14. Zadaci sa dvocifrenim i trocifrenim brojevima
14.1. Ispis dvocifrenih brojeva

 

Tekst zadatka

Rješenje

1

Ispisati dvocifrene brojeve sa dvije petlje.

.html

2

Napisati program za ispis cifara tako da se prva mijenja u intervalu od 1 do 3 a druga od 1 do 2.

 

3

Napisati program za ispis cifara tako da se prva mijenja u intervalu od 1 do 6 a druga od 0 do 4.

 

4

Ispisati dvocifrene brojeve sa istim ciframa (koristi dvije petlje i jedna IF naredba, i=j).

.html

5

Ispisati dvocifrene brojeve sa različitim ciframa (koristi dvije petlje i jedna IF naredba, i<>j).

.html

6

Ispisati sve dvocifrene brojeve sa većom prvom cifrom. (koristi dvije petlje i jedna IF naredba, i>j).

.html

7

Ispisati sve dvocifrene brojeve sa manjom prvom cifrom. (koristi dvije petlje i jedna IF naredba, i<j).

.html

8

Ispisati sve dvocifrene brojeve sa drugom cifrom većom od 6. (koristi dvije petlje i jedna IF naredba).

.html

9

Ispisati sve dvocifrene brojeve sa drugom cifrom manjom od 4. (koristi dvije petlje i jedna IF naredba).

.html

10

Ispisati sve dvocifrene brojeve čija je suma cifara manja od 5. (koristi dvije petlje i jedna IF naredba).

.html

11

Tabela ispisa dvocifrenih brojeva sa različitim uslovima odnosa cifara.

.html

12

Tekst zadatka

Logički izraz

Rješenje

4. Ispisati dvocifrene brojeve sa istim ciframa.

i=j

html

5. Ispisati dvocifrene brojeve sa različitim ciframa (koristi dvije petlje i jedna IF naredba).

i<>j

html

7. Ispisati sve dvocifrene brojeve sa manjom prvom cifrom.

i<j

html

Ispisati sve dvocifrene brojeve sa drugom cifrom večom od 6. (koristi dvije petlje i jedna IF naredba).

j > 6

.html

Ispisati sve dvocifrene brojeve sa drugom cifrom manjom od 4. (koristi dvije petlje i jedna IF naredba).

j < 4

.html

Ispisati sve dvocifrene brojeve čija je suma cifara manja od 5. (koristi dvije petlje i jedna IF naredba).

i+j < 5

.html

 

13

Ispisati dvocifrene brojeve djeljive sa 2.

.html

14

Ispisati dvocifrene brojeve koji nisu djeljivi sa 2.

.html

15

Ispisati dvocifrene brojeve djeljive sa 3.

.html

16

Ispisati dvocifrene brojeve koji nisu djeljivi sa 3.

.html

17

Ispisati dvocifrene brojeve kod kojih je pri djeljenju sa 3 ostatak 1.

.html

18

Ispisati dvocifrene brojeve kod kojih pri djeljenju sa 3 nije ostatak 1.

 

19

Ispisati dvocifrene brojeve kod kojih pri djeljenju sa 3 nije ostatak 2.

.html

20

Ispisati dvocifrene brojeve kod kojih pri djeljenju sa 3 je ostatak 2.

 

21

Tabela ispisa dvocifrenih brojeva sa različitim uslovima djeljivosti.

.html

22

Tabela logičkih izraza

Logički izraz

Zadaci
Ispis i suma

Parni brojevi - brojevi djeljivi sa 2.

i MOD 2 = 0

11 i 21

Naparni brojevi - brojeve koji nisu djeljivi sa 2.

i MOD 2 <> 0

12 i 22

Brojevi djeljivi sa 3.

i MOD 3 = 0

13 i 23

Brojevi koji nisu djeljivi sa 3.

i MOD 3 <> 0

14 i 24

Brojevi kod kojih je pri djeljenju sa 3 ostatak 1.

i MOD 3 = 1

15 i 25

Brojevi kod kojih pri djeljenju sa 3 nije ostatak 1.

i MOD 3 <> 1

 

Brojevi kod kojih pri djeljenju sa 3 nije ostatak 2.

i MOD 3 <> 2

17 i 27

Brojevi kod kojih pri djeljenju sa 3 je ostatak 2.

i MOD 3 = 2

 

 

23

Ispisati sve dvocifrene brojeve čija je cifra jedinica 6 (koristi dvije petlje i jedna IF naredba).

.html

24

Ispisati sve dvocifrene brojeve čija je cifra jedinica 6 (koristi jednu petlje i jedna IF naredba).

.html

Dvocifreni i trocifreni brojevi     Index