abc učenje - Skupina obrazovnih aplikacija

Autori: Mirna Katić, Željko B. Grbić i saradnici

abc Tutorials:
  Operativni sistemi
   abc Windows 7
   abc Windows XP
   abc Operativni sistemi
  Microsoft Office
   abc Word 2010
   abc Word 2007
   abc Word 2003
   abc Excel 2010
   abc Excel 2007
   abc Excel 2003
   abc Power Point 2013
   abc Power Point 2010
   abc Power Point 2003
   abc Access 2010
   abc Access 2007
   abc Expression Web
   abc Front Page 2003
  Računari i Internet
   abc Brojni sistemi
   abc Osnove računara
   abc Računarski sistemi
   abc Internet osnove
   abc HTML5 i CSS3
   abc HTML
   abc Jasc Animation Shop
   abc Flash
   abc Movie Maker
   abc Računarska grafika
  Algoritmi i programski jezici
   abc Algoritmi
   abc BASIC
   abc Turbo Pascal
   abc Dev-Pascal
   abc Python
   abc C
   abc C++
   abc Java
   abc Matlab
   abc Matlab 2
   abc Asembler
  Provjera znanja
   abc Quiz-Test

Priručnici:
   MatchCAD
   MatchCAD 2001
   Corel Draw X6
   CSS

Tutorials in English
   abc Word 2010
   abc Excel 2010
   abc Excel 2003
   abc PowerPoint 2010

Učenjenje kroz igru /LEARNING THROUGH GAMES/

Skupina obrazovnih aplikacija (igara) na sajtu www.znanje.org/ucenje omogućuje efikasnije učenje i samoučenje kako u formalnom tako i neformalnom obrazovanju. Sve ovo može se korisititi za učenje od kuće jer dozvoljava sinhronizaciju rada u školi i kod kuće.
Aplikacije sadrže brojače klikova, vremena trajanja i ostvarenih bodova kao i pripremne sadržaje za testiranje. Tako da napredovanje učenika može da prati kako predavač tako i učenik i roditelj.

Različite aplikacije za slične sadržaje podržavaju različitost sklonosti učenika za oblik učenja:

Svi pobrojani prate podjelu gradiva na Setove i oblasti (boje, predmeti, brojevi, dijelovi tijela, voće, životinje, povrće, dijelovi tijela,...)., kao i veličinu i količinu.

Korisnik obrazovnih aplikacija ima mogućnost izbora testnih uzoraka unutar Seta na kojima se izvodi program što dodatno doprinosi efikasnosti učenja i praćenje procesa.

Pripremamo i ostale sadržaje da dodamo postojećim.


Povezivanje slika /MATCHING/

Igra Povezivanje slika /MATCHING/ očekuje da se pronađe određen broj parova (2, 3 ili 6 parova). Da bi igra bila zanimljivaja u prvom dijelu se izvodi izbor boja, predmeta, brojeva, objekata,... koje igrač želi da pogađa. Izbor je podjeljen prema grupi boja, predmeta, brojeva, objekata, u takozvane Setove.
Kad se klikovima na uzorke iz galerije popune predviđena mjesta "Izdvojene slike za Povezivanje istih slika /MATCHING/" bira se link "Povezivanje istih slika /MATCHING/".
Ovaj link otvara novi prozor i počinje igra/traženje 2, 3 ili 6 parova (zavisno od izbora na ulasku u igru).
Za povezivanje koriste se izabrane slike objekata i dobijenih boja/brojeva u prvom pozoru. Klikom na par istih slika one nestaju iz dijela za pogađanje, ali se pojavljuju u dijelu uparenih /MATCHING/ slika. Da bi mogli pratiti napredovanje aplikacija ima brojanje klikova i trajanja igre.
Igrač može da ponavlja igru ili izbor slika klikom na odgovarajući link.
N a p o m e n a: Zanimljivost je povečana jer prvi klik je bez gledanja slika. Morate zapamtiti koju "kartu" ste kliknuli i zatim tražite para slike na tom mjestu.

