Programski jezik PASCAL - riješeni primjeri i zadaci
Organizacija i odlike sajta "abc PASCAL" - Teorijski uvod

Prvi dio priručnika je teorijska uvodi namjenjen razumijevanju programskog jezika i programiranja.
 

abc Algoritmi - Teorijski uvod, postupak:

 1. abc PASCAL sajt.
 2. Izabrati sadžaj sa oznakom:
  Teorijska priprema
 3. Kraj.


Linkovi /RELATED LINKS/ - Teorijski uvod:
 1. TEORIJSKA PRIPREMA
 2.   TEORIJESKA PRIPREMA
 3.     2. Sintaksni dijagram
 4.       2.1. Sintaksni dijagram
 5.       2.2. Primjeri sintaksnih dijagrama
 6.     3. O Pascalu i Turbo Pascalu
 7.       Programski jezici
 8.       Istorijski razvoj programskog jezika PASCAL
 9.       Faze razvoja programa
 10.       Korištenje integrisane radne sredine - IDE TURBO PASCAL-a
 11.       Kad koristitiIDE?
 12.       Startanje TURBO PASCAL-a
 13.       Editovanje, snimanje i kompajliranje programa
 14.       Kopiranje sadržaja sa Interneta u IDE i izvođenje
 15.       Elementi dijalog prozora
 16.     4. Struktura programa i elementi u Pascal-u
 17.       4.1. Struktura programa u PASCALu
 18.       4.2. Elementi u PASCAL-u
 19.       4.3. Ključne riječi /KEY WORDS/
 20.       4.4. Program /PROGRAM/
 21.       4.5. Deklarisanje identifikatora - imena /DECLARING IDENTIFIERS/
 22.       4.6. Deklarisanje labele /LABEL/
 23.       4.7. Deklarisanje konstante/CONST/
 24.       4.8. Deklarisanje tipova /TYPE/
 25.       4.9. Deklarisanje promjenljive /VAR/
 26.       4.10. Deklarisanje procedure /PROCEDURE/ i funkcije /FUNCTION/
 27.       4.11. Deklarisanje bloka
 28.       4.12. Rezervisane rijeci /RESERVED WORDS/
 29.     5. Tipovi podataka u Pascal-u /PASCAL DATA TYPES/
 30.       5.1. Pojam tipa podataka
 31.       5.2. Vrste tipova
 32.       5.3. Cjelobrojni tip /INTEGER/
 33.       5.4. Realni tip /REAL/
 34.       5.5. Znakovni tip /CHAR/
 35.       5.6. Logički tip /BOOLEAN/
 36.       5.7. Skalarni tip
 37.       5.8. Intervalni /SUBRANG/
 38.     Aritmetički operatori u Pascalu
 39.     Tabela Izbor funkcija u Pascalu
 40.     Funkcije DIV i MOD sa primjerima - Djeljivost
 41.     Pisanje izraza u Pascalu
 42.     Primjeri i zadaci za vježbu: SQR, SQRT, TRUNC, ROUND
 43.     Primjeri i zadaci za vježbu: SUCC, PRED, ORD, CHROrganizacija sajta     Index