FUNKCIJE I POTPROGRAMI primjeri

9.5. Izračunavanje sume dvocifrenih brojeva po određenim kriterijima

1

Za upisani poluprečnik izračunati obim.

.html

2

Za upisani poluprečnik izračunati obim (koristi se ugradjena vrijednost broja PI bez konstante Pi).

.html

3

Za upisani poluprečnik izračunati obim (pet puta upis se izvodi u glavnom programu).

.html

4

Za upisani poluprečnik izračunati obim (pet puta upis u glavnom programu. Funkcija koristi nove varijable)

.html

5

Za upisani poluprečnik izračunati obim (pet upisa; u glavnom programu pridruzivanje o =  Obim(r).)

.html

6

Naci povrsinu kruga (Funkcija koristi nove varijable. Pridruživanje vrijednosti funkcije u glavnom programu p := Povrsina(r) )

.html

7

Naci povrsinu kruga za 5 ucitanih vrijednosti poluprečniak (Funkcija koristi nove varijable. Pridruživanje vrijednosti funkcije u glavnom programu p := Povrsina(r) )

.html

8

Naci obim kvadrata za ucitanu vrijednost (Funkcija koristi nove varijable. Pridruživanje vrijednosti funkcije u glavnom programu o = Obim(a) )

.html

9

Naci obim kvadrata za 5 ucitanih vrijednosti (Funkcija koristi nove varijable. Pridruživanje vrijednosti funkcije u glavnom programu o = Obim(a) )

.html

10

Naci povrsinu kvadrata za ucitanu vrijednosti (Funkcija koristi nove varijable. Pridruživanje vrijednosti funkcije u glavnom programu p := povrsina(a) )

.html

11

Naci povrsinu kvadrata za 5 ucitanih vrijednosti (Funkcija koristi nove varijable. Pridruživanje vrijednosti funkcije u glavnom programu p := povrsina(a) )

.html

12

Naci obim pravougaonika za ucitanu vrijednost (Funkcija koristi nove varijable. Pridruživanje vrijednosti funkcije u glavnom programu o = Obim(a, b) )

.html

13

Naci obim pravougaonika za 5 ucitanih vrijednosti (Funkcija koristi nove varijable. Pridruživanje vrijednosti funkcije u glavnom programu o = Obim(a, b) )

.html

14

Naci povrsinu pravougaonika za ucitanu vrijednosti (Funkcija koristi nove varijable. Pridruživanje vrijednosti funkcije u glavnom programu p := povrsina(a, b) )

.html

15

Naci povrsinu pravougaonika za 5 ucitanih vrijednosti (Funkcija koristi nove varijable. Pridruživanje vrijednosti funkcije u glavnom programu p := povrsina(a, b) )

.html

16

Naći razliku obima dva različita kruga (koristi isti potprogram FUNCTION 2 puta za obim kruga) razlika = 2 r1 Pi - 2 r2 Pi

.html

17

Naći razliku obima dva različita kruga (koristi isti potprogram FUNCTION 2 puta za obim kruga) razlika = 2 r1 Pi - 2 r2 Pi . Ispis vrijednosti u pp.

.html

18

Naći razliku površina dva različita pravougaonika. Površinu računati u potprogramu.

.html

19

Suma brojeva od 1 do n.

.html

20

Naći količnik suma brojeva od 1 do n1 i sume brojeva od 1 do n2.

.html

21

Naći količnik suma brojeva od 1 do n1 i sume brojeva od 1 do n2 za 5 parova brojeva.

.html

22

Izračunava stepen broja 2 na 10 - funkcija stepen.

.html

23

Izračunati stepen 2 za vrijednosti eksponenta od 1 do 10.

.html

24

Naći n-ti stepen za upisani broj - funkcija proizvod.

.html

25

Za pet upisanih parova broja i eksoponeta izracunati razultat. - funkcija proizvod.

.html

26

Napisati program za izračunavanje x=(a!-b!)/c! - funkcija proizvod.

.html

27

Crtanje histograma jedna * za svaku vrijednost.

.html

28

Crtanje histograma dvije * (**) za svaku vrijednost.

.html

Index