Programski jezik Turbo PASCAL - Dvodimenzionalni niz - Matrica /ARRAY OF ARRAY/
Izdvajanje, suma, proizvod i prebrojavanje - riješeni primjeri i zadaci

 

Tekst zadatka

Rješenje

1

ULAZ-IZLAZ

 

2

Učitati i ispisati dvodimenzionalni niz - matricu 2x3.

.html

3

Učitati i ispisati dvodimenzionalni niz - matricu 4x3.

.html

4

Učitati i ispisati dvodimenzionalni niz - matricu nxn. Zatim ispisati članove niza koji su na glavnoj dijagonali.

.html

5

Učitati i ispisati dvodimenzionalni niz - matricu nxn. Zatim ispisati članove niza koji nisu na glavnoj dijagonali. Elemente na glavnoj dijagonali pri ispisu zamjeniti prazninom.

.html

6

Učitati i ispisati dvodimenzionalni niz - matricu 4x4. Zatim ispisati članove niza koji su iznad glavne dijagonale. Elemente koji se ne ispisuju pri ispisu zamjeniti prazninom.

.html

7

Učitati i ispisati dvodimenzionalni niz - kvadratnu matricu nxn. Zatim ispisati članove niza koji su ispod glavne dijagonale (i>j).

.html

8

Učitati dvodimenzionalni niz.  Ispisati parne članove trećeg reda.

.html

9

Učitati dvodimenzionalni niz.  Ispisati neparne članove trećeg reda.

.html

10

Učitati dvodimenzionalni niz.  Ispisati članove trećeg reda sa parnim indeksima kolone.

.html

11

Učitati dvodimenzionalni niz.  Ispisati članove trećeg reda sa neparnim indeksima kolone.

.html

12

Učitati dvodimenzionalni niz.  Ispisati parne članove matrice.

.html

13

Učitati dvodimenzionalni niz.  Ispisati neparne članove matrice.

.html

14

Učitati dvodimenzionalni niz.  Ispisati članove matrice sa parnim indeksima redova.

.html

15

Učitati dvodimenzionalni niz.  Ispisati članove matrice sa neparnim indeksima redova.

.html

16

Učitati dvodimenzionalni niz.  Ispisati članove matrice sa indeksom reda koji je djeljiv sa 3.

.html

17

Učitati dvodimenzionalni niz.  Ispisati članove matrice prve kolone.

.html

18

Učitati dvodimenzionalni niz.  Ispisati članove matrice sa parnim indeksima kolona.

.html

19

Učitati dvodimenzionalni niz.  Ispisati članove matrice sa indeksom kolone koji nije djeljiv sa 3.

.html

20

Učitati dvodimenzionalni niz.  Ispisati članove matrice sa parnim indeksima i reda i kolone.

.html

21

Učitati dvodimenzionalni niz.  Ispisati članove matrice sa indeksom reda većim od indeksa kolone (i>j).

.html

22

Učitati dvodimenzionalni niz.  Ispisati članove matrice sa indeksom reda manjim od indeksa kolone (i<j).

.html

23

Učitati dvodimenzionalni niz.  Ispisati članove matrice sa indeksom reda istim od indeksu kolone (i>j).

.html

24

Učitati dvodimenzionalni niz.  Ispisati članove matrice koji su djeljive sa 3.

.html

25

Učitati dvodimenzionalni niz.  Ispisati članove matrice koji nisu djeljive sa 3.

.html

26

Učitati dvodimenzionalni niz.  Ispisati: negativne, nule pa pozitivne članove niza.

 

24

Učitati dvodimenzionalni niz.  Ispisati: pozitivne, nule pa negativne članove niza.

 

25

Učitati dvodimenzionalni niz.  Ispisati susjedne članove reda čija je suma parna.

 

26

Učitati dvodimenzionalni niz.  Ispisati susjedne članove reda čija je suma neparna.

 

27

Učitati dvodimenzionalni niz. Ispisati članove reda u obrnutom redoslijedu.

 

28

Učitati dvodimenzionalni niz. Ispisati elemente na sporednog dijagonali.

