Ciklicna strukutra - FOR petlja
Pelja u petlji- Višestruka FOR petlja - Ugnježđena petlja
 

Tekst zadatka

Rjesenje

1

Ispisati brojeve kao na slici:

.html

2

Ispisati brojeve kao na slici:

.html

3

Ispisati dvocifrene brojeve sa dvije petlje.

.html

4

Ispisati dvocifrene brojeve od 40 do 99 sa dvije petlje.

.html

5

Ispisati dvocifrene brojeve sa istim ciframa (koristi dvije petlje i jedna IF naredba, i=j).

.html

6

Ispisati dvocifrene brojeve sa različitim ciframa (koristi dvije petlje i jedna IF naredba, i<>j).

.html

7

Ispisati sve dvocifrene brojeve sa većom prvom cifrom. (koristi dvije petlje i jedna IF naredba, i>j).

.html

8

Ispisati sve dvocifrene brojeve sa manjom prvom cifrom. (koristi dvije petlje i jedna IF naredba, i<j).

.html

9

Ispisati sve dvocifrene brojeve sa drugom cifrom većom od 6. (koristi dvije petlje i jedna IF naredba, j > 6).

.html

10

Ispisati sve dvocifrene brojeve sa drugom cifrom manjom od 4. (koristi dvije petlje i jedna IF naredba, j < 4).

.html

11

Ispisati sve dvocifrene brojeve čija je suma cifara manja od 5. (koristi dvije petlje i jedna IF naredba, i+j < 5).

.html

12

Ispisati parne dvocifrene brojeve - brojevi djeljivi sa 2 (i MOD 2 = 0).

.html

13

Izračunati sumu dvocifrenih brojeva kod kojih je prva cifra manja od polovine druge cifre.

.html

14

Izračunati sumu dvocifrenih brojeva kod kojih je suma cifara manja od 7.

.html

15

Izračunati sumu dvocifrenih brojeva prva kod kojih je prva cifra manja od dvostruke vrijednosti druge cifre.

.html

16

Ispisati sve trocifrene brojeve sa tri petlje.

.html

 

Ispisati sve trocifrene brojeve veće ili jednake 600.

.html

17

Ispisati tablicu množenja do 10.

.html

18

Ispisati trocifrene Avogadrove brojeve
(371=33 + 73 + 13).

.html

19

Ispisati permutacije brojeva od 1 do 4 i koliko ih ima.

.html

20

Napisati program kojim se štampaju svi trocifreni brojevi ABC koji imaju svojstvo (ABC) = (AB)2 - C2 (147=142 - 72 ).

.html

21

Napisati program kojim se štampaju svi trocifreni brojevi koji imaju osobinu da su djeljivi brojem koji se dobije izbacivanjem srednje cifre. (100:10, 121:11...)

.html

22

Ispisati Pitagorine brojeve (x2 + y2 = z2, x,y<=40) i koliko ih ima.

.html

23

Ispisati sve savršene brojeve do 10000. (Odnosno od 2 do m). Savršeni broj je onaj koji  je jednak sumi svojih djelitelja isključujući  njega  (npr. 6=1+2+3  28=1+2+4+7+14).

.html

24

Napisati program za ispis kao na slici (do 20 redova):

.html

25

Napisati program za ispis kao na slici (do 20 redova):

.html

26

Napisati program za ispis kao na slici (do 20 redova):

.html

27

Napisati program za ispis kao na slici (do 20 redova):

.html

28

Napisati program za ispis kao na slici (do 20 redova):

.html

14. Zadaci sa dvocifrenim i trocifrenim brojevima

14.1. Ispis dvocifrenih brojeva po određenim kriterijima

14.2. Suma dvocifrenih brojeva po određenim kriterijima

14.3. Proizvoda i brojanja dvocifrenih brojeva po određenim kriterijima

14.4. Ispis trocifrenih brojeva sa tri petlje

14.5. Ispis trocifrenih brojeva sa jednom petljom - izdvajanje cifara

14.6. Suma, proizvod, brojac trocifrenih brojeva

Ciklična struktura     Index