Programski jezik C++
Razgranata strukura - IF THEN ELSE

  I Izrazi  
1 Učitati broj ispisati znak broja prema izrazu:
C++
1_1 Napisati program za izračunavanje vrijednosti prema izrazu:
C++
1_2 Napisati program za izračunavanje vrijednosti prema izrazu:
C++
1_3 Napisati program za izračunavanje vrijednosti prema izrazu:
C++
2 Napisati program za odredjivanje y po formuli:
C++
3 Na ekranu ispisati "Otkucajte nadimak pjesnika Jovana Jovanovica". Ako se otkuca Zmaj ili ZMAJ ispisati "ODLICNO", inače na druge odgrovore ispisati  "ISPRAVAN ODGOVOR JE ZMAJ". C++
4_01 Učitati dva broja. Ispisati prvo manji pa veći broj. C++
4_02 Učitati dva broja. Ispisati prvo veći pa manji broj. C++
4 Napisati program za odredjivanje z po formuli:
C++
5 Napisati program za odredjivanje z po formuli:
C++
5_1 Učitati broj i ispitati je li broj cijeli? C++
6 Učitati realan broj, ako je broj pozitivan ispisati njegov korijen, a ako je negativan, njegov kvadrat:
C++
7 Sa tastature učitati broj x. Varijabli z pridružiti vrijednost prema slijedećem izrazu:
C++
8 Sa tastature učitati dva broja (x i a). Varijabli z pridružiti vrijednost prema slijedećem izrazu:
C++
9 Učitati dva realna broja (a, b), izračunati z prema izrazu:
C++
9_1 Učitatii a,b, ako je a veće od b onda je c=2a-b, inače je c=a+2b. C++
9_2 Učitatii a,b, ako je a manje od b onda je c=a-2b, inače je c=2a+b. C++
10 Učitati dva broja (x i a). Varijabli z pridružiti vrijednost prema slijedećem izrazu:
C++
11 Napisati program za odredjivanje apsolutne vrijednosti broja (koristiti IF ELSE naredbu). C++
11_4 Ispisati rastojanje između dvije učitane vrijednosti, koristiti IF ELSE naredbu. C++
18 Napisati program za odredjivanje y po formuli:
C++
  II Parnost i djeljivost  
12 Napisati program za odredjivanje parnosti broja. C++
17_1 Učitati prirodan broj. Ispisati da li je djeljiv sa 3 ili nije. C++
17_2 Učitati prirodan broj. Ispisati da li je djeljiv sa 5 ili nije. C++
17_3 Učitati prirodan broj. Ispisati da li je djeljiv sa 3 i 4 ili nije. C++
17_4 Za vrijednosti x i y izračunati z = x mod y pa ispisati, a zatim z = y mod x pa ispisati. C++
17_6 Izračunati: d = a * b div c;
e = d mod a * c;
f = d mod e;
C++
17_8 Učitati cijeli broj i ispitati je li broj paran i veći od 11? C++
13 Napisati program za odredjivanje y po formuli:
C++
14 Napisati program za odredjivanje y po formuli:
C++
15 Napisati program za odredjivanje y po formuli:
C++
16 Učitati prirodan broj. Ako je neparan ispisati njegovu recipročnu vrijednost, a ako je paran ispisati kvadratni korijen njegovog sljedbenika:
C++
17 Učitati prirodan broj. Ako je neparan ispisati njegovu recipročnu vrijednost, a ako je paran ispisati kvadrat njegovog prethodnika.