 

 

 

 

Povezivanje slika /MATCHNG/ - abc Odjeća i obuća - 2, 3, 6 i 12 parova

 
Set 3_1 (hlaće, haljina i majica)

Set 3_2 (kapa, šal i rukavice)

Set 3_3 (sokne, patike i sandale)
 

 

Povezivanje slika /MATCHING/ - abc Brojevi (1-9)

   

Povezivanje slika /MATCHNG/

 


Pamćenje /MEMORY/

Igra Pamćenje /MEMORY/ očekuje da korisnik pronađe određen broj parova (2, 3 ili 6 parova). Da bi igra bila zanimljivaja u prvom dijelu se izvodi uzoraka objekata koje korisnik želi da pogađa. Izbor je podjeljen prema grupi objekata, u takozvane Setove.
Kad se klikom na uzorke iz galerije popune predviđena mjesta "Izdvojene slike za Pamćenje /MEMORY/" bira se link "Pamćenje /MEMORY/".
Ovaj link otvara novi prozor i počinje igra/traženje 2, 3 ili 6 parova (zavisno od izbora na ulasku u igru).
Za povezivanje koriste se izabrane slike objekata u prvom pozoru. Klikom na par istih slika one ostaju stalno otvorene i nemogu se više birati. Da bi mogli pratiti napredovanje aplikacija ima brojanje klikova i trajanja igre. 
Korisnik može da ponavlja igru ili izbor slika klikom na odgovarajući link.

Pamćenje /MEMORY/ - abc Veličina (Min i Max) 2, 3, 6 i 12 parova

Pamćenje /MEMORY/ - abc Boje i predmeti 2, 3, 6 i 12 parova

 
Boje - Set 1 (crvena, plava i žuta)

Boje - Set 3 (narandžasta, ljubičasta i zelena)


Boje - Set 4 (roza, siva i smeđa)

 
 
Predmeti - Set 1 (crvena, plava i žuta) 

Predmeti - Set 3 (narandžasta, ljubičasta i zelena)


Predmeti - Set 4 (roza, siva i smeđa) 

 
         

 

Pamćenje /MEMORY/ - abc Količina (Min i Max) 2, 3, 6 i 12 parova

 

 

 

 

Pamćenje /MEMORY/ - abc Odjeća 2, 3, 6 i 12 parova

 
Set 3_1 (hlaće, haljina i majica)

Set 3_2 (kapa, šal i rukavice)

Set 3_3 (sokne, patike i sandale)
 

 

Pamćenje /MEMORY/ - abc Brojevi (od 1 do 3) 2, 3, 6 i 12 parova

   

 

Pamćenje /MEMORY/ - abc Brojevi (1-9) 2, 3, 6 i 12 parova

   

 

       
  abc Brojevi    
    Set 1 (4, 5 6) Set 1 (7, 8 i 9)
   
    Pamćenje /MEMORY/ - Trajanje i broj klikova sa izborom uzoraka - Brojevi Set 1 (brojevi: 4, 5 i 6) - 12 parova Pamćenje /MEMORY/ - Trajanje i broj klikova sa izborom uzoraka - Brojevi Set 1 (brojevi: 7, 8 i 9) - 12 parova
       
    Set 2 (4, 5 6) Set 2 (7, 8 i 9)
   
    Pamćenje /MEMORY/ - Trajanje i broj klikova sa izborom uzoraka - Brojevi Set 2 (brojevi: 4, 5 i 6) - 12 parova Pamćenje /MEMORY/ - Trajanje i broj klikova sa izborom uzoraka - Brojevi Set 2 (brojevi: 7, 8 i 9) - 12 parova
       
    Set 3 (4, 5 6) Set 3 (7, 8 i 9)
   
    Pamćenje /MEMORY/ - Trajanje i broj klikova sa izborom uzoraka - Brojevi Set 3 (brojevi: 4, 5 i 6) - 12 parova Pamćenje /MEMORY/ - Trajanje i broj klikova sa izborom uzoraka - Brojevi Set 3 (brojevi: 7, 8 i 9) - 12 parova
       

 


Pamćenje /MEMORY/ - abc Boje i predmeti - 12 parova

  abc Boje i predmeti    
       
     
  Pamćenje /MEMORY/ - Trajanje i broj klikova sa izborom uzoraka - Predmeti Set 1 (crvena, plava i žuta) - 12 parova    
       

Sortiranje /SORT/

Igra sortiranja /SORT/ zahtjeva od korisnika da prema rastućem/opadajućem redoslijedu klikne na slike. Da bi igra bila zanimljivaja u prvom dijelu se izvodi izbor slika brojeva, objekata,... koje igrač želi da pogađa.
Kad se klikovima na uzorke iz galerije popune predviđena mjesta "Izdvojene slike za Sortiranje /SORT/" bira se link "Sortiranje /SORT/".
Ovaj link otvara novi prozor i počinje igra/sortiranja.
Za to koriste se izabrane slike objekata i brojeva u prvom pozoru. Klikom na ispravno izabranu sliku ona nestaju iz dijela za izbor, ali se pojavljuju u dijelu sortiranih /SORT/ slik. Da bi mogli pratiti napredovanje aplikacija ima brojanje klikova i trajanja igre. Izbor je podjeljen prema grupi predmeta, brojeva, objekata, u takozvane Setove. Prvim klikom na sliku iz galerije se bira slika i skupina iz koje se izdvajaju ostale slike (3/6 slika za ovu igru). Zatim počinje igra klikom na link "Sortiranje slika".
Igrač može da ponavlja igru ili izbor slika klikom na odgovarajući link.