.html

29

FORMIRANJE NIZA  

31

Formirati dvodimenzionalni niz čiji su elementi definisani izrazom:
                   |   1,    i=j
          xij=    | 
                   |   0,    i <> j

.html

32

Formirati dvodimenzionalni niz čiji su svi elementi nula osim elemenata glavne dijagonale koji su 2. Ispisati dvodimenzionalni niz.
                   |   2,    i=j
          xij=    | 
                   |  0,    i <> j

.html

33

Formirati dvodimenzionalni niz čiji su elementi definisani izrazom:
                   |   4,    i <=j
          xij=    | 
                   |   1,    i > j

.html

34

Formirati dvodimenzionalni niz čiji su elementi definisani izrazom:
                   |   3,    i >= j
          xij=    | 
                   |   2,    i < j

.html

35

Formirati dvodimenzionalni niz čiji su elementi definisani izrazom:
                   |   0,    i <=j
          xij=    | 
                   |   1,    i > j

.html

36

Formirati dvodimenzionalni niz čiji su elementi definisani izrazom:
                   |   1,    i < j
          xij=    |   2,    i = j 
                   |   0,    i > j

.html

37

Formirati dvodimenzionalni niz čiji su elementi definisani izrazom:
                   |   1,    i < j
          xij=    |   0,    i = j
                   |   -1,    i > j

.html

38

Formirati dvodimenzionalni niz čiji su svi elementi glavne dijagonale koji su 1. Elementi iznad glavne dijagonale su 2 a ispod 0. Ispisati dvodimenzionalni niz.
                   |   2,    i<j
          xij=    |   1,    i=j
                   |   0,   i>j

.html

39

Formirati dvodimenzionalni niz čiji su svi elementi glavne dijagonale koji su 0. Elementi iznad glavne dijagonale su 5 a ispod 3. Ispisati dvodimenzionalni niz.
                   |   5,    i<j
          xij=    |   0,    i=j
                   |   3,   i>j

.html

40

Sa tastature se unosi niz x[n]. Formirati niz A[n,n] kod kojeg su elementi na glavnoj dijagonali x[i] ,a ostali su nula:
                   |  xi,    i =j
          aij=   |
                   |  0,    i <> j

.html

41

Sa tastature se unosi niz x[n]. Formirati niz A[n,n] kod kojeg su elementi na glavnoj dijagonali x[i] , iznad nje svi nula, a ispod svi n:
                   |  xi,    i =j
          aij=   |  0,    i<j 
                   |  n,    i > j

.html

42

FORMIRANJE NIZA OD UČITANOG NIZA  

43

Učitati dvodimenzionalni niz i formirati drugi čiji je opšti član: yij = xij (isti nizovi). Ispisati oba niza. .html

44

Učitati dvodimenzionalni niz X i formirati drugi dvodimenzionalni niz Y čiji je opšti član: y ij = xji (elementi i-tog reda matrice X se razmjenjuju sa elementima i-te kolone matrice Y). Ispisati oba niza. .html

45

Učitati dvodimenzionalni niz i formirati drugi čiji je opšti član: y ij = -xij (negativne vrijednosti članova niza). Ispisati oba niza.

.html

46

Učitati dvodimenzionalni niz i formirati drugi čiji je opšti član: y ij = 2xij (dvostruka vrijednost člana niza). Ispisati oba niza.

.html

47

Učitati dva dvodimenzionalna niza i drugi čiji je opšti član: y ij = xij/2 (pola vrijednosti člana niza). Ispisati oba niza.

.html

48

Učitati dva dvodimenzionalna niza i drugi čiji je opšti član: y ij = xij + 3 (dodaj 3). Ispisati oba niza.

.html

49

Učitati dvodimenzionalni niz i formirati drugi čiji je opšti član: yij = xij za i>j, inače je yij = 0.

.html

50

Učitati dvodimenzionalni niz i formirati drugi čiji je opšti član: yij = xij za i=j, inače je yij = 1.

.html

51

Učitati dvodimenzionalni niz i formirati drugi čiji je opšti član: yij = xij za i<j, inače je yij = 2.

.html

52

Učitati dvodimenzionalni niz i formirati drugi čiji je opšti član: yij = xijj za i parno, inače je yij =0.

.html

53

Učitati dvodimenzionalni niz i formirati drugi čiji je opšti član: yij = xij za i+j parno, inače je yij = 2.

.html

54

FORMIRANJE NIZA OD DVA UČITANA NIZA  

55

Učitati dva dvodimenzionalna niza i formirati treći čiji je opšti član: cij = xij + yij.

.html

56

Učitati dva dvodimenzionalna niza i formirati treći čiji je opšti član: cij = xij + 2yij.