C++
39 Provjera vrijednosti za uslov x parno? C++
19 Napisati program za odredjivanje y po formuli:
C++
19_1 Učitati prirodan broj. Ispisati da li je djeljiv sa k ili nije. C++
20 Napisati program za odredjivanje y po formuli:
C++
  III Više logičkih izraza  
21_01 Napisati program za odredjivanje y po formuli:
C++
21_02 Napisati program za odredjivanje y po formuli:
C++
21_03 Napisati program za odredjivanje y po formuli:
C++
21 Napisati program za odredjivanje y po formuli:
C++
22 Napisati program za izračunavanje vrijednosti z prema izrazu:
C++
23 Napisati program za izračunavanje vrijednosti z prema izrazu:
C++
23_1 Učitati cio broj. Ako je pozitivna ispisati sljedeći cio broj, ako je nula ispisati 0, inače ispisati prethodnu vrijednost. C++
24 Zavisno o upisanoj vrijednosti časa 0-23 ispisati poruku:
C++
25 Sa tastature upisati broj i izračunati njegovu  recipročnu vrijednost (y = 1 / x) i ispisati je. Ako je x=0 ispisati Dijeljenje sa nulom ispisati "Dijeljenje sa nulom". C++
26 Učitati a i b i naći količnik a/b:
C++
27 Napiši program za rješavanje slijedećeg izraza:
C++
28 Napiši program za rješavanje slijedećeg izraza:
C++
29 Napiši program za rješavanje slijedećeg izraza:
C++
30 Napisati program za ispis drugog korijena upisanog broja ako je moguće inače ispisati 'Nedefinisan'. C++
31 Napisati program za ispis tri polovine korijena broja (3/2 korijena broja) ako je moguće inače ispisati 'Nedefinisan'. C++
32 Napiši program za rješavanje slijedećeg izraza:
C++
33 Napiši program za rješavanje slijedećeg izraza:
C++
34 Napiši program za rješavanje slijedećeg izraza:
C++
35 Napiši program za rješavanje slijedećeg izraza:
C++
36 Napisati program da provjeriti da li je upisani broj pozitivan, negativan ili nula i to ispiše. C++
37 Napisati program koji za x>y umanjuje vrijednosti obe varijable ( x := x - 2; y := y - 2,) inaće uvećava vrijednosti obe varijable x := x + 2; y := y + 2. C++
38 Napisati program koji za y > x računa x i y prema izrazima: x = x - 1; y = x + 2 inače x = x + 1; y = x - 2. C++
  IV Minimum i maksimum  
40 Učitati dva broja a zatim ispisati manji pa veći broj. C++
41 Učitati dva broja. Ako je jedan veći od nule ispisati "barem jedan veci" inače ispisati sumu oba broja. C++
42 Učitati dva broja. Ako su oba veća od nule ispisati oba veca. C++
42_1 Učitati dva broja. Treba od većeg učitanog broja oduzeti manji i rezultat ispisati na ekran. C++
43 Od dva učitana broja (a, b) sa tastature naći veći max(a, b). C++
44 Od dva učitana broja (a, b) sa tastature naći manji min(a, b). C++
45 Učitati dva broja i izračunati recipročnu vrijednost većeg i ispisati je. C++
46 Učitati dva broja veći se množi za 2 a manji dijeli sa 3. C++
46_4 Učitati dva cijela broja i ispitati je li veći broj paran? C++
46_5 Učitati dva cijela broja i ispitati je li veći broj neparan? C++
46_6 Učitati dva cijela broja i ispitati je li manji broj paran? C++
46_7 Učitati dva cijela broja i ispitati je li manji broj neparan? C++
47 Za učitane a i b izračunati z prema izrazu z = max(a2, b2).

C++
48 Za učitane a i b izračunati z prema izrazu z = min(a2, b2). C++
49 Za učitane a i b izračunati z prema formuli:
C++
50 Za učitane a i b izračunati z prema formuli:
C++
51 Za učitane a i b izračunati z prema formuli:
C++
52 Za učitane a i b izračunati z prema formuli:
C++
53 Za učitane a i b izračunati z prema formuli:
C++
54 Za učitane a i b izračunati z prema formuli:
C++
55 Za učitane a i b izračunati z prema formuli:
C++
56 Za učitane a i b izračunati z prema formuli:
C++
57 Za učitane a i b izračunati z prema formuli:
C++
58 Za učitane a i b izračunati z prema formuli:
C++
59 Za učitane a i b izračunati z prema formuli:
C++
60 Od tri učitana broja (a, b, c) sa tastature naći najveći max(a, b, c). C++
61 Od tri učitana broja (a, b, c) sa tastature naći najmanji min(a, b, c). C++
62 Naći najveću razliku između 4 učitana broja. Poredi se razlika susjednih bojeva. C++
62_1 Naći najmanju razliku između 4 učitana broja. Poredi se razlika susjednih bojeva. C++
62_2 Od tri učitana broja (a, b, c) sa tastature naći srednji mid(a, b, c). C++
64 Od tri upisana broja (a, b, c) sa tastature naći najmanji i recipročnu vrijednost najmanjeg. C++
