neparnih brojeva do N (S = 1! + 3! + 5! + … + N! ).C++
105Napisati program koji će za učitanu vrijednost K i N izračunati vrijednost izraza i ispisati:C++
107Napisati program koji će za učitanu vrijednost K i N izračunati vrijednost izraza i ispisati:C++
119Napisati program koji će za učitanu vrijednost N i M izračunati vrijednost izraza i ispisati:C++
120Napisati program koji će za učitanu vrijednost N i M izračunati vrijednost izraza i ispisati:C++
121Napisati program koji će za učitanu vrijednost N izračunati vrijednost izraza i ispisati:C++
123Napisati program koji će za učitanu vrijednost K i N izračunati vrijednost izraza i ispisati::C++
125Napisati program koji će za učitanu vrijednost K i N izračunati vrijednost izraza i ispisati::C++
126Napisati program koji će za učitanu vrijednost K i N izračunati vrijednost izraza i ispisati::C++
127Napisati program koji će za učitanu vrijednost K i N izračunati vrijednost izraza i ispisati::C++
129Napisati program koji će za učitanu vrijednost K i N izračunati vrijednost izraza i ispisati::C++
13112.5.1. Napisati program koji će za učitanu vrijednost K i N izračunati vrijednost izraza i ispisati:C++
13212.5.1. Napisati program koji će za učitanu vrijednost K i N izračunati vrijednost izraza i ispisati:C++
13312.5.1. Napisati program koji će za učitanu vrijednost K i N izračunati vrijednost izraza i ispisati:C++
134Napisati program koji će za učitanu vrijednost K i N izračunati vrijednost izraza i ispisati:C++
135Napisati program koji će za učitanu vrijednost N i zračunati vrijednost izraza i ispisati:C++
136Napisati program koji će za učitanu vrijednost K i N izračunati vrijednost izraza i ispisati::C++
137Napisati program koji će za učitanu vrijednost N i zračunati vrijednost izraza i ispisati:C++

Index