Znanje.org >> Knjige >> Operativni sistemi >> Windows98  

TEST FAZA

1. UVOD
1.1. Odlike WINDOWS-a
1.2. Oznake i nazivi
1.3. Mis /MOUSE/
1.3.1. Premjestanje objekta misem /DRAG AND DROP/
1.3.2. Kopiranje objekta misem /Ctrl + DRAG AND DROP/
1.3.3. Premjestanje i kopiranje objekta desnom tipkom misa /RIGHT DRAG AND DROP/
1.3.4. Desni klik za prikaz menija precice /SHORT CUT/
1.3.5. Aktiviranje klasicnog stila (dvostruki klik /DOUBLE-CLICK METHODS/
       Termini

2. STARTANJE, ZATVARANJE, DESKTOP, START-meni
2.1. STARTANJE I ZATVARANJE WINDOWS-a
2.2. DESKTOP
2.3. START meni
       Start meni i podmeniji - Galerija slika

3. STARTANJE PROGRAMA I LISTA POSLOVA /TASK LIST/
3.1. Startanje vise programa istovremeno
3.2. Lista poslova /TASKBAR ili TASK LIST/
       Startanje aplikacija - Galerija slika
       Startanje dvije aplikacije - Gif animacija
       Startanje CALCULATOR-a - Galerija slika
       Startanje CALCULATOR-a - Interaktivno vježbanje
       Startanje WORDPAD-a - Interaktivno vježbanje

4. POMOC /HELP

5. FIND dijalog prozor

II ZAJEDNICKI ELEMENTI WINDOWS-a

6. PROZOR /WINDOW/
6.1. Tipovi prozora
6.1.1. Prozor aplikacije /APPLICATION WINDOW/
6.1.2. Prozor dokumenta /DOCUMENT WINDOW/
6.2. Elementi prozora /THE WINDOW ELEMENTS/
6.3. Racunarsko uredjenje izgled prozora na ekranu
       Termini
       Izgled prozora - dijelovi
       Promjena veličine prozora - RESIZE

7. IKONA
7.1. Ikona precice /SHORTCUT ICON/
7.2. Racunarsko uredjenje rasporeda prozora i ikona
7.3.2. Kopiranje i premjestanje ikone programa
7.3. Brisanje ikone programa
       Termini

8. MENI /MENU/
8.1. CONTROL meni /CONTROL MENU/
8.2. Padajuci meni /PULL-DOWN MENU ili DROP-DOWN MENU/
8.3. Rad tastaturom /WORKING WITH THE KEYBOARD/
8.4. Meni precice, brzi meni/SHORT CUT MENU,CONTEXT meni/
       Termini

9. DIJALOG PROZOR /DIALOG BOX/
9.1. Rad sa dijalog prozorima
9.2. Dijelovi dijalog prozora
9.3. Rad misem
9.4. Rad tastaturom
       Termini

10. CONTROL PANEL
10.1. Alati CONTROL PANEL-a
10.2. Postavljanje parametara ekrana /DISPLAY/
10.2.1. Izbor izgleda pozadine ekrana /BACKGROUND/
10.2.2. Izbor zastite ekrana /SCREEN SAVER/
10.2.4. Izbor boje dijelova ekrana /APPEARANCE/
10.2.5. Izbor aktivnog DESKTOP-a /WEB/
10.2.6. Izbor palete boja i rezolucije /SETTINGS/
10.4. Tastatura /KEYBOARD/
10.5. Mis /MOUSE/ i CONTEXT meni
10.6. Datum, vrijeme i vremenska zona
        CONTROL PANEL - Galerija slika
        CONTROL PANEL - Interaktivno vježbanje
       Drugi autori:   O CONTROL PANEL-u
       Drugi autori:   CONTROL PANEL
       Drugi autori:   CONTROL PANEL - DISPLAY
       Drugi autori:   SCREEN SAVER
       Drugi autori:   KEYBOARD - Tastatura
       Drugi autori:   MOUSE - Miš
       Drugi autori:   SYSTEM PROPERTIES
       Drugi autori:   NETWORK
       Drugi autori:   SOUNDS

11. WINDOWS EXPLORER
11.1. Startanje i zatvaranje WINDOWS EXPLORER-a
11.2. Organizacija WINDOWS EXPLORER-a
11.3. Dijelovi EXPLORER-a
11.4. Podrucje foldera
        Termini
        Kreiranje foldera NEW FOLDER - Gif animacija
        Kreiranje foldera NEW FOLDER - Interaktivno vježbanje
        Kreiranje foldera NEW FOLDER-a na DESKTOP -u 
       Drugi autori:   WINDOWS EXPLORER

12. PRECICE /SHORCUT ICON/

13. DOKUMENT
13.1. Nacini otvaranja dokumenta
13.2. Univerzalne tehnike rada sa dokumentom u WINDOWS-u
13.3. Oznacavanje /SELECTING/ teksta i objekata
13.4. Kopiranje i premjestanje objekata

14. RAD SA FONTOVIMA
14.1. Koristenje fontova
14.2. Instaliranje novog fonta
14.3. Prikaz podataka o fontu /PROPERTIES/
       Drugi autori:   FONT

15. PRINTERI /PRINTERS/
15.1. Printeri
15.2. Startanje PRINT MANAGER-a
15.3. Printanje
15.4. Redoslijed printanja
15.5. Lokalni i mrezni redoslijed printanja
15.6. Upravljanje redoslijedom printanja

16. INSTALACIJA NOVOG SOFTWARE i HARDWARE
16. 1. Instalacija novog SOFTWARE-a
16.2. Instalacija novog HARDWARE-a

17. PROPERTIES STRANICA /PROPERTY SHEET/
17.1 Promjena svojstava ikone programa /PROPERTIES/

18. PRENOS PODATAKA IZ APLIKACIJE U APLIKACIJU
       Primjeri:   COPY

WORDPAD
       Tekstovi
       Drugi autori:   WORDPAD
       Drugi autori:   WORDPAD

PAINT
        PAINT start - Galerija slika
        PAINT start - Gif animacija
        PAINT start - Interaktivno vježbanje
        PAINT prozor dijelovi - Gif animacija
        PAINT elipsa - Gif animacija
       Drugi autori:   PAINT
       Drugi autori:   PAINT

ASCII tabela

LITERATURA


INDEKS

 
 

 

Izbor osnovnih elemenata operativnog sistema WINDOWS. Autor Zeljko B. Grbic daje prikaz koji je univerzalan za WINDOWS 98.

- Prirucnik za pocetnike
- Elementi WINDOWS-a 98
- Opis postavljanja parametara
- EXPLORER
- HELP, FIND, FONT
- Printer, Task list, Properties
- Precice
- CLIPBOARD

- Rijecnik racunarskih pojmova
- WINDOWS dodatak

- Format: A5
- Broj strana: 80
 

Ver: 1.09

 


"Znanje.org" ne odgovara za sadržaj pojedinačnih stranica.
Site ne nudi sadržaje eksplicitnog karaktera i dozvoljeno je pregledavanje svim starosnim kategorijama.

Copyright © 2001 by ZNANJE.ORG