7.2.   IF THEN ELSE
Primjeri i zadaci

N a p o m e n a: Ispred  ELSE naredbe se nikad ne piše tačka zaraz (;) jer je  to dio IF THEN ELSE naredbe.

Tekst zadatka

Rjesenje

1

Napisati program za odredjivanje y po formuli:

.html

2

Na ekranu ispisati "Otkucajte nadimak pjesnika Jovana Jovanovica". Ako se otkuca Zmaj ili ZMAJ ispisati "ODLICNO", inače na druge odgrovore ispisati  "ISPRAVAN ODGOVOR JE ZMAJ".

.html

3

Napisati program za odredjivanje z po formuli:

.html

4

Učitati broj ispisati znak broja prema izrazu:

.html

5

Napisati program za odredjivanje z po formuli:

.html

6

Učitati realan broj, ako je broj pozitivan ispisati njegov korijen, a ako je negativan, njegov kvadrat:

.html

7

Sa tastature učitati broj x. Varijabli z pridružiti vrijednost prema slijedećem izrazu:

.html

8

Sa tastature učitati dva broja (x i a). Varijabli z pridružiti vrijednost prema slijedećem izrazu:

.html

9

Učitati dva realna broja (a, b), izračunati z prema izrazu:

.html

10

Učitati dva broja (x i a). Varijabli z pridružiti vrijednost prema slijedećem izrazu:

.html

11

Napisati program za odredjivanje apsolutne vrijednosti broja

.html

12

Napisati program za odredjivanje parnosti broja

.html

13

Napisati program za odredjivanje y po formuli:

.html

14

Napisati program za odredjivanje y po formuli:

.html

15

Napisati program za odredjivanje y po formuli:

.html

16

Učitati prirodan broj. Ako je neparan ispisati njegovu recipročnu vrijednost, a ako je paran ispisati kvadratni korijen njegovog sljedbenika:

.html

17

Učitati prirodan broj. Ako je neparan ispisati njegovu recipročnu vrijednost, a ako je paran ispisati kvadrat njegovog prethodnika.

.html

18

Napisati program za odredjivanje y po formuli:

.html

19

Napisati program za odredjivanje y po formuli:

.html

20

Napisati program za odredjivanje y po formuli:

.html

21

Napisati program za odredjivanje y po formuli:

.html

22

Napisati program za izračunavanje vrijednosti z prema izrazu:

.html

23

Napisati program za izračunavanje vrijednosti z prema izrazu:

.html

24

Zavisno o upisanoj vrijednosti časa 0-23 ispisati poruku:

Sati

Poruke

0 - 8

Dobro jutro

9 - 18

Dobar dan

19 - 23

Dobro veče

.html

25

Sa tastature upisati broj i izračunati njegovu  recipročnu vrijednost (y = 1 / x) i ispisati je. Ako je x=0 ispisati Dijeljenje sa nulom ispisati "Dijeljenje sa nulom".

.html

26

Učitati a i b i naći količnik a/b:

.html

27

Napiši program za rješavanje slijedećeg izraza:

.html

28

Napiši program za rješavanje slijedećeg izraza:

.html

29

Napiši program za rješavanje slijedećeg izraza:

.html

30

Napisati program za ispis drugog korijena upisanog broja ako je moguće inače ispisati 'Nedefinisan'.

.html

31

Napisati program za ispis tri polovine korijena broja (3/2 korijena broja) ako je moguće inače ispisati 'Nedefinisan'.

.html

32

Napiši program za rješavanje slijedećeg izraza:

.html

33

Napiši program za rješavanje slijedećeg izraza:

.html

34

Napiši program za rješavanje slijedećeg izraza:

.html

35

Napiši program za rješavanje slijedećeg izraza:

.html

36

Napisati program da provjeriti da li je upisani broj pozitivan, negativan ili nula i to ispiše.

.html

37

Napisati program koji za x>y umanjuje vrijednosti obe varijable ( x := x - 2; y := y - 2,) inaće uvećava vrijednosti obe varijable x := x + 2; y := y + 2.

.html

38

Napisati program koji za x>y računa x i y prema izrazima: x := x - 2; y := x - 2 inače x := x + 2; y := x + 2.

.html

39

Provjera vrijednosti za uslov x parno?

.html

40

Učitati dva broja a zatim ispisati manji pa veći broj.

.html

41

Učitati dva broja. Ako je jedan veći od nule ispisati "barem jedan veci" inače ispisati sumu oba broja.

.html

42

Upisati dva broja. Ako su oba veća od nule ispisati oba veca.

.html

43

Od dva učitana broja (a, b) sa tastature naći veći max(a, b).

.html

44

Od dva učitana broja (a, b) sa tastature naći manji min(a, b).

.html

45

Učitati dva broja i izračunati recipročnu vrijednost većeg i ispisati je.