.html

57

Učitati dva dvodimenzionalna niza i formirati treći čiji je opšti član: cij = xij - yij.

.html

58

Učitati dva dvodimenzionalna niza i formirati treći čiji je opšti član: cij = xij + yij/2.

.html

59

Učitati dva dvodimenzionalna niza i formirati treći čiji je opšti član: cij = xij * yij.

.html

60

Učitati dva dvodimenzionalna niza i formirati treći čiji je opšti član: cij = xij + yij za i>j, inače je cij = xij - yij .

.html

61

Učitati dva dvodimenzionalna niza i formirati treći čiji je opšti član: cij = xij + yij za i=j, inače je cij = xij * yij .

.html

62

Učitati dva dvodimenzionalna niza i formirati treći čiji je opšti član: cij = xij * yij za i<j, inače je cij = xij - yij .

.html

63

Učitati dva dvodimenzionalna niza i formirati treći čiji je opšti član: cij = xij + yij za i parno, inače je cij = xij - yij .

.html

64

Učitati dva dvodimenzionalna niza i formirati treći čiji je opšti član: cij = xij + yij za i+j parno, inače je cij = xij * yij .

.html

65

SUMA

 

66

Učitati dvodimenzionalni niz - matricu 5x5. Izračunati i ispisati sumu svih elemenata niza X[5,5]

.html

67

Učitati dvodimenzionalni niz - matricu 5x5. Izračunati i ispisati sumu elemenata trećeg reda niza X[5,5]

.html

68

Učitati dvodimenzionalni niz - matricu nxm. Izračunati i ispisati sumu elemenata pete kolone niza X[n,m]

.html

69

Učitati dvodimenzionalni niz - matricu 5x5. Izračunati i ispisati sumu svih clanova vecih od 3.

.html

70

Učitati dvodimenzionalni niz - matricu nxm. Izračunati i ispisati sumu negativnih elemenata.

.html

71

Učitati dvodimenzionalni niz - matricu nxm. Izračunati i ispisati sumu pozitivnih elemenata.

.html

72

Učitati dvodimenzionalni niz - matricu nxm. Izračunati i ispisati sumu negativnih i sumu pozitivnih elemenata.

.html

73 Učitati dvodimenzionalni niz - matricu nxm. Izračunati i ispisati sumu elemenata koji su djeljivi sa 2 (parni). .html
74 Učitati dvodimenzionalni niz - matricu nxm. Izračunati i ispisati sumu elemenata djeljivih sa 3.

.html

75 Učitati dvodimenzionalni niz - matricu nxm. Izračunati i ispisati sumu elemenata djeljivih sa 5.

.html

76 Učitati dvodimenzionalni niz - matricu nxm. Izračunati i ispisati sumu elemenata koji nisu djeljivi sa 2 (neparni).

.html

77 Učitati dvodimenzionalni niz - matricu nxm. Izračunati i ispisati sumu elemenata koji nisu djeljivi sa 3.

.html

78 Učitati dvodimenzionalni niz - matricu nxm. Izračunati i ispisati sumu elemenata koji nisu djeljivi sa 5.

.html

79 Učitati dvodimenzionalni niz - matricu nxm. Izračunati i ispisati sumu elemenata druge kolone niza X[n,m]

.html

80

Učitati dvodimenzionalni niz - matricu nxm. Izračunati i ispisati sumu elemenata svih parnih redova niza.

.html

81 Učitati dvodimenzionalni niz - matricu nxm. Izračunati i ispisati sumu elemenata svih neparnih redova niza.

.html

82 Učitati dvodimenzionalni niz - matricu nxm. Izračunati i ispisati sumu elemenata svih parnih kolona niza.

.html

83 Učitati dvodimenzionalni niz - matricu nxm. Izračunati i ispisati sumu elemenata svih neparnih kolona niza.

.html

84

Učitati dvodimenzionalni niz - matricu nxm. Izračunati i ispisati sumu svakog reda niza X[n,m].

.html

85

Učitati dvodimenzionalni niz - matricu nxm. Izračunati i ispisati sumu svake kolone niza X[n,m].

.html

86

Učitati dvodimenzionalni niz - matricu nxm. Izračunati i ispisati sumu svakog reda i svake kolone niza X[n,m].

.html

87

Učitati dvodimenzionalni niz - matricu nxm. Izračunati i ispisati sumu elemenata u glavnoj dijagonali matrice.