Sortiranje u opadajućem redoslijedu

abc Sortiranje 6 slika u opadajućem redoslijedu (6x) /SORT/

   

 

abc Sortiranje 3 slike u opadajućem redoslijedu (3x) /SORT/

 
Opadajući redoslijed abc Brojevi - 3x

 

abc Sortiranje grupe od 3 slike u opadajućem redoslijedu (3x) /SORT/

   

 

abc Sortiranje grupe od 4 slike u opadajućem redoslijedu (4x) /SORT/

       

 

Sortiranje u rastućem redoslijedu

abc Sortiranje 6 slika u rastućem redoslijedu (6x) /SORT/

   

 

 

abc Sortiranje 3 slike u rastućem redoslijedu (3x) /SORT/

   

 

 

 


Pronalaženje parova objekata i broja/boje objekata - /MATCHING - WHAT GOES TOGETHER/

Povezivanje parova predmeta i njihove boje


Povezivanje parova predmeta i njihove boje - Set 1(3x)

 

Povezivanje parova objekata i broja objekata

     
 
Set 1_1 / Brojevi: 1, 2 i 3   Set 1_2 / Brojevi: 4, 5 i 6

 

Povezivanje parova objekata i broja objekata

   
 
Set 1_3 / Brojevi: 7, 8 i 9  

 

Povezivanje parova objekata i broja objekata

           
     
Set 2_1 / Brojevi: 1, 2 i 3   Set 2_2 / Brojevi: 4, 5 i 6   Set 2_3 / Brojevi: 7, 8 i 9  

 

Povezivanje parova objekata i broja objekata

           
     
Set 3_1 / Brojevi: 1, 2 i 3   Set 3_2 / Brojevi: 4, 5 i 6   Set 3_3 / Brojevi: 7, 8 i 9  

 

Pronalaženje parova objekata i broja/boje objekata
Pamćenje /MEMORY/

Pamćenje parova objekata i broja/boje objekata /MEMORY/ - abc Broj objekata (1-9)

   

 

 


Pronalaženje parova u grupi
Pamćenje /MEMORY/

 
Pamćenje parova u grupi /MEMORY/ - Set 3_1 (hlaće, haljina i majica)

Pamćenje parova u grupi /MEMORY/ - Set 3_2 (kapa, šal i rukavice)

Pamćenje parova u grupi /MEMORY/ - Set 3_3 (sokne, patike i sandale)
 

 


Logički parovi /WHAT GOES TOGETHER/

Povezivanje logičkih parova /MATCHING - WHAT GOES TOGETHER/

Igra Povezivanje logičkih parova /MATCHING - WHAT GOES TOGETHER/ očekuje da se pronađu logički parovi (slike su vidljive). Da bi igra bila zanimljivija u prvom dijelu se izvodi izbor parova iz Galerije. Klikom na sliku jednog od para bira se logički par. Po izboru predviđenog broja parova korisnik bira link za igru ili ponovni izbor slika klikom na odgovarajući link.
Klikom na par slika one nestaju iz dijela za pogađanje, ali se pojavljuju u dijelu povezanih logičkih parova /MATCHING - WHAT GOES TOGETHER/. Da bi mogli pratiti napredovanje aplikacija ima brojanje klikova i trajanja igre.
Parovi su podjeljeni u grupe, takozvane Setove.

abc Hrana i piće          
 
Povezivanje logičkih parova /MATCHING - WHAT GOES TOGETHER/ - abc Hrana i piće - Set 3_1 - 2 para

Povezivanje logičkih parova /MATCHING - WHAT GOES TOGETHER/ - abc Hrana i piće - Set 3_1 - 3 para

Povezivanje logičkih parova /MATCHING - WHAT GOES TOGETHER/ - abc Hrana i piće - Set 3_1 - 6 parova

