Programski jezik PASCAL - riješeni primjeri i zadaci
Organizacija i odlike sajta "abc PASCAL" - Primjeri i zadaci

Primjeri i zadaci omogućuju uvježbavanje gradiva. Elektronske knjige omogućuju da se prikaže više zadataka tako da se vidi postupnost i zavisnost zahtjeva u zadatku.

abc Algoritmi - Primjeri i zadaci, postupak:

 1. abc PASCAL sajt.
 2. Izabrati sadžaj sa oznakom:
  Primjeri i zadaci
 3. Kraj.


Linkovi /RELATED LINKS/ - Primjeri i zadaci:
 1.   LINIJSKA STRUKTURA
 2.     Konstanta u Pascalu - primjeri i zadaci
 3.     Ulaz i izlaz  READ(LN) i  WRITE(LN)
 4.     Izdvajanje cifara dvocifrenog, trocifrenog, ... broja

 5.   RAZGRANATA STRUKTURA
 6.     IF THEN naredba - primjeri i zadaci
 7.     IF THEN ELSE naredba - primjeri i zadaci
 8.     CASE naredba - primjeri i zadaci

 9.   CIKLIČNA STRUKTURA
 10.   FOR petlja
 11.     FOR petlja - primjeri i zadaci
 12.     FOR petlja - Pelja u petlji - Višestruka FOR petlja - Ugnježđena petlja
 13.   WHILE petlja
 14.     WHILE petlja - primjeri i zadaci
 15.   REPEAT petlja
 16.     Primjeri i zadaci (FOR, WHILE i REPEAT petlja)
 17.     REPEAT-UNTIL petlja - primjeri i zadaci

 18. Riješeni primjeri i zadaci, gotovi programi
 19.     Primjeri i zadaci
 20.     Dvocifreni i trocifreni brojevi
 21.       14.1. Ispis dvocifrenih brojeva po određenim kriterijima
 22.       14.2. Suma dvocifrenih brojeva po određenim kriterijima
 23.       14.3. Proizvoda i brojanja dvocifrenih brojeva po određenim kriterijima
 24.       14.4. Ispis trocifrenih brojeva sa tri petlje
 25.       14.5. Ispis trocifrenih brojeva sa jednom petljom - izdvajanje cifara
 26.       14.6. Suma, proizvod, brojac trocifrenih brojeva

 27.   NIZ /ARRAY/
 28.     Niz /ARRAY/ - izdvajanje, suma, proizvod i prebrojavanje
 29.     Niz /ARRAY/ - maksimum, minimum
 30.     Niz /ARRAY/ - sortiranje
 31.     Niz /ARRAY/ - formiranje novog niza

 32.   DVODIMENZIONALNI NIZ - MATRICA I VIŠEDIMENZIONALNI NIZ
 33.     Dvodimenzionalni niz ili matrica - primjeri i zadaci

 34. STRING
 35.     STRING - Primjeri i zadaci

 36.   POTPROGRAMI
 37.     Procedure /PROCEDURE/
 38.     Funkcije /FUNCTION/
 39.     Funkcije i procedure primjeri

 40. GRAFIKA
 41.     Geometrijski likovi
 42.     Prikaz funkcija u Pascalu


Organizacija sajta     Index