.html

88

Učitati dvodimenzionalni niz - matricu nxm. Izračunati i ispisati sumu elemenata u sporednoj dijagonali matrice.

.html

89 Učitati dvodimenzionalni niz - matricu nxm. Izračunati i ispisati sumu elemenata iznad glavne dijagonale niza X[n,m]

.html

90 Učitati dvodimenzionalni niz - matricu nxm. Izračunati i ispisati sumu elemenata ispod glavne dijagonale niza X[n,m]

.html

  Učitati dvodimenzionalni niz - matricu nxm. Izračunati i ispisati sumu elemenata iznad sporedne dijagonale niza X[n,m]

.html

  Učitati dvodimenzionalni niz - matricu nxm. Izračunati i ispisati sumu elemenata ispod sporedne dijagonale niza X[n,m]

.html

91    

92

PROIZVOD

 
93 Učitati dvodimenzionalni niz - matricu 5x5. Izračunati i ispisati proizvod svih elemenata niza. .html
94

Učitati dvodimenzionalni niz - matricu 5x5. Izračunati i ispisati proizvod elemenata trećeg reda niza X[5,5]

.html
95 Učitati dvodimenzionalni niz - matricu nxm. Izračunati i ispisati proizvod elemenata pete kolone niza X[n,m]

.html

96 Učitati dvodimenzionalni niz - matricu 5x5. Izračunati i ispisati proizvod svih clanova većih od 3.

.html

97 Učitati dvodimenzionalni niz - matricu nxm. Izračunati i ispisati proizvod negativnih elemenata.

.html

98 Učitati dvodimenzionalni niz - matricu nxm. Izračunati i ispisati proizvod pozitivnih elemenata.

.html

99 Učitati dvodimenzionalni niz - matricu nxm. Izračunati i ispisati proizvod negativnih i pozitivnih elemenata odvojeno.

.html

100 Učitati dvodimenzionalni niz - matricu nxm. Izračunati i ispisati proizvod elemenata djeljivih sa 2 (parni).

.html

101 Učitati dvodimenzionalni niz - matricu nxm. Izračunati i ispisati proizvod elemenata djeljivih sa 3.

.html

102 Učitati dvodimenzionalni niz - matricu nxm. Izračunati i ispisati proizvod elemenata djeljivih sa 5.

.html

103 Učitati dvodimenzionalni niz - matricu nxm. Izračunati i ispisati proizvod elemenata koji nisu djeljivi sa 2 (neparni). .html
104 Učitati dvodimenzionalni niz - matricu nxm. Izračunati i ispisati proizvod elemenata koji nisu djeljivi sa 3.

.html

105 Učitati dvodimenzionalni niz - matricu nxm. Izračunati i ispisati proizvod elemenata koji nisu djeljivi sa 5.

.html

106 Učitati dvodimenzionalni niz - matricu nxm. Izračunati i ispisati proizvod elemenata druge kolone niza.

.html

107 Učitati dvodimenzionalni niz - matricu nxm. Izračunati i ispisati proizvod elemenata svih parnih redova niza.

.html

108 Učitati dvodimenzionalni niz - matricu nxm. Izračunati i ispisati proizvod elemenata svih neparnih redova niza.

.html

109 Učitati dvodimenzionalni niz - matricu nxm. Izračunati i ispisati proizvod elemenata svih parnih kolona niza.

.html

110 Učitati dvodimenzionalni niz - matricu nxm. Izračunati i ispisati proizvod elemenata svih neparnih kolona niza.

.html

111 Učitati dvodimenzionalni niz - matricu nxm. Izračunati i ispisati proizvod svakog reda niza.

.html

112 Učitati dvodimenzionalni niz - matricu nxm. Izračunati i ispisati proizvod svake kolone niza.  
113 Učitati dvodimenzionalni niz - matricu nxm. Izračunati i ispisati proizvod svakog reda i svake kolone niza.  
114 Učitati dvodimenzionalni niz - matricu nxm. Izračunati i ispisati proizvod elemenata u glavnoj dijagonali matrice.

.html

115 Učitati dvodimenzionalni niz - matricu nxm. Izračunati i ispisati proizvod elemenata u sporednoj dijagonali matrice.

.html

116 Učitati dvodimenzionalni niz - matricu nxm. Izračunati i ispisati proizvod elemenata iznad glavne dijagonale niza.

.html

117 Učitati dvodimenzionalni niz - matricu nxm. Izračunati i ispisati proizvod elemenata ispod glavne dijagonale niza.

.html

  Učitati dvodimenzionalni niz - matricu nxm. Izračunati i ispisati proizvod elemenata iznad sporedne dijagonale matrice.