Povezivanje logičkih parova /MATCHING - WHAT GOES TOGETHER/ - abc Hrana i piće - Set 3_1 - 12 parova
 
           
abc Predmeti          
 
Povezivanje logičkih parova /MATCHING - WHAT GOES TOGETHER/ - abc Predmeti - Set 2_1 - 2 para

Povezivanje logičkih parova /MATCHING - WHAT GOES TOGETHER/ - abc Predmeti - Set 2_1 - 3 para

Povezivanje logičkih parova /MATCHING - WHAT GOES TOGETHER/ - abc Predmeti - Set 2_1 - 6 parova

Povezivanje logičkih parova /MATCHING - WHAT GOES TOGETHER/ - abc Predmeti - Set 2_1 - 12 parova
 
           
abc Predmeti          
 
Povezivanje logičkih parova /MATCHING - WHAT GOES TOGETHER/ - abc Predmeti - Set 2_2 - 2 para

Povezivanje logičkih parova /MATCHING - WHAT GOES TOGETHER/ - abc Predmeti - Set 2_2 - 3 para

Povezivanje logičkih parova /MATCHING - WHAT GOES TOGETHER/ - abc Predmeti - Set 2_2 - 6 parova

Povezivanje logičkih parova /MATCHING - WHAT GOES TOGETHER/ - abc Predmeti - Set 2_2 - 12 parova
 
           
abc Transportna sredstva          
 
Povezivanje logičkih parova /MATCHING - WHAT GOES TOGETHER/ - abc Transportna sredstva - Set 3_1 - 2 para

Povezivanje logičkih parova /MATCHING - WHAT GOES TOGETHER/ - abc Transportna sredstva - Set 3_1 - 3 para

Povezivanje logičkih parova /MATCHING - WHAT GOES TOGETHER/ - abc Transportna sredstva - Set 3_1 - 6 parova
   

 

Pamćenje logičkih parova /MEMORY - WHAT GOES TOGETHER/

Igra Pamćenje logičkih parova /MEMORY - WHAT GOES TOGETHER/ očekuje da se pronađu logički parovi (samo posljednje izabrana slika je vidljiva). Da bi igra bila zanimljivija u prvom dijelu se izvodi izbor parova iz Galerije. Klikom na sliku jednog od para bira se logički par. Po izboru predviđenog broja parova korisnik bira link za igru ili ponovni izbor slika klikom na odgovarajući link.
Klikom na par slika one nestaju iz dijela za pogađanje, ali se pojavljuju u dijelu povezanih logičkih parova /MATCHING - WHAT GOES TOGETHER/. Da bi mogli pratiti napredovanje aplikacija ima brojanje klikova i trajanja igre.
Parovi su podjeljeni u grupe, takozvane Setove.

Pamćenje logičkih parova /MEMORY - WHAT GOES TOGETHER/

abc Hrana i piće        
 
Pamćenje logičkih parova /MEMORY - WHAT GOES TOGETHER/ - abc Hrana i piće - Set 3_1 3x

Pamćenje logičkih parova /MEMORY - WHAT GOES TOGETHER/ - abc Hrana i piće - Set 3_1 (životinje i njihova hrana) 6x
   
         
abc Transportna sredstva        
 
Pamćenje logičkih parova /MEMORY - WHAT GOES TOGETHER/ - abc Transportna sredstva - Set 3_1 3x

Pamćenje logičkih parova /MEMORY - WHAT GOES TOGETHER/ - abc Transportna sredstva - Set 3_1 6x
   

Programski je obezbjeđena ravnomjerna raspodjela izbora broja pitanja iz pojedinih oblasti (baza ima više pitanja). Novim startanjem mijenjaju se izabrana pitanja iz baze.
Podjelom na više dijela korisnicima je olakšano praćenje napredovanja usvajanja gradiva ovog abc tutorijala. Kvizovi i testovi po dijelovima sadrže samo pitanja iz navedenog dijela.

