Ciklicna strukutra - FOR, WHILE i REPEAT petlja
 

Tekst zadatka

FOR petlja

WHILE petlja

REPEAT petlja

1

Napisati program za ispis prirodnih brojeva od 1 do 5 FOR petljom.

FOR petlja

WHILE petlja REPEAT petlja

2

Napisati program za ispis kvadrata prirodnih brojeva od 1 do 5 FOR petljom.

FOR petlja

WHILE petlja REPEAT petlja

3

Ispis prirodnih brojeve od 3 do 8.

FOR petlja

WHILE petlja REPEAT petlja

4

Ispis prirodnih brojeve od 3 do 8 unazad.

FOR petlja

WHILE petlja REPEAT petlja

5

Ispis prirodnih brojeve od 5 do 20 unazad.

FOR petlja

WHILE petlja REPEAT petlja

6

Ispis brojeva od 1 do 20 u obliku:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ......20

FOR petlja

WHILE petlja REPEAT petlja

7

Ispis kvadratnog korijena prirodnih brojeva do 10 (FOR petlja).

FOR petlja WHILE petlja REPEAT petlja

8

Napisati program za ispis prirodnih brojeva od 1 do n FOR petljom.

FOR petlja

WHILE petlja REPEAT petlja

9

Napisati program za ispis prvih n prirodnih brojeva unazad FOR petljom.

FOR petlja

WHILE petlja REPEAT petlja

10

Napisati program za ispis prirodnih brojeva od k do n FOR petljom.

FOR petlja

WHILE petlja REPEAT petlja

11

Napisati program za ispis recipročnih vrijednosti prvih n prirodnih brojeva.

FOR petlja

WHILE petlja REPEAT petlja

12

Napisati program za ispis dvostruke vrijednosti prvih n prirodnih brojeva.

FOR petlja

WHILE petlja REPEAT petlja

13

Ispis kvadrata prirodnih brojeva do n (FOR petlja).

FOR petlja

WHILE petlja REPEAT petlja

14

Ispis kvadratnog korijena prirodnih brojeva do n (FOR petlja).

FOR petlja WHILE petlja REPEAT petlja

15

Napisati program za ispis količnika i modula cjelobrojnog djeljenja prirodnih brojeva do n.

     

16

Napisati program za ispis parnih prirodnih brojeva od 1 do n.

FOR petlja

WHILE petlja REPEAT petlja

17

Ispis paranih i neparnih prirodnih brojeva od 1 do n.

FOR petlja

WHILE petlja REPEAT petlja

18

Ispis prirodnih brojeva djeljivih sa 5 od 1 do n.

FOR petlja

WHILE petlja REPEAT petlja

19

Ispis prirodnih brojeva djeljivih sa 5 od k do n.

FOR petlja

WHILE petlja REPEAT petlja

20

Ispis prirodnih brojeva djeljivih sa a od k do n.

FOR petlja

WHILE petlja REPEAT petlja

21

Izračunati i ispisati sumu prvih 5 prirodnih brojeva. Koristiti FOR petlju.

FOR petlja

WHILE petlja REPEAT petlja

22

Saberi prirodne brojeve do 100.

FOR petlja

WHILE petlja REPEAT petlja

23

Saberi parne prirodne brojeve do 100.

FOR petlja

WHILE petlja REPEAT petlja

24

Izračunati i ispisati sumu prvih n prirodnih brojeva. Koristiti FOR petlju.

FOR petlja

WHILE petlja REPEAT petlja

25

Izračunati i ispisati sumu prirodnih brojeva od k do n. Koristiti FOR petlju.

FOR petlja

WHILE petlja REPEAT petlja

26

Izračunati i ispisati sumu kvadrata prvih n prirodnih brojeva. Koristiti FOR petlju.

FOR petlja

WHILE petlja REPEAT petlja

27

Izračunati i ispisati sumu kvadrata prirodnih brojeva od k do n.

FOR petlja

WHILE petlja REPEAT petlja

28

Napisati program za ispis sume reciprocnih vrijednosti prvih n prirodnih brojeva (harmonijski niz: 1 + 1/2  + 1/3 +  ... + 1/n)
.

FOR petlja

WHILE petlja REPEAT petlja

29

Izračunati i ispisati sumu reciprocnih vrijednosti prirodnih brojeva od k do n.