.html

  Učitati dvodimenzionalni niz - matricu nxm. Izračunati i ispisati proizvod elemenata ispod sporedne dijagonale matrice.

.html

118    

119

BROJANJE

 
120

Učitati dvodimenzionalni niz - matricu nxm. Prebrojati i ispisati koliko ima elemenata matirice koju su jednaki 1.

.html

121 Učitati dvodimenzionalni niz - matricu nxm. Prebrojati i ispisati koliko ima elemenata matirice koju su nula.

.html

122 Učitati dvodimenzionalni niz - matricu nxm. Prebrojati i ispisati koliko ima elemenata matirice koju su pozitivni. .html
123 Učitati dvodimenzionalni niz - matricu nxm. Prebrojati i ispisati koliko ima elemenata matirice koju su negativni.

.html

124 Učitati dvodimenzionalni niz - matricu nxm. Prebrojati i ispisati broj elemenata niza X[n,m] djeljivih sa 2 (parni).

.html

125 Učitati dvodimenzionalni niz - matricu nxm. Prebrojati i ispisati broj elemenata niza X[n,m] koji nisu djeljivi sa 2 (neparni).

.html

126

Učitati dvodimenzionalni niz - matricu nxm. Prebrojati i ispisati broj elemenata niza X[n,m] djeljivih sa 3.

.html

127 Učitati dvodimenzionalni niz - matricu nxm. Prebrojati i ispisati broj elemenata niza X[n,m] koji nisu djeljivi sa 5.

.html

128 Učitati dvodimenzionalni niz - matricu nxm. Prebrojati i ispisati koliko ima parnih elemenata u drugom redu.

.html

129 Učitati dvodimenzionalni niz - matricu nxm. Prebrojati i ispisati koliko ima neparnih elemenata u trećoj koloni.

.html

130 Učitati dvodimenzionalni niz - matricu nxm. Prebrojati i ispisati koliko ima elemenata većih od 3.

.html

131 Učitati dvodimenzionalni niz - matricu nxm. Prebrojati i ispisati koliko ima elemenata većih od 3 u drugoj koloni..

.html

132 Učitati dvodimenzionalni niz - matricu nxm. Prebrojati i ispisati koliko ima pozitivnh elemenata po kolonama.

.html

133 Učitati dvodimenzionalni niz - matricu nxm. Prebrojati i ispisati koliko ima parnih elemenata po redovima.

.html

134 Učitati dvodimenzionalni niz - matricu nxm. Prebrojati i ispisati koliko ima elemenata glavne dijagonale matirice koju su pozitivni.

.html

135 Učitati dvodimenzionalni niz - matricu nxm. Prebrojati i ispisati koliko ima elemenata glavne dijagonale matirice koju su nula.

.html

136 Učitati dvodimenzionalni niz - matricu nxm. Prebrojati i ispisati koliko ima elemenata glavne dijagonale matirice koju su negativni.

.html

137 Učitati dvodimenzionalni niz - matricu nxm. Prebrojati i ispisati koliko ima elemenata glavne dijagonale matirice koju su jednaki 1.

.html

138 Učitati dvodimenzionalni niz - matricu nxm. Prebrojati i ispisati koliko ima parnih elemenata na glavnoj dijagonali.

.html

139    
140

ARITMETIČKA SREDINA

 

141

Učitati dvodimenzionalni niz - matricu nxm. Izračunati i ispisati aritmetičku sredinu niza.

.html

142

Učitati dvodimenzionalni niz - matricu nxm. Izračunati i ispisati aritmetičku sredinu članova matrice koji su veći od 10.

.html

143 Učitati dvodimenzionalni niz - matricu nxm. Izračunati i ispisati aritmetičku sredinu elemenata niza djeljivih sa 2 (parni).

.html

144 Učitati dvodimenzionalni niz - matricu nxm. Izračunati i ispisati aritmetičku sredinu elemenata djeljivih sa 3.

.html

145 Učitati dvodimenzionalni niz - matricu nxm. Izračunati i ispisati aritmetičku sredinu elemenata djeljivih sa 5.

.html

146 Učitati dvodimenzionalni niz - matricu nxm. Izračunati i ispisati aritmetičku sredinu elemenata koji nisu djeljivi sa 2 (neparni).

