14. Zadaci za vježbu i gotovi programi
14.6. Suma, proizvod, brojac ... trocifrenih brojeva

 

Suma

Proizvod

Brojač

Aritmetička sredina

Početna vrijednost
/ispred petlje/

s:=0

p := 1

br := 0

s:=0
br := 0

Kumulativni izraz
/u petlji/

s :=s+i

p :=p*i

br := br+1

s := s + i
br := br+1

Izračunati
/poslije petlje/

     

as := s / br

Ispis
/poslije petlje/

s

p

br

as

Tekst navedenih zadataka može da glasi:

Napisati program za izračunavanje

  • sume ...
  • proizvoda...
  • broja ...
  • aritmetička sredine ...

i nastavak teksta iz zadataka is slijedeće tabele.

 

Tekst zadatka

Rješenje

html

1

... trocifrenih brojeva.

Suma
Proizvod
Broj
Aritm.sr.

2

... trocifrenih brojeva sa zadnjom cifrom 3.

Suma
Proizvod
Broj
Aritm.sr.

3

... trocifrenih brojeva sa istim ciframa.

 

4

... trocifrenih brojeva sa različitim prvom i trećom cifrom.

 

5

... trocifrenih brojeva sa većom prvom cifrom od druge.

 

6

... trocifrenih brojeva brojeve sa većom drugom cifrom od treće.

 

7

... trocifrenih brojeva sa drugom cifrom većom od 6.

 

8

... trocifrenih brojeva sa drugom cifrom manjom od 4.

 

9

... trocifrenih brojeva čija je suma cifara manja od 7.

 

10

... trocifrenih brojeva djeljive sa 2.

 

11

... trocifrenih brojeva koji nisu djeljivi sa 2.

 

12

... trocifrenih brojeva djeljive sa 3.

Suma
Proizvod
Broj
Aritm.sr.

13

... trocifrenih brojeva koji nisu djeljivi sa 3.

 

14

... trocifrenih brojeva kod kojih je pri djeljenju sa 3 ostatak 1.

 

15

... trocifrenih brojeva kod kojih pri djeljenju sa 3 nije ostatak 1.

 

16

... trocifrenih brojeva kod kojih pri djeljenju sa 3 je ostatak 2.

 

17

... trocifrenih brojeva kod kojih pri djeljenju sa 3 nije ostatak 2.

 

18

... trocifrenih brojeva čija je druga cifra djeljiva sa 3.

 

19

... trocifrenih brojeva čija druga cifra nije djeljiva sa 3.

 

20

... trocifrenih brojeva čija je prva cifra djeljiva sa 3 a druga cifra djeljiva sa 4.

Suma
Proizvod
Broj
Aritm.sr.

21

... trocifrernih bojeva čija je suma prve dvije cifre parna.

Suma
Proizvod
Broj
Aritm.sr.

22

... trocifrenih brojeva čija je suma prve dvije cifre djeljiva sa 3.

Suma
Proizvod
Broj
Aritm.sr.

23

... trocifrenih brojeva čija su prve dvije cifre djeljiva sa 3 a treća parna .

 

24

... trocifrenih brojeva kod kojih je razlika prve dvije cifre 2 .

 

25

... trocifrenih brojeva kod kojih je razlika prve dvije cifre parna .

 

26

... trocifrenih brojeva kod kojih je razlika prve dvije cifre djeljiva sa 3.

Suma
Proizvod
Broj
Aritm.sr.

27

... trocifrenih brojeva kod kojih je razlika prve dvije cifre 2 a treća neparna .

 

28

... trocifrenih brojeva kod kojih je prva veća od druge a ona od treće .

 

29

... trocifrenih brojeva kod kojih je prva veća od suma druge dvije cifre.

 

30

... trocifrenih brojeva kod kojih je prva manja od polovine suma druge dvije cifre.

 

31

... trocifrenih brojeva kod kojih je prva manja od polovine proizvoda druge dvije cifre.

 

32

... trocifrenih brojeva koji se sastoje od  susjednih cifara u nizu prirodnih brojeva (npr.  123,  132,  213, 231, 312, 321).

 

33

... trocifrenih brojeva čija je suma cifara jednaka učitanom broju X.  Učitani broj X mora biti iz intervala od 1  do 27.

 

34

.Napisati program za ispis trocifrenih brojeva koji su jedanki sumi kubova svojih cifara (Amstrongov broj).

Suma

35

Ispisati sve trocifrene brojeve veće ili jednake 600.

.html

36

Ispisati permutacije brojeva od 1 do 4.

.html

37

Napisati program kojim se štampaju svi trocifreni brojevi abc koji imaju svojstvo
(abc)=(ab)2-c2 (147=142-72)

.html

38

Napisati program kojim se štampaju svi trocifreni brojevi koji imaju osobinu da su djeljivi brojem koji se dobije izbacivanjem srednje cifre.
(100:10, 121:11...)

.html

39

Napisati program koji izračunava sumu recipročnih vrijednosti trocifrenih brojeva.

Suma

Dvocifreni i trocifreni brojevi     Index