FOR petlja

WHILE petlja REPEAT petlja

30

Napisati program za izračunavanje sume niza:
             1 - 1/2  + 1/3 -+  ... -+ 1/n

FOR petlja

WHILE petlja REPEAT petlja

31

Napisati program za ispis sume neparnih brojeva od 1 do n.

FOR petlja

WHILE petlja REPEAT petlja

32

Izračunati sumu parnih prirodnih brojeva u intervalu od 1 do n.

FOR petlja

WHILE petlja REPEAT petlja

33

Izračunati sumu parnih prirodnih brojeva u intervalu od k do n.

FOR petlja

WHILE petlja REPEAT petlja

34

Izračunati sumu neparnih prirodnih brojeva u intervalu od k do n.

FOR petlja WHILE petlja REPEAT petlja

35

Izračunati sumu prirodnih brojeva u intervalu od 1 do n koji su deljivi sa 7.

FOR petlja

WHILE petlja REPEAT petlja

36

Izračunati sumu prirodnih brojeva u intervalu od 1 do n koji su deljivi sa 7 i sa 3.

FOR petlja

WHILE petlja REPEAT petlja

37

Izračunati sumu prirodnih brojeva u intervalu od 1 do n koji su deljivi sa a.

FOR petlja

WHILE petlja REPEAT petlja

38

Izračunati sumu prirodnih brojeva u intervalu od k do n koji su deljivi sa a.

FOR petlja

WHILE petlja REPEAT petlja

39

Izračunati sumu prirodnih brojeva u intervalu od 1 do n čija je cifra jedinica 8.

FOR petlja

WHILE petlja REPEAT petlja

40

Izračunati sumu prirodnih brojeva u intervalu od k do n čija je cifra jedinica 8.

FOR petlja

WHILE petlja REPEAT petlja

41

Naći sumu brojeva u intervalu od a do b djeljivih sa 5.

FOR petlja WHILE petlja REPEAT petlja

42

Napisati program za izračunavanje proizvoda od 1 do 5.

FOR petlja

WHILE petlja REPEAT petlja

43

Napisati program za ispis proizvoda (faktorijele) brojeva od 1 do 5.

FOR petlja

WHILE petlja REPEAT petlja

44

Napisati program za izračunavanje proizvoda od 1 do 10.

FOR petlja

WHILE petlja REPEAT petlja

45

Napisati program za ispis proizvoda brojeva od 1 do n.

FOR petlja

WHILE petlja REPEAT petlja

46

Napisati program za ispis proizvoda brojeva od 1 do n koji su djeljivi sa 7.

FOR petlja WHILE petlja REPEAT petlja

47

Napisati program za ispis proizvoda brojeva od 1 do n koji su djeljivi sa 4 i sa 3.

FOR petlja WHILE petlja REPEAT petlja

48

Napisati program za ispis proizvoda brojeva od 1 do n koji su djeljivi sa a.

FOR petlja WHILE petlja REPEAT petlja

49

Napisati program za ispis proizvoda brojeva od 1 do n čija je cifra jedinica 6.

FOR petlja WHILE petlja REPEAT petlja

50

Napisati program za ispis proizvoda brojeva od 1 do n čija je cifra jedinica 3.

FOR petlja WHILE petlja REPEAT petlja

51

Naći proizvod prirodnih brojeva u intervalu od k do n.

FOR petlja

WHILE petlja REPEAT petlja

52

Pomnoži parne brojeve od A do B.

FOR petlja

WHILE petlja REPEAT petlja

53

Naći proizvod prirodnih brojeva u intervalu od k do n koji su deljivi sa 4.

FOR petlja WHILE petlja REPEAT petlja

54

Naći proizvod prirodnih brojeva u intervalu od k do n koji su deljivi sa 2 i sa 3.

FOR petlja WHILE petlja REPEAT petlja

55

Naći proizvod prirodnih brojeva u intervalu od k do n koji su deljivi sa 2 a nisu djeljivi sa 3.

FOR petlja WHILE petlja REPEAT petlja

56

Naći proizvod prirodnih brojeva u intervalu od k do n koji su deljivi sa a.

FOR petlja WHILE petlja REPEAT petlja

57

Naći proizvod prirodnih brojeva u intervalu od k do n čija je cifra jedinica 4.

FOR petlja WHILE petlja REPEAT petlja

58

Izračunati sumu i proizvod prirodnih brojeva od k do n. Koristiti jednu i dvije FOR petlju.

FOR petlja

WHILE petlja REPEAT petlja

59

Napisati program za prebrojavanje parnih brojeva od 1 do n.