Opis kviza i testova:
    - Pripremni test sa indikatorom (15 pitanja) - Poslije svakog izabranog odgovora se prikazuje slika kao indikator da li je izabran tačan odgovor. Na kraju testa se pojavljuje izvještaj o uspješnosti i lista neispravnih odgovora sa linkom OPIS na Web stranicu sa objašnjenjem ispravnog odgovora.
    - TEST po dijelovima sa indikatorom (20 pitanja) - za ove testove su samo pitanja iz navedenog dijela. Poslije svakog izabranog odgovora se prikazuje slika kao indikator da li je izabran tačan odgovor. Na kraju testa se ispisuje broj tačnih i netačnih odgovora. Nije predviđeno da se u ovom testu koristi vraćanje na prethodno pitanje /BACK/ opcija. Test sadrži zaštite od neautorizovane izmjene broja bodova i vremena. Ispis trajanja testa u različitim bojama je dopunski indikator proteklog vremena (3, 5 i 7 minuta).
    - TEST sa indikatorom (20 pitanja) - Poslije svakog izabranog odgovora se prikazuje slika kao indikator da li je izabran tačan odgovor. Na kraju testa se ispisuje broj tačnih i netačnih odgovora. Nije predviđeno da se u ovom testu koristi vraćanje na prethodno pitanje /BACK/ opcija. Test sadrži zaštite od neautorizovane izmjene broja bodova i vremena. Ispis trajanja testa u različitim bojama je dopunski indikator proteklog vremena (3, 5 i 7 minuta).

 

 

 

 

 

Quiz-Test Brojevi - Set 1 (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9)

             
     


Set 1 / Brojevi: 1, 2 i 3


Set 1 / Brojevi: 4, 5 i 6

 

Quiz-Test Brojevi - Set 2 (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9)

             
     


Set 2 / Brojevi: 1, 2 i 3

 


Set 2 / Brojevi: 4, 5 i 6

 

Quiz-Test Brojevi - Set 3 (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9)

             
     


Set 3 / Brojevi: 1, 2 i 3


Set 3 / Brojevi: 4, 5 i 6


Set 3 / Brojevi: 7, 8 i 9

 


Sabiranje i oduzimanje modul


Modul je posebno izdvojen radi uvježbavanja sabiranja od 1 do 5 i od 5 do 9 kao i sabiranja od 1 do 9.
Drugi dio modula sadrži Oduzimanje brojeva od 1 do 5 pa Oduzimanje od 5 do 9 i na kraju Oduzimanje od 1 do 9
Programski je obezbjeđena ravnomjerna raspodjela izbora broja pitanja iz pojedinih oblasti (baza ima više pitanja). Novim startanjem mijenjaju se izabrana pitanja iz baze.
Podjelom na više dijela korisnicima je olakšano praćenje napredovanja usvajanja gradiva ovog abc tutorijala. Kvizovi i testovi po dijelovima sadrže samo pitanja iz navedenog dijela.

Opis kviza i testova:
    - Pripremni test sa indikatorom (15 pitanja) - Poslije svakog izabranog odgovora se prikazuje slika kao indikator da li je izabran tačan odgovor. Na kraju testa se pojavljuje izvještaj o uspješnosti i lista neispravnih odgovora sa linkom OPIS na Web stranicu sa objašnjenjem ispravnog odgovora.
    - TEST po dijelovima sa indikatorom (20 pitanja) - za ove testove su samo pitanja iz navedenog dijela. Poslije svakog izabranog odgovora se prikazuje slika kao indikator da li je izabran tačan odgovor. Na kraju testa se ispisuje broj tačnih i netačnih odgovora. Nije predviđeno da se u ovom testu koristi vraćanje na prethodno pitanje /BACK/ opcija. Test sadrži zaštite od neautorizovane izmjene broja bodova i vremena. Ispis trajanja testa u različitim bojama je dopunski indikator proteklog vremena (3, 5 i 7 minuta).
    - TEST sa indikatorom (20 pitanja) - Poslije svakog izabranog odgovora se prikazuje slika kao indikator da li je izabran tačan odgovor. Na kraju testa se ispisuje broj tačnih i netačnih odgovora. Nije predviđeno da se u ovom testu koristi vraćanje na prethodno pitanje /BACK/ opcija. Test sadrži zaštite od neautorizovane izmjene broja bodova i vremena. Ispis trajanja testa u različitim bojama je dopunski indikator proteklog vremena (3, 5 i 7 minuta).

 

 

 

 

Quiz-Test Oduzimanje brojeva od 5 do 9

             
Set 2 (5-9)
Razlika:
5-1=4;
6-1=5:
7-1=6;
....
Oduzimanje Set 2 (od 5 do 9)

 

Quiz-Test Oduzimanje brojeva od 1 do 9

             

Svi (1-9)
Set
Razlika:
2-1=1;
3-1=2:
4-1=3;
.....
7-2=5;
8-2=6;
9-1=8;


Priprema oduzimanje Set1_2_1
.... Oduzimanje Set2_9_8.htm
Oduzimanje Svi (od 1 do 9)

abc Progresivne matrice za vježbu

  Index