67 Učitati napon i otpor jednosmjerne struje. Izračunati struju. C++
72 Od tri broja naći recipročnu vrijednost najmanjeg a ako je min=0 ispisati 3. C++
73 Učitati 3 broja sa tastature. Sabrati one koji su u intervalu veći 5 i manji ili jednak 9. C++
74 Učitati brojeve a1, a2, i a3. Ako je a1>=a2>=a3 brojevi se udvostručuju inače se svakom broju dodeljuje njegova apsolutna vrijednost. C++
76 Učitati koeficijente kvadratne jednačine. Ispis ima odgovarajući izgled:
C++
77 Učitati realan broj. Ako je negativan izračunati apsolutnu vrijednost. Realan broj zaokružiti na prvi manji cijeli broj. Ako je cijeli broj neparan izračunati kub inače ispisati paran. Ispis ima izgled::
C++
78 Učitati dva realna broja. Ispisati njihov količnik kao cjelobrojni broj i ostatak. Ako je djelilac 0 ispisati poruku. Ispis ima izgled::
C++
79 Učitati dva realna broja. Ispisati njihov količnik kao cjelobrojni broj i ostatak. Izršiti provjeru izvedenih operacija. Ako je djelilac 0 ispisati poruku. Ispis ima izgled::
C++
  V Redoslijed  
80 Urediti 2 učitana broja po rastućem redoslijedu. C++
81 Urediti 2 učitana broja po opadajućem redoslijedu. C++
82 Urediti 3 učitana broja po rastućem redoslijedu. C++
83 Urediti 3 učitana broja po opadajućem redoslijedu. C++
84 Urediti 4 učitana broja po rastućem redoslijedu. C++
85 Urediti 4 učitana broja po opadajućem redoslijedu. C++
  VI Geometrijski likovi  
90 Provjeriti da li je učitana tačka unutar pravougaonika -A<=x<=A i -B<=y <=B. C++
93 Učitati stranice trougla i izračunati obim (Koristiti IF naredbu). C++
94 Učitati stranice trougla. Napisati program da ponudi korisniku izbor računaranja obima i površine (za obim učitati 1 a za površinu 2). C++
230_10 Učitati 3 realna pozitivna broja i ispitati da li postoji trougao čije su to stranice. C++
95 Provjeriti da li učitane stranice tvore pravougaoni trougao. C++
230_12 Učitati 3 realna broja i ispitati da li postoji trougao čije su to stranice. Ako postoji da li je: pravougli, ostrougli ili tupougli? C++
230_13 Učitati 3 realna broja i ispitati da li postoji trougao čije su to stranice. Ako postoji da li je: raznostraničan, jednakokraki ili jednakostraničan? C++
230_11 Učitati koordinate 3 tačke u ravni: x1,y1; x2, y2; x3,y3. Te 3 tačke predstavljaju tjemena trougla u ravni. Izračunati i Ispisati obim i površinu tog trougla. Za površinu koristiti Heronovu formulu. C++
100 Učitati katetu pravouglog trougla i ugao alfa u stepenima. Izračunati katetu i hipotenuzu. C++
103 Čamac se kreće okomito na tok rijeke brzinom vc (m/s). Rijeka teče brzinom vr (m/s). Napisati program za učitavanje brzina, izračunavanje i ispis ugla kretanja čamca. C++
104 Učitati brzinu kretanja čamca (u m/s) i ugao kretanja čamca u odnosu na rijeku. Napisati program za izracunavanje i ispis brzine kratanja rijeke (u m/s). C++
  VII Trocifreni i četverocifreni brojevi  
131 Učitati trocifren broj i ispisati njegovu najveću cifru. C++
132 Učitati trocifren broj i ispisati njegovu najmanju cifru. C++
133 Učitati četverocifren broj i ispisati njegovu najveću cifru. C++
134 Učitati četverocifren broj i ispisati njegovu najmanju cifru. C++
  VIII Realni brojevi  
170 Učitati realan broj. Ako je negativan izračunati apsolutnu vrijednost. Realan broj zaokružiti na prvi manji cijeli broj. C++
  IX Kombinovani zadaci  
951 Teorijska priprema za grupe zadataka iz Razgranate strukture >> C++
230_1 Učitati 2 cijela broja i izračunati im zbir, razliku, proizvod i količnik. C++
230_2 Učitati 2 cijela broja i izračunati im zbir, razliku, proizvod i količnik. Ispisati one rezultate koji su trocifreni. C++
230_3 Učitati 2 cijela broja i izračunati im zbir, razliku, proizvod i količnik. Ispisati najmanji od 4 dobijena rezultata bez ponavljanja. C++
230_4 Učitati 2 cijela broja i izračunati im zbir, razliku, proizvod i količnik. Ispisati najveći po apsolutnoj vrijednosti od 4 dobijena rezultata bez ponavljanja. C++
230_5 Učitati 2 cijela broja i izračunati im zbir, razliku, proizvod i količnik. Ispisati ih na ekran ako su sva 4 rezultata pozitivna. C++
230_5_1 Učitati 2 cijela broja i izračunati im zbir, razliku, ako je je prvi veći od drugog, inače izračunati proizvod i količnik. C++