FOR petlja

WHILE petlja REPEAT petlja

60

Napisati program za prebrojavanje neparnih brojeva od 1 do n.

FOR petlja

WHILE petlja REPEAT petlja

60

Napisati program za prebrojavanje djeljivih sa 3 prirodne brojeve od 1do n.

FOR petlja WHILE petlja REPEAT petlja

61

Napisati program za prebrojavanje prirodnih brojeva do n djeljivih sa l.

FOR petlja

WHILE petlja REPEAT petlja

62

Napisati program za prebrojavanje prirodnih brojeva od k do n.

FOR petlja

WHILE petlja REPEAT petlja

63

Napisati program za prebrojavanje parnih brojeva od k do n.

FOR petlja

WHILE petlja REPEAT petlja

64

Napisati program za prebrojavanje neparnih brojeva od k do n.

FOR petlja

WHILE petlja REPEAT petlja

65

Napisati program za prebrojavanje prirodnih brojeva koji su djeljivi sa 3 u intervalu od k do n.

FOR petlja

WHILE petlja REPEAT petlja

66

Napisati program za prebrojavanje prirodnih brojeva koji nisu djeljivi sa 3 u intervalu od k do n.

FOR petlja WHILE petlja REPEAT petlja

67

Napisati program za prebrojavanje prirodnih brojeva od k do n djeljivih sa l.

FOR petlja

WHILE petlja REPEAT petlja

68

Napisati program da nađe proizvod prirodnih brojeva od a do b i koliko ih ima.

FOR petlja WHILE petlja REPEAT petlja

69

Napisati program da nađe proizvod prirodnih brojeva od a do b djeljivih sa 5 i koliko ih ima.

FOR petlja WHILE petlja REPEAT petlja

70

Napisati program da nađe proizvod prirodnih brojeva od a do b djeljivih sa l i koliko ih ima.

FOR petlja WHILE petlja REPEAT petlja

71

Naći sumu brojeva u intervalu od a do b djeljivih sa 5 i koliko ih ima.

FOR petlja WHILE petlja REPEAT petlja

72

Napisati program za ispis aritmetičke sredine prirodnih brojeva do n.

FOR petlja

WHILE petlja REPEAT petlja

73

Napisati program za ispis aritmetičke sredine neparnih prirodnih brojeva do n.

FOR petlja

WHILE petlja REPEAT petlja

74

Napisati program za ispis aritmetičke sredine parnih prirodnih brojeva do n.

FOR petlja

WHILE petlja REPEAT petlja

75

Napisati program za ispis aritmetičke sredine brojeva od k do n djeljivih sa l.

FOR petlja

WHILE petlja REPEAT petlja

76

Izračunati sumu 10 učitanih bojeva sa tastature.

FOR petlja

WHILE petlja REPEAT petlja

77

Izračunati sumu n učitanih bojeva sa tastature.

FOR petlja

WHILE petlja REPEAT petlja

78

Napisati program za računanje sume cifara 10 učitanih prirodnih brojeve.

     

79

Napisati program za određjivanje najmanjeg broja od n učitanih.

FOR petlja

WHILE petlja  

80

Napisati program za određjivanje najvećeg broja od n učitanih.

FOR petlja

WHILE petlja REPEAT petlja

81

Učitati visine za n osoba. Ispisati prosječnu i najveću visinu.

FOR petlja    

82

Učitati visine i težinu za n osoba. Ispisati prosječnu, najmanju i najveću visinu i težinu.

FOR petlja    

83

Napisati program za učitavanje prirodnog broja i ispis sa kojim je brojevima od 2 do 9 je djeljiv.

     

84

Napisati program za učitavanje 10 brojeva i ispis koliko je učitanih je djeljivo sa 7.

     

85

Napisati program za učitavanje 10 brojeva i ispis koliko je učitano negativnih, nula i pozitivnih brojeva.

     

86

Napisati program za učitavanje 10 brojeva i ispisati sumu negativnih i sumu pozitivnih brojevanula kao i broj nula.

     

87

Napisati program za učitavanje 10 brojeva i ispisati aritmetičkui sredinu negativnih i aritmetičku sredinu pozitivnih brojevanula kao i broj nula.

     

88

Napisati program za nalaženje zajedničkog djelioca 2 učitana broja.