.html

147 Učitati dvodimenzionalni niz - matricu nxm. Izračunati i ispisati aritmetičku sredinu elemenata koji nisu djeljivi sa 3.

.html

148 Učitati dvodimenzionalni niz - matricu nxm. Izračunati i ispisati aritmetičku sredinu elemenata koji nisu djeljivi sa 5.

.html

149 Učitati dvodimenzionalni niz - matricu nxm. Izračunati i ispisati aritmetičku sredinu svakog reda niza.

.html

150 Učitati dvodimenzionalni niz - matricu nxm. Izračunati i ispisati aritmetičku sredinu svake kolone niza.

.html

151 Učitati dvodimenzionalni niz - matricu nxm. Izračunati i ispisati aritmetičku sredinu svakog reda i svake kolone niza.

.html

152 Učitati dvodimenzionalni niz - matricu 5x5. Izračunati i ispisati aritmetičku sredinu elemenata trećeg reda niza X[5,5]

.html

153 Učitati dvodimenzionalni niz - matricu nxm. Izračunati i ispisati aritmetičku sredinu elemenata pete kolone niza X[n,m]

.html

154 Učitati dvodimenzionalni niz - matricu nxm. Izračunati i ispisati aritmetičku sredinu elemenata parnih redova niza X[n,m]

.html

155 Učitati dvodimenzionalni niz - matricu nxm. Izračunati i ispisati aritmetičku sredinu elemenata neparnih redova niza X[n,m]

.html

156 Učitati dvodimenzionalni niz - matricu nxm. Izračunati i ispisati aritmetičku sredinu elemenata parnih kolona niza X[n,m]

.html

157 Učitati dvodimenzionalni niz - matricu nxm. Izračunati i ispisati aritmetičku sredinu elemenata neparnih kolona niza X[n,m]

.html

158 Učitati dvodimenzionalni niz - matricu nxm. Izračunati i ispisati aritmetičku sredinu elemenata u glavnoj dijagonali niza X[n,m]

.html

159 Učitati dvodimenzionalni niz - matricu nxm. Izračunati i ispisati aritmetičku sredinu elemenata u sporednoj dijagonali niza X[n,m]

.html

160 Učitati dvodimenzionalni niz - matricu nxm. Izračunati i ispisati aritmetičku sredinu elemenata iznad glavne dijagonale niza X[n,m]

.html

161 Učitati dvodimenzionalni niz - matricu nxm. Izračunati i ispisati aritmetičku sredinu elemenata ispod glavne dijagonale niza X[n,m]

.html

  Učitati dvodimenzionalni niz - matricu nxm. Izračunati i ispisati aritmetičku sredinu elemenata iznad sporedne dijagonale niza X[n,m]

.html

  Učitati dvodimenzionalni niz - matricu nxm. Izračunati i ispisati aritmetičku sredinu elemenata ispod sporedne dijagonale niza X[n,m]

.html

162  
163

MIN-MAX

 
164

Učitati dvodimenzionalni niz - matricu nxm. Naći i ispisati najveći elemenat matrice X[n,m].

.html

165

Učitati dvodimenzionalni niz - matricu nxm. Naći i ispisati najveći elemenat trećeg reda niza X[n,m]

.html

166

Učitati dvodimenzionalni niz - matricu nxm. Naći i ispisati najveći elemenat druge kolone niza X[n,m]

.html

167

Učitati dvodimenzionalni niz - matricu nxm. Naći i ispisati najveći elemenat k-tog reda niza X[n,m]

.html

168

Učitati dvodimenzionalni niz - matricu nxm. Naći i ispisati najveći elemenat k-te kolone niza X[n,m]

.html

169

Učitati dvodimenzionalni niz - matricu nxm. Naći i ispisati najveći elemenat prvog, drugog i trećeg reda niza X[n,m]

.html

170

Učitati dvodimenzionalni niz - matricu nxm. Naći i ispisati najveći elemenat prve i druge kolone niza X[n,m]

.html

171

Učitati dvodimenzionalni niz - matricu nxm. Naći i ispisati najveći elemenat sve do k-tog reda niza X[n,m]

.html

172

Učitati dvodimenzionalni niz - matricu nxm. Naći i ispisati najveći elemenat sve do k-te kolone niza X[n,m]

.html

173 Učitati dvodimenzionalni niz - matricu nxm. Naći i ispisati najveći elemenat na glavnoj dijagonali (od 1,1 do n,n) niza X[n,n].