.html

46

Učitati dva broja veći se množi za 2 a manji dijeli sa 3.

.html

47

Za učitane a i b izračunati z prema izrazu z := max(a2, b2).

.html

48

Za učitane a i b izračunati z prema izrazu z := min(a2, b2).

.html

49

Za učitane a i b izračunati z prema formuli:

.html

50

Za učitane a i bizračunati z prema formuli:

.html

51

Za učitane a i b izračunati z prema formuli:

.html

52

Za učitane a i b izračunati z prema formuli:

.html

53

Za učitane a i b izračunati z prema formuli:

.html

54

Za učitane a i b izračunati z prema formuli:

.html

55

Za učitane a i b izračunati z prema formuli:

.html

56

Za učitane a i b izračunati z prema formuli:

.html

57

Za učitane a i b izračunati z prema formuli:

.html

58

Za učitane a i b izračunati z prema formuli:

.html

59

Za učitane a i b izračunati z prema formuli:

.html

60

Od tri učitana broja (a, b, c) sa tastature naći najveći max(a, b, c).

.html

61

Od tri upisana broja (a, b, c) sa tastature naći najmanji min(a, b, c).

.html

62

Naći najveću razliku između 4 učitana broja. Poredi se razlika susjednih bojeva.

.html

63

Provjeriti da li je učitana tačka unutar pravougaonika -A<=x<=A i -B<=y <=B.

.html

64

Od tri upisana broja (a, b, c) sa tastature naći najmanji i recipročnu vrijednost najmanjeg.

.html

65

Učitati stranice trougla i izračunati obim (Koristiti IF naredbu).

.html

66

Učitati stranice trougla. Napisati program da ponudi korisniku izbor računaranja obima i površine (za obim učitati 1 a za površinu 2).

.html

67

Učitati napon i otpor jednosmjerne struje. Izračunati struju.

.html

68

Učitati hipotenuzu pravouglog trougla i ugao alfa u stepenima. Izračunati katete.

.html

69

Učitati katetu pravouglog trougla i ugao alfa u stepeima. Izračunati katetu i hipotenuzu.

.html

70

Čamac se kreće okomito na tok rijeke brzinom vc (m/s). Rijeka teče brzinom vr (m/s). Napisati program za učitavanje brzina, izračunavanje i ispis ugla kretanja čamca.

.html

71

Čamac se kreće okomito na tok rijeke brzinom vc (m/s). Rijeka teče brzinom vr (m/s). Ako je poznata brzina čamac i ugao kreatnja čamca. Napisati program za izračunavanje i ispis brzine kratanja rijeke.

.html

72

Od tri broja naći recipročnu vrijednost najmanjeg a ako je min=0 ispisati 3.

.html

73

Učitati 3 broja sa tastature. Sabrati one koji su u intervalu veći 5 i manji ili jednak 9.

.html

74

Učitati brojeve a1, a2, i a3. Ako je a1>=a2>=a3 brojevi se udvostručuju inače se svakom broju dodeljuje njegova apsolutna vrijednost.

.html

75

Učitati realan broj. Ako je negativan izračunati apsolutnu vrijednost. Realan broj zaokružiti na prvi manji cijeli broj.

.html

76

Učitati koeficijente kvadratne jednačine. Ispis ima odgovarajući izgled:
Koeficijenti (navesti sve).
Realna rješenja: x1=... i x2=...
ili
Kompleksna rješenja: z1=...+...i, z2=...-...i =
ili
Linearno rješenje:

.html

77

Učitati realan broj. Ako je negativan izračunati apsolutnu vrijednost. Realan broj zaokružiti na prvi manji cijeli broj. Ako je cijeli broj neparan izračunati kub inače ispisati paran. Ispis ima izgled:
Broj =
Prvi manji cijeli broj =
Broj je neparan, njegov kub je:
ili
Broj je paran.

.html

78

Učitati dva realna broja. Ispisati njihov količnik kao cjelobrojni broj i ostatak. Ako je djelilac 0 ispisati poruku. Ispis ima izgled:
Djeljenik =
Djelilac =
... / ... = ... cijelih i ... ostatak.
ili
Ne moze se dijeliti sa 0.

.html

79

Učitati dva realna broja. Ispisati njihov količnik kao cjelobrojni broj i ostatak. Izršiti provjeru izvedenih operacija. Ako je djelilac 0 ispisati poruku. Ispis ima izgled:
Djeljenik =
Djelilac =
... / ... = ... cijelih i ... ostatak.
Provjera: .... * ... + ... = ....
ili
Ne moze se dijeliti sa 0.

.html

80

Urediti 3 učitana broj po rastućem redoslijedu.

.html

81

Urediti 3 učitana broj po opadajućem redoslijedu.

.html

Razgranata struktura     Index