     

89

Napisati program za ispis dana u sedmici. . Ispis na ekranu poslije izvođenja programa:

0: ponedjeljak

1: utorak

2: srijeda

3: cetvrtak

4: petak

FOR petlja

WHILE petlja REPEAT petlja

90

Napisati program da ispisuje 3 puta u 3 reda IME sa razmakom.
IME IME IME
IME IME IME
IME IME IME

FOR petlja

WHILE petlja REPEAT petlja

91

Napisati program da ispisuje u prvo redu jedno ime a zatim u svakom narednom po jedno ime više.
IME
IME IME
IME IME IME

FOR petlja

WHILE petlja REPEAT petlja

92

Napisati program da ispisuje u prvo redu crtice umjesto imena i na kraju ispisuju ime a zatim u svakom narednom po jedno ime više.

--- --- IME
--- IME IME
IME IME IME

FOR petlja

WHILE petlja REPEAT petlja

93

Napisati program da ispisuje velika slova engleske abecede.

FOR petlja

WHILE petlja REPEAT petlja

94

Napisati program da ispisuje mala slova engleske abecede.

FOR petlja

WHILE petlja REPEAT petlja

95

Napisati program da ispisuje velika slova engleske abecede i njihov ASCII kod tj. redni broj.

FOR petlja

WHILE petlja REPEAT petlja

96

Naći djelitelje unesenog broja.

FOR petlja

   

97

Za učitani broj izračunati sumu njegovih netrivijalnih djelilaca.

FOR petlja

   

98

Napisati program koji će za učitanu vrijednost k izračunati vrijednost izraza i ispisati

FOR petlja WHILE petlja REPEAT petlja

99

Napisati program koji će za učitanu vrijednost N izračunati vrijednost izraza i ispisati

FOR petlja

WHILE petlja REPEAT petlja

100

Napisati program koji će za učitanu vrijednost N i zračunati vrijednost izraza i ispisati:

FOR petlja

WHILE petlja REPEAT petlja

101

Napisati program koji će za učitanu vrijednost N i zračunati vrijednost izraza i ispisati:
S = 4! + 8! + 12! + … + (4N)!

FOR petlja WHILE petlja REPEAT petlja

102

Napisati program koji će za učitanu vrijednost N i zračunati vrijednost izraza i ispisati:
S = 3! + 6! + 9! + … + N!

FOR petlja WHILE petlja REPEAT petlja

103

Napisati program koji će za učitanu vrijednost N i zračunati vrijednost sume faktorijela parnih brojeva do N (S = 2! + 4! + 6! + … + N! ).

FOR petlja WHILE petlja REPEAT petlja

104

Napisati program koji će za učitanu vrijednost N i zračunati vrijednost sume faktorijela neparnih brojeva do N (S = 1! + 3! + 5! + … + N! ).

FOR petlja WHILE petlja REPEAT petlja

105

Napisati program koji će za učitanu vrijednost K i N izračunati vrijednost izraza i ispisati:

FOR petlja

WHILE petlja REPEAT petlja

106

Napisati program koji će za učitanu vrijednost K i N izračunati vrijednost izraza i ispisati:

FOR petlja

WHILE petlja REPEAT petlja

107

Napisati program koji će za učitanu vrijednost K i N izračunati vrijednost izraza i ispisati:

FOR petlja

WHILE petlja REPEAT petlja

108

Napisati program koji će za učitanu vrijednost K i N izračunati vrijednost izraza i ispisati:

FOR petlja

WHILE petlja REPEAT petlja

109

Napisati program koji će za učitanu vrijednost K i N izračunati vrijednost izraza i ispisati:

FOR petlja

WHILE petlja REPEAT petlja

110

Napisati program koji će za učitanu vrijednost K i N izračunati vrijednost izraza i ispisati:

FOR petlja WHILE petlja REPEAT petlja

111

Napisati program koji će za učitanu vrijednost K i N izračunati vrijednost izraza i ispisati:

FOR petlja

WHILE petlja REPEAT petlja

112

Napisati program koji će za učitanu vrijednost K i N izračunati vrijednost izraza i ispisati:

FOR petlja WHILE petlja REPEAT petlja

113

Napisati program koji će za učitanu vrijednost K i N izračunati vrijednost izraza i ispisati:

FOR petlja

WHILE petlja REPEAT petlja

114

Napisati program koji će za učitanu vrijednost K i N izračunati vrijednost izraza i ispisati:

FOR petlja WHILE petlja REPEAT petlja

115

Napisati program koji će za učitanu vrijednost K i N izračunati vrijednost izraza i ispisati:

FOR petlja

WHILE petlja REPEAT petlja

116

Napisati program koji će za učitanu vrijednost K i N izračunati vrijednost izraza i ispisati:

FOR petlja

WHILE petlja REPEAT petlja

117

Napisati program koji će za učitanu vrijednost K izračunati vrijednost izraza i ispisati:

FOR petlja WHILE petlja REPEAT petlja

118

Napisati program koji će za učitanu vrijednost K izračunati vrijednost izraza i ispisati:

FOR petlja WHILE petlja REPEAT petlja

119

Napisati program koji će za učitanu vrijednost N i M izračunati vrijednost izraza i ispisati:

FOR petlja WHILE petlja REPEAT petlja

120

Napisati program koji će za učitanu vrijednost N i M izračunati vrijednost izraza i ispisati:

FOR petlja WHILE petlja REPEAT petlja

121

Napisati program koji će za učitanu vrijednost N izračunati vrijednost izraza i ispisati:

FOR petlja WHILE petlja REPEAT petlja

122

Napisati program koji će za učitanu vrijednost N izračunati vrijednost izraza i ispisati:

FOR petlja WHILE petlja REPEAT petlja

123

Napisati program koji će za učitanu vrijednost K i N izračunati vrijednost izraza i ispisati::

FOR petlja

WHILE petlja REPEAT petlja

124

Napisati program koji će za učitanu vrijednost K i N izračunati vrijednost izraza i ispisati::

FOR petlja

WHILE petlja REPEAT petlja

125

Napisati program koji će za učitanu vrijednost K i N izračunati vrijednost izraza i ispisati::

FOR petlja

WHILE petlja REPEAT petlja

126

Napisati program koji će za učitanu vrijednost K i N izračunati vrijednost izraza i ispisati::

FOR petlja WHILE petlja REPEAT petlja

127

Napisati program koji će za učitanu vrijednost K i N izračunati vrijednost izraza i ispisati::

FOR petlja WHILE petlja REPEAT petlja

128

Napisati program koji će za učitanu vrijednost K i N izračunati vrijednost izraza i ispisati::

FOR petlja

WHILE petlja REPEAT petlja

129

Napisati program koji će za učitanu vrijednost K i N izračunati vrijednost izraza i ispisati::

FOR petlja

WHILE petlja REPEAT petlja

130

Napisati program koji će za učitanu vrijednost K i N izračunati vrijednost izraza i ispisati::

FOR petlja

WHILE petlja REPEAT petlja

131

12.5.1. Napisati program koji će za učitanu vrijednost K i N izračunati vrijednost izraza i ispisati:

FOR petlja

WHILE petlja

REPEAT petlja

132

12.5.1. Napisati program koji će za učitanu vrijednost K i N izračunati vrijednost izraza i ispisati:

FOR petlja

WHILE petlja REPEAT petlja

133

12.5.1. Napisati program koji će za učitanu vrijednost K i N izračunati vrijednost izraza i ispisati:

FOR petlja

WHILE petlja REPEAT petlja

134

12.5.1. Napisati program koji će za učitanu vrijednost K i N izračunati vrijednost izraza i ispisati:

FOR petlja

WHILE petlja REPEAT petlja

135

Napisati program koji će za učitanu vrijednost N i zračunati vrijednost izraza i ispisati:

FOR petlja

WHILE petlja REPEAT petlja

136

Napisati program koji će za učitanu vrijednost K i N izračunati vrijednost izraza i ispisati::

FOR petlja

WHILE petlja REPEAT petlja

137

Napisati program koji će za učitanu vrijednost N i zračunati vrijednost izraza i ispisati:

FOR petlja

WHILE petlja REPEAT petlja

138

Napisati program koji će za učitanu vrijednost N izračunati vrijednost izraza i ispisati:

 

   

139

Napisati program koji će za učitanu vrijednost K i N izračunati vrijednost izraza i ispisati:

 

   

FOR petlja - Pelja u petlji - Ugnježđena petlja

Primjeri i zadaci

14. Zadaci sa dvocifrenim i trocifrenim brojevima

14.1. Ispis dvocifrenih brojeva po određenim kriterijima

14.2. Suma dvocifrenih brojeva po određenim kriterijima

14.3. Proizvoda i brojanja dvocifrenih brojeva po određenim kriterijima

14.4. Ispis trocifrenih brojeva sa tri petlje

14.5. Ispis trocifrenih brojeva sa jednom petljom - izdvajanje cifara

14.6. Suma, proizvod, brojac trocifrenih brojeva

Ciklična struktura     Index