.html

174 Učitati dvodimenzionalni niz - matricu nxm. Naći i ispisati najveći elemenat na sporednoj dijagonali (od 1,m do m,1) niza X[n,m]

.html

175 Učitati dvodimenzionalni niz - matricu nxm. Odredi indeks najvećeg elementa matrice.

.html

176

Učitati dvodimenzionalni niz - matricu nxm. Naći i ispisati najmanji elemenat matrice X[n,m].

.html

177

Učitati dvodimenzionalni niz - matricu nxm. Naći i ispisati najmanji elemenat trećeg reda niza X[n,m]

.html

178

Učitati dvodimenzionalni niz - matricu nxm. Naći i ispisati najmanji elemenat druge kolone niza X[n,m]

.html

179

Učitati dvodimenzionalni niz - matricu nxm. Naći i ispisati najmanji elemenat k-tog reda niza X[n,m]

.html

180

Učitati dvodimenzionalni niz - matricu nxm. Naći i ispisati najmanji elemenat k-te kolone niza X[n,m]

.html

181

Učitati dvodimenzionalni niz - matricu nxm. Naći i ispisati najmanji elemenat prvog, drugog i trećeg reda niza X[n,m]

.html

182

Učitati dvodimenzionalni niz - matricu nxm. Naći i ispisati najmanji elemenat prve i druge kolone niza X[n,m]

.html

183

Učitati dvodimenzionalni niz - matricu nxm. Naći i ispisati najmanji elemenat sve do k-tog reda niza X[n,m]

.html

184

Učitati dvodimenzionalni niz - matricu nxm. Naći i ispisati najmanji elemenat sve do k-te kolone niza X[n,m]

.html

185 Učitati dvodimenzionalni niz - matricu nxm. Naći i ispisati najmanji elemenat na glavnoj dijagonali (od 1,1 do n,n) matrice.

.html

186 Učitati dvodimenzionalni niz - matricu nxm. Naći i ispisati najmanji elemenat na sporednoj dijagonali (od 1,n do n,1) matrice.

.html

187 Učitati dvodimenzionalni niz - matricu nxm. Naći i ispisati najmanji elemenat iznad glavne dijagonale matrice (i<j).

.html

188 Učitati dvodimenzionalni niz - matricu nxm. Naći i ispisati najmanji elemenat ispod glavne dijagonale matrice (i>j).

.html

189 Učitati dvodimenzionalni niz - matricu nxm. Odredi indeks najmanjeg elementa matrice.

.html

190 Učitati dvodimenzionalni niz - matricu nxm. Naći i ispisati indeks drugog po veličini elementa niza X[n,m]

.html

191 Učitati dvodimenzionalni niz - matricu nxm. Napisati program za razmjenu reda sa njavećim elementom sa redom koji sadrži najmanji element.  
192 Učitati dvodimenzionalni niz - matricu nxm. Naći i ispisati najveći elemenat iznad glavne dijagonale matrice (i<j).

.html

193 Učitati dvodimenzionalni niz - matricu nxm. Naći i ispisati najveći elemenat ispod glavne dijagonale matrice (i>j).

.html

  Učitati dvodimenzionalni niz - matricu nxm. Naći i ispisati najveći elemenat na glavnoj dijagonali matrice (i=j).

.html

194  
195 KOMBINOVANI ZADACI
196 Učitati dvije matrice A i B nxm članova. Formirati matricu C čiji je opšti član: cij = xij + yij. Izračunati sume pojedinačnih matrica sa, sb i sc. Ispisati ih po rastućem redoslijedu.  
197 Učitati matricu i naći u kojem redu je najmanja aritmetička sredina.

.html

198 Učitati matricu i naći u kojem redu je najveća aritmetička sredina.

.html

199 Učitati matricu i naći u kojoj koloni je najmanja aritmetička sredina.

.html

200 Učitati matricu i naći u kojoj koloni je najveća aritmetička sredina.

.html

201 Učitati dvodimenzionalni niz - matricu nxm. Formirati novi jednodimenzionalni niz čije članove čine najmanji članovi polja po redovima.

.html

202 Učitati dvodimenzionalni niz - matricu nxm. Formirati novi jednodimenzionalni niz čije članove čine najveći članovi polja po redovima.

.html

     

Index