230_6 Učitati 3 pozitivna različita realna broja. Izračunati razliku najvećeg i najmanjeg, pa tu razliku podijeliti sa srednjim od ta 3 broja. Konačni rezultat Ispisati na ekran. C++
230_7 Učitati 3 različita realna broja. Ispisati ih u rastućem redoslijedu na ekran. C++
230_8 Učitati 2 realna broja različita od 0. Ako su različitog predznaka sabrati ih, a ako su istog predznaka pomnožiti ih. Rezulat Ispisati na ekran. C++
230_9 Učitati 4 cijela broja. Ako je bar jedan od njih pozitivan izračunati im proizvod i Ispisati ga. Ako je bar jedan od njih negativan izračunati im zbir i Ispisati ga. C++
230_14 Učitati 2 različita cijela broja. Ako su oba parna podijeliti veći sa manjim brojem. Ako su oba neparna od većeg oduzeti manji broj. Inače sabrati ta dva broja. C++
230_21 Učitati 2 cijela broja, ako su oba parna od većeg oduzeti manji broj. Ako su oba neparna podijeli veći sa manjim. Inače pomnoži oba broja. C++
230_22 Učitati 2 cijela broja, ako su oba parna podijeli veći sa manjim. Ako su oba neparna od većeg oduzeti manji broj. Inače sabrati oba broja. C++
230_23 Učitati 3 cijela broja, ako su sva tri parna, pomnoži ih, ako su sva tri neparna, saberi ih, za ostale vrijednosti izlaz izračunati po izrazu:a+b-c. C++
230_24 Učitati 3 cijela broja, ako su sva tri parna, saberi ih, ako su sva tri neparna, pomnoži ih, za ostale vrijednosti izlaz izračunati po izrazu:a+2*b-c. C++
230_15 Učitati trocifreni cijeli broj. Ispremještati mu cifre tako da se dobije najveći mogući broj sastavljen od te tri cifre. Npr. 476 ==> 764. C++
  X Generisanje broja  
951 Teorijska priprema za generisanje broja >> C++
231_1 Generisati 2 cijela broja i izračunati im zbir, razliku, proizvod i količnik. C++
231_2 Generisati 2 cijela broja i izračunati im zbir, razliku, proizvod i količnik. Ispisati one rezultate koji su trocifreni. C++
231_3 Generisati 2 cijela broja i izračunati im zbir, razliku, proizvod i količnik. Ispisati najmanji od 4 dobijena rezultata bez ponavljanja. C++
231_4 Generisati 2 cijela broja i izračunati im zbir, razliku, proizvod i količnik. Ispisati najveći po apsolutnoj vrijednosti od 4 dobijena rezultata bez ponavljanja. C++
231_5 Generisati 2 cijela broja i izračunati im zbir, razliku, proizvod i količnik. Ispisati ih na ekran ako su sva 4 rezultata pozitivna. C++
231_5_1 Generisati 2 cijela broja i izračunati im zbir, razliku, ako je prvi veći od drugog, inače izračunati proizvod i količnik. C++
231_5_2 Generisati 3 dvocifrena broja. Naći sumu manjih od 44. C++
231_5_3 Generisati 3 dvocifrena broja. Naći sumu većih od 55. C++
231_5_4 Generisati 3 dvocifrena broja. Naći sumu manjih od 35 i sumu većih od 65. C++
231_5_5 Generisati 5 dvocifrenih brojeva. Naći sumu sa posljednjom cifrom 3. C++
231_5_6 Generisati 3 dvocifrena broja. Naći sumu parnih. C++
231_5_7 Generisati 3 dvocifrena broja. Naći proizvod neparnih. C++
231_5_8 Generisati 3 dvocifrena broja. Neparnim dodati 5, a od parnih oduzeti 2. C++
231_5_9 Generisati 3 dvocifrena broja. Naći sumu parnih i sumu neparnih. C++
231_6 Generisati 3 pozitivna različita realna broja. Izračunati razliku najvećeg i najmanjeg, pa tu razliku podijeliti sa srednjim od ta 3 broja. Konačni rezultat Ispisati na ekran. C++
231_7 Generisati 3 različita realna broja. Ispisati ih u rastućem redoslijedu na ekran. C++
231_8 Generisati 2 realna broja različita od 0. Ako su različitog predznaka sabrati ih, a ako su istog predznaka pomnožiti ih. Rezulat Ispisati na ekran. C++
231_9 Generisati 4 cijela broja. Ako je bar jedan od njih pozitivan izračunati im proizvod i Ispisati ga. Ako je bar jedan od njih negativan izračunati im zbir i Ispisati ga. C++
231_14 Generisati 2 različita cijela broja. Ako su oba parna podijeliti veći sa manjim brojem. Ako su oba neparna od većeg oduzeti manji broj. Inače sabrati ta dva broja. C++
231_15 Generisati trocifreni cijeli broj. Ispremještati mu cifre tako da se dobije najveći mogući broj sastavljen od te tri cifre. Npr. 476 ==> 764. C++
231_16 Generisati četverocifreni cijeli broj. Ispremještati mu cifre tako da se dobije najveći mogući broj sastavljen od te četiri cifre. Npr. 8064 ==> 8640. C++
  XI Tekstualni zadaci  

    abc Algoritmi    abc BASIC    abc Turbo Pascal    abc C++    abc Java    abc C    abc Python    abc Dev-Pascal    Index